Některé taktiky boje válečných lodí

28-02-09
používané před vícemotorovými střelami a LAC

Obrana konvoje většina vojenských lodí je vpředu aby chránila konvoj před piráty

Sarnovovo rozvinutí - ochrana konvoje, kdy se lodi soustředí na křídlech a zádi konvoje a jen několik doprovodných lodí je vpředu, kde provádí dálkový průzkum.

Heinlein Maneuver - planetární bombardování, které používá velké asteroidy , nebo cokoli o velké hmotnosti katapultované do planetární gravitace, kre jsou použity jako kinetické zbraně. Tohle je normálně zakázáno Eridanským ediktem.

Natočení klínu - vojenská taktika na obranu proti přilétajícím střelám, kdy loď natočí svůj aktivní gravitační klín proti střelám

Sonja Swarm - masivní útok lehkých člunů vyzbrojených modifikovanými nosiči střel, který vyvinula Admiral Sonja Hemphill

Výstřel pod sukni palba na nechráněnou zadní část lodi

Plížení/číhání na nepřítele je velmi častá taktika. Pohon lodi je vypnutý. Pak loď nemůže být objevena ale s vypnutým pohonem nelze změnit ani rychlost ani směr pohybu. Toto se nepoužívá při přímém útoku, spíše při pronikání do nepřátelského území. Když se pohon vypne před dosahem nepřátelských sensorů, je možno k němu doplout a pak náhle zapnout motory a zaútočit. Předpokládá to samozřejmě, že protivník nezmění polohu. Dalším nebezpečím je, že kdyby byla loď náhodou objevena, je bez vztyčeného klínu bezbranná.

Likvidace malého protivníka bez použití zbraní. Lze použít se k vyřazení malých neozbrojených ale nepřátelských lodí . Lze využít toho, že při zkřížení silových polí pohonných klínů, dojde u menší lodi k přetížení systému a zničení pohonu. To zdělala Honor u stanice Bazilišek kurýrní havenské lodi

taktika cikcak
Obr1 - stíhání cikcak

Útok na loď zezadu Při stíhání protivníka, který stříli na pronásledovatele, se používá tzv cik-cak pohyb, kdy se částečně pronásledovatel střelám vyhne, aby nedostal zásah do nechráněné přídě, a částečně je zachytí jeho boční štíty nebo gravitační klíny. Viz obrázek 1. - pronásledovaná lod je červeně.

Překřížení přídě Válečná těžká loď má normálně jen dvě slabá místa: příď a záď. Tyto části nejsou chráněny ani gravitačním klínem ani silovými štíty. Z toho důvodu je nutno se vždy vyhnout tomu, aby protivník na tato místa mohl zaútočit.Na obrázku 2 je vidět model úspěšného útoku. Útočící lodě (zelené) pálí z bočních zbraní. Protivník (červený) nemá šanci, jeho obranné systémy jsou zahlceny bočními salvymi a lod je zničena

taktika_T
Obr2 - překřížení T
taktika_schování
Obr3 - schování lodí

Skrývání lodí ve skupině Je vždy výhoda, když nepřítel neví, koli je ve formaci lodí.Při vhodném uspořádání se dají nekteé lodě skrýt za gravitační klíny jiných lodí. Protivník sice posléze pozná, že je něco špatně ale neví kolik těch skrytých lodí je. Obrázek 3 ukazuje tento trik při útoku na základnu Blackbird. (základna červeně, graysonské lodi zeleně, skryté lodi modře), Těsně před střetnutím si lodě vymění ve formaci místa. Podobnou taktiku použila Honor i při bitvě u Graysonu, kdy ukryla 6 superdreadnoutů mezi graysonské bitevní a lehké křižníky, a vylákala protivníka do pasti.

Bojová stěna Těžké lodi - superdreadnouty a dreadnouty, jsou tak těsně vedle a nad sebou, jak to jen dovolují jejich gravitační klíny. Stěna je postavena vertikálně proti nepříteli a lodi pálí synchronizovaně boční salvy. Také synchronizovaně nastavují gravitační klíny na obranu a koordinují obranné systémy.

Následující obrázky převzate z příručky Jaynes (zvětšete kliknutím) ukazují bojové rozmístění eskadry s doprovodnými menšími plavidly a bojovou stěnu superdreadnoughtů.
Pozn: modrá šipka ukazuje směr pohybu lodí, červená směr možné hrozby

Zpracováno podle honorpedia a honor-harrington.de (vč. obrázků)


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře