Geometrie gravitačního klínu

28-02-09
a jak ji využít k obraně lodi


Boční štíty a gravitační klín. Mezi pásy klínu formují boční štíty třetí linii obrany, primárně pasivní. Boční štíty chrání proti současné generaci laserovývh hlavic, pokud jsou kdekoli dále než 20 000 - 30 000 km, což je důvod, proč je kritická vzdálenost při boji tak krátká. Klín pohonu sám je odolný proti průniku jakékoli známé zbraně. Proto bodová obrana ignoruje jakoukoli zbraň, o níž sledování předpovídá, že nebude schopna dosáhnout efektivního úhlu střelby proti štítům ze vzdálenosti menší než 30 000km. Mějte na paměti, že poměry klínu / bočních štítů a samotné lodi z ní činí velmi malý cíl.

Uvažujte: klín superdreadnoughtu je 300km napříč ale loď sama má maximální délku méně než kilometr. Proto představuje velmi malý (relativně) zaměřovací bod ve středu velmi široké střechy a podlahy z neproniknutelného "brnění". Boční štít je normálně generován ve vzdálenosti menší než 10 000 metrů od vlastní lodi, což znamená, že v případě našeho superdreadnoughtu z příkladu výše, bude boční štít 143 km uvnitř vnějších "hran" klínu. Vznikne tak velmi podstatný efekt "tunelu", který vyžaduje, aby útočník (nepřátelská loď nebo střela) dosáhli téměř dokonalého úhlu pro střelbu, než vůbec zasáhnou boční štít, o lodi nemluvě.

Proti nepřátelským lodím to pak znamená, že na vás nikdo nemůže střílet (z boku na bok) energetickými zbraněmi aniž byste vy nestříleli na něj taky. To taky znamená, že je velmi obtížné, aby střela vůbec dosáhla palebného úhlu, a to je také důvod, proč jsou vystřelovány v takovém velkém množství.

Hrdlo klínu superdreadnoughtu je asi 190 km hluboké, zadní otevřená část je hluboká jen asi 40 km. Proto je klín nejzranitelnější místo a proto jsou střely obvykle programovány, aby se snažily dostat okolo jejich cílů tak, aby dosáhly zásahu dolů hrdlem. Obvykle však je cíl tohoto útoku natočen, aby nastavil nepřátelské flotile svoji silnější boční bodovou obranu tak, aby zachytila střely, které by mohly zkusit dostat se na tuto palebnou pozici. Navíc samozřejmě bude celá bojová jednotka organizována do jednoho nebo více obranných hnízd, jejichž jednotky ochraňují jedna druhou
Obrázek vpravo ukazuje bojovou stěnu a překlopení klínů, zvětšete kliknutím.

Navíc může loď změnit o něco svoji pozici v oblasti svého klínu. Lze předpovídat celkem přesně, kde bude loď uvnitř svého klínu, pokud se snaží o maximální akceleraci (za předpokladu, že máte solidní spolehlivá čísla o výkonu kompenzátorů), ale při nižších akceleracích se může loď přesunout mimo střed svého klínu.

"Přetočení lodi" je tedy manévr, jehož účelem je natočit velmi úzkou zónu zranitelnosti dál od hrdla. Je to úplná obrana proti nepřátelské energetické palbě a hlavní obrana proti střelám ne prostě proto, že by zachycovala jejich přímou střelbu, ale proto, že zabraňuje sensorům střel, aby se jim podařilo zaměřit loď uvnitř klínu. Při relativních rychlostech, které vyplývají z většiny řešení řízení palby střel, má laserová hlavice vždy velmi krátkou dobu na výstřel, s velmi krátkým časem na výpočet a úpravu palebných úhlů, když překračuje boční štít / hrdlo / záď klínu a jestliže není přesně známo, kde najít svůj cíl v momentě, kdy je možno vystřelit, netrefí se.

Většina z výše řečeného platí na duely jednotlivých lodí nebo boje s poměrně nízkým počtem lodí s relativně nesníženou manévrovatelností na obou stranách. Ve formálních bitvách lodí bojové stěny je obrana flotily méně flexibilní a méně zranitelná. Protože kontakt mezi klíny je smrtící, musí lodi mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost (obvykle šířku největšího klínu ve formaci) ale dobře vycvičená flotila s velitelem, který a) věří schopnostem svých lidí a b) je ochoten vzít na sebe nějaké riziko, může tuhle vzdálenost snížit na polovinu, což má dva hlavní dopady na obranu proti nepřátelské palbě:
(1) Relativní polohy jednotek ve vertikálně poskládané stěně, která je natočená "ke straně" (up on its side) relativně k nepříteli znamená, že tyhle lodi ve středu stěny jsou téměř úplně chráněny nakloněnými klíny / bočními štíty / trupy lodí "nad" a "pod" proti jakýmkoli střelám do vzdálenosti stovek kilometrů.
(2) natočení jednotek zdi na kraji vytvoří "zátarasy", kterými musí střely projít, než vůbec mohou zaměřit. Jestliže je zeď superdreadnoughtů složená ze 4 výšek se vzdáleností "střechy" a "podlahy" k línu 500 km, boční vzdálenost 150 km a předo-zadní vzdálenost 200 km se natočí ke straně, musí se jakákoli střela, která chce zaútočit, dostat na takovou pozici, aby mohla útočit dolů hrdlem klínu /nahoru koncem klínu, nebo si musí probojovat cestu skrze náhle velmi sevřené serie "děr ve stěně", aby se dostala k bočnímu štítu.

V tradiční formaci bojové stěny, v které se lodě natáčejí, se lodě otáčejí v trochu posunutých úhlech. To sice zvyšuje množství pozic, odkud mohou střely zasáhnout, ale také zvyšuje schopnost boční bodové obrany lodí v dalších "patrech" stěny ochraňovat exponované jednotky nahoře a dole ve stěně. Navíc mohou lehké sledovací jednotky skryté za stěnou ale získávající data o přicházejících střelách z lodí ve stěně a/nebo ze sond rozmístěných okolo stěny, provádět nepřímou obrannou palbu (antirakety) z pozic, ve kterých jsou relativně neviditelné (a tím nezranitelné) pro vyhledávače střel.

Geometrie klínu - náčrtek z infodumpu davida Webera:

wedge geometrie

Ta malá světlá čárka v prostředku představuje superdreadnought, mířící (a akcelerující) doleva

dodatek:
Jestliže to hnědé je boční štít, je to přesná představa geometrie klínu. Přesný úhel klínu se však poněkud mění, jak se akcelerace zvyšuje - hrdlo klínu se zužuje a vyústění rozšiřuje, jak se zvyšuje akcelerace. Ale není to velká deformace, oku není dosaženo velmi velké (skoro smrtelné) akcelerace. Při menší akceleraci se poloha lodi uvnitř klínu / bočních štítů může poněkud posunout, což dále komplikuje úvahy zaměřování.

A ještě 2 obrázky od Styxx:
první představuje záď superdreadnoughtu s rozplývající se plachtou Warsawské po opuštění hyperprostoru a druhý je boční pohled na loď s aktivními plachtami (bílá záře). K prvnímu obrázku zazněly ve foru baen.com výhrady, že ta záď lodi je příliš velká v poměru k poloměru plachet, který by měl být asi 300 km

zad lodi s wars plachtou
lod s wars plachtami

přeloženo z infodump, příspěvky D.Webera z diskuse


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře