Pinasa třídy Mk28 Kondor

28-02-09
Výsadkové plavidlo mantichorské námořní pěchoty

Přeložil Stanislav Čech

Specifikace

Tonáž: 256 tun
Délka: 30,5 m
Rozpětí křídel (plné roztažení): 36,3 m
Rozpětí křídel (složené): 21,25 m
Posádka: 3-5
Napájení:
- Mikro fůzní reaktor Rukes LF-5
Pohon:
- Mk9 Gravitorový pohon pro malá plavidla
- PN-7 Automatický pilot
- 2 Beseny TF-1700 Proudové motory s dvojitým přívodem paliva
- RT-12 Systém nouzových trysek
Elektronika:
- AP/SPG-15 „Switchblade“ senzor detekce gravitačních vln
- AP/SR-10f Radarová soustava
- AP/ELQ-120 Systém elektronického boje
Výzbroj:
- 1 Mk8 2cm Víceúčelový laser
- 2 M309 30mm Tříhlavňové pulzní kanóny

Design a konstrukce

Pinaska třídy Mk28 Kondor je standardním malým plavidlem vesmírné převahy Královského Mantichorského Námořnictva. Jako všechny malá plavidla Námořnictva je Mk28 navržena aby se vešla do standardního člunového doku a kotevních nárazníků RMN a jako všechna malá plavidla má měnitelnou šípovitost křídel pro lepší aerodynamické ovládání při různých režimech Machu.

Mk28 je vybavena kolmo působícím anti-gravem, což není v souladu s plným zatížením nákladového prostoru. Dovoluje ji tak proti-gravitační kolmý vzlet a zmenšuje tak její potřebu pro rozjezdovou dráhu. Je schopná letu pomocí samotného vztlaku vzduchu s vypnutým anti-gravem až maximální rychlostí Mach 5 ve standardní 1 barové atmosféře. Tyto parametry výkonu se liší při různých atmosférických podmínkách a tak jako část standardního „brífinku letové mise“ pro piloty jsou dodány atmosférické podmínky na planetě a jejich efekt na parametry jejich plavidla.

Je vybavena s třemi samostatnými pohonnými systémy. Vodíkem poháněnými turbínami pro užití v atmosféře, vodíkem poháněnými reakčními tryskami pro pohyb ve vakuu uvnitř zóny gravitorového klínu a gravitorovým pohonem pro let ve vakuu na dlouhé vzdálenosti.

Krom laseru a pulzního kanónu namontovaných na nose, má Mk28 tři závěsníky na každém křídle pro různé druhy vnější výzbroje. Náklad zbraní se liší podle poslání a prostředí.

Narozdíl od série Mk25/26, je Mk28 navržena s designem středových křídel s průlezy pro posádku a výsadek/náklad umístěnými nad křídlem. Průlezy pro posádku mají výsuvný žebřík na úroveň země, zatímco sklopné rampy dovolují přístup k nákladovým / výsadkovým průlezům. Posun v konstrukční filosofii následoval po představení výsadkového raketoplánu třídy Mk17 Mstitel a pozvolném posunu doktríny k výsadkům pěšáků v bojových pancířích ze střední výšky. Zatímco výsadkový raketoplán Mk17 a pinasa třídy Mk26 Ostříž jsou obě vhodné pro „horká přistání“ s rychlým výsadkem mariňáků bez bojového pancíře, Mk28 je optimalizována pro vzdušnou a vesmírnou převahu. Schopnost výsadku pěšáků v bojových pancířích zůstala novým designem nezmenšena a obratnost je mnohem větší než u obou jejích předchůdců.

Mk28 začíná být od roku 1905 nahrazována třídou Mk30 Dravec.

Vnitřní uspořádání

Vnitřní rozvržení Mk28 je převážně tvořeno nastavitelným nákladovým prostorem. Hned za letovou palubou je krom průlezu pro posádku na levoboku a přechodové komoře na pravoboku malá oblast se sedadly pro dvanáct pasažérů. Zbytek vnitřního prostoru se skládá z nákladové paluby, která pojme osm standardních palet pro vybavení. Palety se nakládají skrze středové průlezy na levoboku a pravoboku. V nejzazším konci na zádi jsou uprostřed sítě palet umístěny dva hydraulicky ovládané průlezy, které mohou být otevřeny za letu.

Přizpůsobivý vnitřní design Mk28 umožňuje s minimální dobou konfiguraci pro rozmanitou škálu rolí. Standardní konfigurace ponechává dvě přední palety pro sedadla pro pasažéry a zadních šest pro náklad. Typické konfigurace založené na typu mise zahrnují:

Výsadková konfigurace

Osm palet sklopných sedadel s dodatečnými sedadly výklopnými z vnějších přepážek. Tato konfigurace je navržena pro maximální počet pasažérů a pro minimální komfort. Při výstupu bočními průlezy (jak při výsadku z malé výšky, tak při přistání) se po výsadku každé řady sedadla složí do podlahy a umožní tak další řadě volný pohyb. Tažné lišty podél stropu drží batohy a vybavení a dovolují tak celé střelecké rotě (144 mariňáků) výsadek v jediné pinase.

Útočná konfigurace

Šest až osm palet nosičů pro bojové pancíře a jejich příslušenství. Bojový pancíř se upíná do stojícího nosného systému s jeho tahačem s vybavením uzamčeným na místě nad každou jednotkou. Dle parametrů mise zůstávají dva zadní průlezy občas otevřené pro rychlejší výstup.

Konfigurace pro palebnou podporu

Pro blízkou pozemní podporu existuje široká škála vybavení pro zatažení bočních průlezů a dosazení místo nich širší palety (s tlakovým zámkem) která obsahuje dálkově řízené pulzní kanóny. Krom toho mohou být zadní průlezy zataženy do podlahy a na jejich místo dosazeny zvláštní zbrojní palety obsahující zásobníky naváděné střel proti pozemním cílům. Tyto zvláštní zásobníky jsou vyhrazeny pro přepravní lodě Námořní pěchoty jako je kupříkladu třída Burdýř.

Evakuace raněných

Šest palet nosítkové sekce a dvě palety nouzové polní nemocnice umístněny v přední části sekce s nosítky. Klasický náklad je 54 nosítek ve dvou řadách nad sebou. V extrémních situacích může být přidána třetí řada nosítek pro případy šoku, které pouze potřebují stabilní místo pro odpočinek.

Animace pinasy:

Dock ponasy v HMS fearless


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře