Ruční zbraně Mantichorské pěchoty

01-03-09
Pulzery, karabiny, granátomety

Přepravní loď pro rychlý úder třídy Rváč

01-03-09
přeprava Havenské pěchoty

Těžký křižník třída Burdýř

01-03-09
Podpůrná loď mantichorské pěchoty

Ruční zbraně Lidové námořní pěchoty

01-03-09
Havenské pulzní pušky, bojové pušky, karabiny

Uniformy Lidové námořní pěchoty

01-03-09
Námořní pěchota Haven

Sbor lidové námořní pěchoty

01-03-09
Úkoly a organizace Havenské námořní pěchoty

Pinasa třídy Mk28 Kondor

28-02-09
Výsadkové plavidlo mantichorské námořní pěchoty

Sbor důstojníků a složení hodností v Mantichorské námořní pěchotě

28-02-09
Hodnostní označení, uniformy, bojové pancíře

Sbor královské mantichorské námořní pěchoty

28-02-09
Úkoly a organizace