Superdreadnoughty a gondoly

25-12-14
Superdreadnoughty s gondolami, třída Harrington/Medusa


V průběhu války vyvinula Mantichora několik nových zbraní, které jí umožnily vyhrát první etapu války. Standardní superdreadnoughty (SD) se nahrazovaly novými typy s gondolami. Gondoly jsou vlastně zásobníky, nosiče střel s vlastním pohonem. Poprvé se o nich mluví v Ozvěnách cti, široce jsou použity v dalších knihách.

SD třídy Medusa/Harrington

Gondolový SD třídy Medusa/Harrington

Hmotnost: 8 554 750 tun
Rozměry: 1383 × 201 × 187 m
Akcelerace : 502.8 G
80% Akcel : 402.3 G
Boční výzbroj: 26M, 13L , 15G, 54CM, 52PD
Příď: 9M, 4L , 5G, 18CM, 22PD
Záď : 6MP, 4L , 5G, 14CM, 20PD
Počet gondol: 492
Doba služby: 1914 –

SD (p) - superdreadnoughty s gondolami jsou strukturálně slabší, kvůli duté konstrukci, avšak srovnatelné s dreadnoughty s pevným jádrem. Ten pokles v pevnosti by byl významný jen tehdy, kdyby bojová hlavice explodovala uvnitř lodi.

Zásoba střeliva sice stačí jen na 20 minut ale v zásadě není nic, co by tak dlouho ten nápor vydrželo.

Energetická výzbroj není u lodí třídy Invictus (další SD s gondolami) nijak podstatně horší než u konvenčního SD. V lodích třídy Harrington/Medusa jsou ještě boční výmetnice, zatímco v modernějších lodích třídy Invictus nikoli.

SD s gondolami jsou konstruovány jinak, mají duté jádro, kde jsou umístěny gondoly. Každý SD třídy Meduza může nést okolo 500 gondol, a může vystřelit šest gondol naráz každých 12 sekund, což je asi 300 střel za minutu. Původně nesly střely Mk11, nyní může nést až 800Mk17 v plochých gondolách. Loď má o 30% méně standardní boční výzbroje superdreadnoughtu, aby mohla nést gondoly a zásobníky.

Porovnání SD bez gondol a s gondolami, schéma vypouštění gondol a střely Přízračný jezdec

Na obrázku trupů lodí si všimněte odlišného tvaru zádi, a v průřezu je vidět kolejnice pro gondoly. Dolní loď je SD třídy Medusa, která má téměř shodnou boční výzbroj jako horní loď - standardní SD bez gondol třídy Gryphon,

Všechna primární výzbroj byla posunuta k přídi, aby se udělalo místo pro uskladnění gondol v záďové části. Druhý podstatný rozdíl je množství senzorových polí, které zajišťují jak řízení palby, tak telemetrické kanály pro stovky střel, které loď může vypálit v jedné salvě. Obranné zbraně, které se nacházejí v dolní a horní části trupu, jsou rozmístěny po celé jeho délce, a počet hnízd bodové obrany a protistřel se silně zvýšil.

Původní gondoly RMN byly konstruovány pro velké střely. Gondoly nesené SD třídy Medusa/Harrington byly od začátku navrženy pro vícemotorové střely. Pozn.: Výmetnice vícestupňových střel může vypálit i menší střelu.

Standardní výmetnice se nahrazují novými pro střely s velmi vysokým doletem (VLRM) či nověji vícemotorové střely (MDM) na těch lodích, kde je možné je namontovat. Výmetnice pro dálkové střely je o 12% těžší a střela vyžaduje o 18% více místa v zásobníku, než normální střela. Tyhle střely mají 3 nezávislé stupně, které mohou být aktivovány v jakékoli kombinaci. Jestliže jsou aktivovány všechny a vyhoří, je dolet střely 14 000 000 km a maximální rychlost 0.54 rychlosti světla. Jestliže se pohony sníží na 50%, je max dolet 65 000 000 a konečná rychlost je 0.85 rychlosti světla.

Vypouštění gondol z SD třídy Medusa.

Gondoly jsou větší než pinasa nebo útočný člun a to je důvod, proč ani SD nemůže v jedné salvě vystřelit více gondol - jde o jejich fyzickou velikost, kdy musí projít přes dveře. Kdyby byly použity jako boční zbraně, musely by se vypnout boční štíty, aby mohly být vystřeleny, což by byla velká nevýhoda.

Přečtěte si také:
- Více o gondolách v sekci Technika,
- Řídící střely Apollo v sekci Technika

Zpracováno podle příspěvků D.Webera v diskusi, původní text z r. 2008 doplněn informacemi z House of steel


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře