Ruční zbraně Lidové námořní pěchoty

01-03-09
Havenské pulzní pušky, bojové pušky, karabiny
Překlad: Stanislav Čech

PULZNÍ PUŠKA ŘADY L49

Pulzní puška L49
Pulzní puška L49 a její varianty jsou standardními ručními zbraněmi Lidové Námořní Pěchoty, Lidové Armády, Vnitřní Bezpečnosti a místních jednotek planetární policie. Je to spolehlivá zbraň, navržena pro masovou produkci s nízkými náklady na kus. Kombinací standardního závěru s širokým výběrem součástek může puška plnit množství různých rolí.

L49 funguje na principu přímo napájených lineárních cívek, což jí zajišťuje spolehlivou funkci v širokých podmínkách. Krom zásobníku a spouště zbraň neobsahuje žádné pohyblivé části.

Standardní zásobník pojme 98 šipek v ráži 4.7x53 mm. Za zásobníkem je uložen standardní napájecí článek C2500 který dodává energii až pro 300 ran. Cyklická kadence se pohybuje v rozsahu od 600 až po 1200 RPM s úsťovou rychlostí 1800 metrů za sekundu. Přepínač střelby se používá pro přepínání mezi zajištěním, poloautomatickou střelbou, střelbou dávkami a plně automatickou střelbou.

Elektronický zaměřovač je připevněn na montážní lištu na vrchu zbraně. Zaměřovač je spojen se sběrnicí dat zbraně a může fungovat v široké škále režimů. Pro přístup k různým funkcím se používá víceúčelový číselník.

Běžná choroba počátečního designu L49 byla nemožnost vyjmutí napájecího článku bez odejmutí nejdříve zásobníku. Tato chyba byla při posledních opravách napravena. Upravená šachta zásobníku může pojmout jak starší rovný zásobník, tak novější opačně skloněné zásobníky.

Podpůrná puška L49LG
L49LG je standardní úprava základní pulzní pušky nahrazením předpažbí 20mm granátometem. Granátomet má 6-ranný krabicový zásobník a je schopný rychlé cyklické poloautomatické střelby. Montáž granátometu není odejímatelná v polních podmínkách, ale může být odejmuta během krátké doby pomocí příslušného nářadí.
Standardní druhy granátů jsou omezeny na vysoce výbušné (s výbuchem při kontaktu či prodlevou pro výbuch ve vzduchu), zápalné a kouřové. Pro jednotky Vnitřní Bezpečnosti jsou dostupné různé nesmrtící prostředky pokud si je situace vyžaduje.

Bojová puška L49AB
L49AB je varianta standardní L49 pro použití u pěšáků v bojovém pancíři. Celá zbraň je uzavřena v pancéřovém obalu pro její ochranu před prostředím ve kterém bojový pancíř funguje stejně jako před silou samotného pancíře. Závěr je bez úprav s výjimkou podávacího systému, který byl upraven pro použití většího bubnového zásobníku.

Zadní strana zaměřovače je kryta stejným pancéřovým obalem jako zbraň a tok dat je skrze rukojeť připojen na displej v helmě obleku. Obdobně byl upraven napájecí systém aby dovoloval zbrani čerpat pomocí rukojeti energii z obleku.


Karabina L49C
L49C je navržena pro použití na palubě lodi a dalších bojích na krátkou vzdálenost. Krátká hlaveň je připojena k standardnímu závěru a zaměřovač je nahrazen jednoduchým průhledovým kolimátorem. Pro snížení váhy byl C-článek v pažbě nahrazen napájecím článkem D1200

L49MS
L49MS je vzácně k vidění ve službě u námořnictva či námořní pěchoty. Je vyhrazena pro použití Vnitřní Bezpečností a policejními složkami. Krátká hlaveň obsahuje do předu posunutý konektor pro D nebo Q článek a standardní pažba je nahrazena odlehčenou teleskopickou variantou. Tak jako u L49C je plný zaměřovač nahrazen jednoduchým průhledovým kolimátorem.

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře