Ruční zbraně Mantichorské pěchoty

01-03-09
Pulzery, karabiny, granátomety
Překlad: Stanislav Čech


Pulzní puška M32A1
Standardní zbraní RMMC je M32A1 gravitační-pulzní puška ráže 4x37 mm. M32 má dvě zásobníkové šachty, z nichž každá pojme jeden 100-ranný zásobník. Standardní napájecí článek M13 je umístěn za zásobníky a dodává energii pro zbraň, zaměřovací subsystém a jakékoliv přslušenství.

Pulzerové šipky se vyrábí ve dvou standardních variantách: pevná, nevýbušná protipěchotní střela a supertuhá, výbušná střela navržena jako protipancéřová či jako střela pro celkovou krycí palbu. M32 je navržena aby pojala jeden zásobník od každého druhu a k libovolnému přepínání mezi nimi. A naopak může být nabita dvěma zásobníky se stejným druhem střel, který zajistí 200 ran střelby bez nutnosti přebíjení.

M32 funguje jako přímo-nabíjená zbraň s gravitační cívkou, pouze s několika pohyblivými částmi krom přepínače volby zásobníku. Úsťová rychlost je nastavitelná až do standardních 2,200 metrů za sekundu. Kadence střelby je nastavitelná uživatelem až po maximum 2500 RPM se základním nastavením na 400 RPM pro plně automatickou střelbu a 2000 RPM pro tří-ranné dávky.

Elektronický zaměřovač M76 se skládá z laserového značkovače a dálkoměru, kombinace vizuálních senzorů, infračervených senzorů a senzorů pro snížené světelné podmínky a z multifunkčního displeje. Standardní denní mód je průhledový kolimátor s překryvnou vrstvou infračervených stop mimo přednastavený práh teploty. Dodatečné režimy jsou dostupné z dalšího příslušenství, jako granátomet s propočítáním vzdálenosti, výbuchu ve vzduchu a balistickými informacemi důležitými pro typ odpalované střely.

Maximální účinná vzdálenost je 3,000 metrů ve standardní gravitaci, ale příležitosti pro využití na takovou vzdálenost jsou v boji vzácné.

Pulzní karabina M19
M19 je zkrácená verze M32, navržená pro použití na palubě lodi. Ačkoli je funkcí stejná jako M32, má pouze jeden zásobník před napájecím článkem, kratší hlaveň a výsuvnou pažbu.

Na lištu umístěné příslušenství
Předpažbí jak na M32, tak M19 je odendatelné a odhalí standartní montážní lištu. Typické příslušenství zahrnuje vibrační bajonet M87, granátomet M56 či paralyzér M98.

Granátomet je M56 je samonabíjecí, gravitačně poháněná zbraň odpalující stejné granáty ráže 30 mm jako automatický granátomet M142. Vnitřní trubicový zásobník pojme 4 granáty. Standardní náplň zahrnuje vysoce výbušné, termooptické záhalové (kouřové), barvící, šrapnelové a nesmrtící pěnové střely. Granátomet je napájen ze zbraně a data o telemetrii a výbuchu ve vzduchu (pokud je třeba) odbírá ze zaměřovače. Režim přímé střelby s výbuchem ve vzduchu může použít zaměřovač, zatímco nepřímá střelba vyžaduje použití průhledového displeje helmy.
Vibrační bajonet M87 je víceúčelový pracovní nástroj a bojový nůž. Ačkoli v nepoháněném režimu je to užitečná čepel, cvaknutím přepínače mu dodá virtuální „ostří“ méně než molekulu široké, napájené z vnitřního článku, či z napájecí soustavy pušky.

Pulzer M7
Pulzní pistole M7 je označení Námořnictva pro civilní pulzní pistoli MT P339 dodanou pod kontraktem. Jsou vydávány jak 12-ti cívkové, tak 9-ti cívkové verze. 9-ti cívková verze je označena jako M9.

Šipky (3x24 mm) jsou nabity do 78-mi ranného, třířadového zásobníku, z každé strany obklopeného napájecím článkem. Nabíjecí systém vtlačí každou šipku do přímky s hlavní a umožní tak nabíjecí cívce aby ji svlékla a nahnala ji dopředu do soustavy cívek. Není zde v podstatě samotná hlaveň, jelikož jakýkoliv předmět mezi gravitačními cívkami a šipkou by byl vystaven stejným gravitačním silám jako šipka samotná. Samy cívky předávají šipce rotaci při její cestě hlavní.

Na rozdíl od některých systémů s proměnným stavem soustavy kondenzátorů, M7 používá samostatný kondenzátor pro každou gravitační cívku. Zvýšená složitost systému zvýší lehce čas cyklu, ale umožňuje modelům s různou délkou hlavně minimum znovu navržení. Jakmile šipka projde časovacím obvodem před cívkou, napájecí článek začne dobíjet kondenzátor tohoto článku. Přepínač střelby má standardní nastavení pro pojistku, poloautomat a tříranné dávky.

Zadní část rámu se skládá z napájecího systému. M7 používá fixní napájecí článek kombinovaný se samotnými články v zásobníku. Mezi dvěma systémy má zbraň dost energie pro něco málo pod 200 ran díky tomu že každý subsystém slouží pro ten druhý jako záloha.

Pod napájecím článkem je závěr, který může být natažen dozadu pro manuální kontrolu komory a fyzické odpojení napájecího článku od soustavy gravitačních cívek a tím zajištění že zbraň je skutečně bezpečná. Na levé straně rámu, před přepínačem střelby je výstup dat ze zásobníku, což je nastavitelný podsvícený displej, přesný na přibližně 5 ran. Pod ním je tlačítko záchytu zásobníku.

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře