Sbor lidové námořní pěchoty

01-03-09
Úkoly a organizace Havenské námořní pěchoty
Překlad: Stanislav Čech


Sbor Lidové Námořní Pěchoty je divným smíšením nezávislosti a podřízenosti Lidovému Námořnictvu. Od založení Republiky Havenu byl samostatnou částí Ozbrojených Sil a měl své vlastní „sekce“ důstojníků s vlajkovou hodností v Oktagonu. Každopádně při nasazení je Sbor Lidové Námořní Pěchoty podřízen Lidovému Námořnictvu.

Lidoví mariňáci měli vždy štěstí při dostávání solidního a spolehlivého personálu dokonce i z řad Dávkařů. Boot campy PMC jsou známy jako velice tvrdé a rektrutanti to používají jako prodejní cíl – jenom ti nejlepší z nejlepších se mnohou stát lidovými mariňáky.
Ti, kteří to dokážou mají vysoké esprit de corps a sklon se sami vyčlenit pro svou osobní iniciativu, statečnost hraničící se sebevraždou, nebo s obojím. Už před válkou s Mantichorou PMC od pohledu na vybavení Solárního Svazu věděla, že musí překonat nepoměr v technice. Než aby škemral u Domu Legislativců o vybavení, které by trvalo desetiletí vyvinout a rozmístit a které by pravděpodobně nikdy nedorazilo díky převýšení rozpočtu utrácenému za Námořnictvo, PMC provedlo příslušnou snahu o překonání tohoto nepoměru se schopností vést, morálkou a elánem. To způsobilo některé posměšky ohledně říznosti s kterou si Mariňáci vedou na ceremoniích, obzvláště od mladších důstojníků Námořnictva, kteří nebyli schopní dostat ze svého mužstva takový výkon, ale výsledky byly celkem znatelné. Zatímco Haven má kapacitu naprosté číselné a syrové převahy v lidských zdrojích, PMC se zdráhá plýtvat životy svých Mariňáků jako vodou a snaží se přizpůsobit, přežít a zvítězit. Ti, kteří se někdy octli PMC tváří v tvář v pozemním boji se netěší na to, aby se do takové situace dostali podruhé.

Mariňáci udělali větší krok ve spoléhání se na jejich delší dobu sloužící poddůstojníky než Námořnictvo a vždy na tuto stránku kladli důraz v jejich struktuře sil. Mariňáci pracují tvrdě aby u svých mladších důstojníků zajistili přizpůsobivost a iniciativu pomocí rozsáhlého výcviku v jejich služební akademii či škole pro důstojnické uchazeče aby překonali Havenský vzdělávací systém.

Mariňáci spoléhají na partnerství mezi jejich důstojníky roty a čety a staršími, delší dobu sloužícími poddůstojníky. Hodnosti nad Majora jsou prakticky uzavřeny komukoliv bez vazeb mezi Legislativci. V PMC je silná tradice mustangů a přibližně 15% všech důstojníků na Akademii Námořní Pěchoty jsou starší poddůstojníci, kteří se pokusili složit zkoušky ve škole pro důstojnické uchazeče a uspěli. Většina mustangů se dopracuje na Kapitána či Majora, jelikož je pro ně obtížné dostat se na posty na štábu či u rozvědky.

Akceschopná, musí PMC bojovat s jistým stupněm lhostejného a „úzkoprsého“ myšlení, přineseného uzavřením vyšších hodností Mariňákům s nedostatečným politickým kapitálem a lhostejností půl století neustávajících úspěchů.


ORGANIZACE PMC – ODSPODA NAHORU

Střelecká četa se skládá z padesáti mariňáků (tři střelecká družstva a jedno podpůrné družstvo) vedená poručíkem, s velitelskou sekcí tvořenou štábním seržantem, úředníkem a corpsmanem Námořní Pěchoty.

Střelecké družstvo se skládá z dvanácti mariňáků vedených seržantem.
Družstvo je rozděleno do dvou střeleckých sekcí po 3 střelcích, vedených desátníkem a 2-členné sekce trojhlavňovek také vedenou desátníkem.

Podpůrné družstvo se skládá z deseti mariňáků, vedených seržantem.
Dva plazmové střelecké týmy jsou každý veden desátníkem a 3-členný tým s trojhlavňovou který nese střední trojhlavňovou T19 tvoří poslední sekci. Při běžném nasazení se poručík pohybuje společně s podpůrným družstvem.

Družstvo těžkých zbraní se skládá z 3 těžkých zbraní s osádkou (těžké trojhlavňovky, automatické granátomety, SAM týmy nebo minomety), a počtu 13 mužů (4 pro každou zbraň, plus velící seržant). Tři družstva těžkých zbraní dají dohromady jednu četu těžkých zbraní vedenou poručíkem.

Střelecká rota se skládá ze 160 mariňáků. Tří střeleckých čet vedených kapitánem s velitelskou sekcí složenou z jednoho zbrojního seržanta, třech poručíků štábu, třech úředníků a dvou corpsmanů.

Rota těžkých zbraní tvoří tři čety těžkých zbraní vedené kapitánem. Velitelský štáb a struktura čet se liší dle úlohy. Nejobvyklejší jsou dvě čety pěchotních podpůrných zbraní a jedné čety protivzdušných či protipancéřových zbraní. Roty zbraní zahrnují čety údržby, které se starají o vybavení roty.

Střelecký prapor se skládá ze třech střeleckých rot a jedné roty zbraní vedených majorem či podplukovníkem. Těžké zbraně jsou soustředěny na úrovni praporu a přiděleny společně, místo aby byly křížově přiděleny na úrovni roty či čety. Doktrína na palubě lodi je křížové přidělení roty zbraní vybavené bojovým pancířem jako útočným vybavením. Prapor je největší jednotkou PMC která je trvale přiřazena na válečnou loď.


Pluk se skládá ze třech praporů, zatímco brigáda se skládá ze třech pluků a doprovodným velitelským štábem. Obě jednotky se používají jako administrativní jednotky v divizích pro pozemní výsadek ale vzácně operují jako samostatné jednotky.

Divize se skládá ze tří brigád (celkem 27 praporů) a je standardní jednotkou přepravy pro pozemní výsadkové operace.

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře