Těžký křižník třída Burdýř

01-03-09
Podpůrná loď mantichorské pěchoty
Překlad: Stanislav Čech


Lodě této třídy
Burdýř, Claymore, Tesák, Halapartna, Guisarm, Halberda, Píka, Schiavone

Odhadovaná doba služby
1873 až 1941 PD

Specifikace
Tonáž: 293,000 tun
Délka: 516 m
Šířka: 62 m
Výška: 52 m
Zrychlení: 509,9 G
Posádka: 1118 (48 Důstojníků, 436 Mužstva, 658 Mariňáků)
Napájení:
2 fúzní reaktory série GM-2 společnosti Isler/Buckley
Elektronika:
AN/SPG-26/a Soustava senzorů gravitiky
AN/SR-11c Radarová soustava
AN/SL-12c Lidarová soustava
AN/CAT-11(34) Systém řízení palby
AN/CDT-11(18) Obranný systém řízení palby
AN/ELQ-115 Systém elektronického boje
Výzbroj:
20 Mod 7a Výmetnic střel
4 Mk15 140 cm Grasery
2 Mk49 127 cm Grasery
6 Mk73 105 cm Laserů
18 Mod 5a Výmetnic protistřel
18 Mk16(5) Laserových hnízd bodové obrany
Zásobník:
400 Mk13 Protilodních střel
1098 Mk21 Protistřel
10 Mk36 Sond pro elektronický boj
Malá plavidla:
1 Mk28 Pinasa třídy Kondor
4 Mk26 Pinasy třídy Ostříž
2 Mk17 Výsadkové raketoplány třídy Mstitel
1 Mk9 Raketoplán třídy Albatros
2 C3 Šalupy třídy Dakota


Design a konstrukce
Křižník pro podporu operací námořní pěchoty třídy Burdýř je postaven na zastaralém trupu a kostře třídy Princ Manžel, s odpovídajícími zbrojními a obrannými parametry vhodnými pro menší třídu.

Tato třída plní úkoly v dvou hlavních rolích. První jako loď rychlé reakce pro Mantichorskou Námořní Pěchotu, pro situace, kde zvládne práci posílený prapor, ale plný výsadek několika divizí je moc těžkopádný. Zatímco druhá role je sloužit jako velitelská loď na orbitu pro Pozemní operace Námořní pěchoty.

Pro první roli může být Burdýř přidělen samostatně, či jako část eskadry křižníků, zatímco pro druhou bude doprovázet plnou Přepravní eskadru Námořní pěchoty složenou ze šesti až osmi rychlých útočných transportních lodí třídy Rorkeův Brod.

Plný oddíl Námořní pěchoty Burdýře se skládá z plného praporu, posíleného krom roty těžkých zbraní o jednu výsadkovou rotu. Původní oddíl malých plavidel Burdýře se skládal ze sedmi pinas Mk25 a Mk26, který dovoloval najednou výsadek pouze 75% oddílu námořní pěchoty. Zatímco v jeho nadměrně velkých člunových docích mohly být neseny výsadkové raketoplány, námořnictvo namísto nich zdvojnásobilo tento počet do pinas a dále tak zredukovalo celkovou kapacitu výsadku.

V roce 1899 PD, vstoupil do služby výsadkový raketoplán Mk17 třídy Mstitel s menší kostrou navrženou tak aby se vešla do standardních doků RMN. Ačkoli nebyl tak vyzbrojený a obrněný jako jeho větší bratranci, Mk17 dovolil lodi která je nesla výsadek plného praporu (včetně výsadkové roty) v jediné vlně.

Burdýř také nese velké množství průzkumných a spojovacích satelitů, pozemních sond a další vybavení pozemní podpory, uložené v k tomu určeném zvětšeném doku pro malá plavidla na zádi. Burdýř má také rozsáhlé prostředky pro velení z orbitu pro koordinaci sil Námořní pěchoty ve vzduchu, na orbitu a na zemi.

I když byla původně navržena jako část řady trupů Válečník, sílící tlak na prověřovací jednotky odložil tuto třídu o skoro třicet let. Stárnoucí třída Obušek byla namísto toho vybavena vlajkovým vybavením nezbytným pro funkci podpůrného křižníku. Nové Burdýře byly postaveny a uvedeny do služby všechny najednou jako přímá náhrada za Obušky, po uplynutí více než dvou desetiletí.

Poučné poznámky
Útočná výzbroj Burdýřů zajišťuje, že kdyby bylo nejhůře, mohou být přiřazeni k eskadře Hvězdných rytířů, nicméně většina velitelů se této možnosti štítí kvůli jejich zvláštnímu původu a vzácnosti.

Tato třída lodi byla postavena za účelem rychlého obratu pinas a raketoplánů a rychlého nakládání personálu na ně za krátkou dobu. V důsledku toho jsou spodní paluby lodi přecpány mariňáckými zbrojnicemi a shromaždišti s rychlým přístupem k jim přiřazenému výsadkovému raketoplánu. Kvůli povaze lodi, s jejím rozsáhlým vybavením pro koordinaci pozemních jednotek se s ní zachází jako se zvláštním nástrojem, kterým vskutku je. Je skoro neslýchané aby byly nasazeny jako součást útočné flotily. Skoro vždy je najdete v následující vlně lodí.

Když přímo nenasazují své jednotky, většina Admirálů je šťastná že mají po ruce Burdýře, protože v nouzi představují mobilní nemocnici námořnictva. Ačkoli je jejich kapacita omezená v porovnání s nemocniční lodí, vybavení na palubě je srovnatelné s vybavením malé stanice, nebo předsunuté základny. Použití Burdýře jako nemocniční lodi každopádně žádným způsobem nevyžaduje zmenšení oddílu Námořní pěchoty.

Významné jednotky a nasazení
Tři lodě třídy Burdýř, HMS Burdýř, Halberda a Halapartna, které byly zapojeny v testování pinas třídy Mark 26 Ostříž, zajistily pátrací a záchrannou podporu během následků Attické laviny na Gryfu v roce 1889 PD, která byla jednou z nejhorších pohrom svého druhu v historii Hvězdného Království.


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře