Poměr sil Mantichory a Havenu po Válce cti

28-02-09
Stavy flotil 1905 a 1920 P.D.

Poměry sil flotil Aliance a havenu

Následující tabulky ukazují, jak se změnil poměr flotil Havenu a Aliace v období od začátku první etapy války po začátek druhé etapy (ukončení příměří nájezdy Havenu v knize War of Honor) První tabulka je z knížky Krátká vítězná válka, druhou poslal D.Weber do fora baen.com.

Stavy flotil v 1905 PD

Začátek války

  Mantichora Haven
Typ lodi služba tonáž služba tonáž
SD 186 1,318.5 Mt 412 2801.6 Mt
DN 121 694.3 Mt 48 258.3 Mt
BB 0 0 Mt 374 1403.6 Mt
BC 199 148.7 Mt 81 59. Mt
CA 333 92.0 Mt 210 54.5 Mt
CL 295 30.1 Mt 354 29.8 Mt
DD 485 35.0 Mt 627 40.7 Mt
         
Celkem 1,621 2,318.6 Mt 1,944 4674.5 Mt

Stavy flotil v 1920 PD

(po War of Honor)

  Mantichora Grayson Andermani Celkem aliance Haven
Typ lodí služba rezerva celkem služba rezerva celkem služba rezerva celkem služba rezerva celkem služba rezerva celkem
SD(P) 75 0 75 115 0 115 42 0 42 232 0 232 318 0 318
SD 125 100 225 30 60 90 193 30 223 348 190 538 216 103 319
DN(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DN 6 0 6 0 0 0 18 70 88 24 70 94 47 0 47
CLAC 42 0 42 24 0 24 6 0 6 72 0 72 48 0 48
BC(P) 6 0 6 40 0 40 11 0 11 57 0 57 0 0 0
BC
(velké)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BC 75 125 200 32 28 60 98 12 110 205 165 370 98 17 115
CA
(velké)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 80 40 120
CA 115 30 145 60 0 60 80 20 100 255 50 305 0 0 0
CL 217 60 277 40 0 40 80 20 100 337 80 417 110 30 140
DD 206 212 418 20 0 20 120 20 140 346 232 578 66 130 196
                               
Celkem 871 527 1398 361 88 449 648 172 820 1,880 787 2,667 983 320 1,303

Toto je z dopisu D.Webera a obsahuje to jen lodi ve službě a v rezervě, nikoli rozestavěné. Údaje o rozestavěných lodích nechtěl zveřejnit, aby měl nějakou "rezervu" pro případné úpravy při psaní knihy.

Vysvětlivky zkratek

  • DN - dreadnought, DN(P) - s gondolami
  • SD - superdreadought, SD(P) - s gondolami
  • BB - bitevní loď
  • BC - bitevní křižník, BC(P) - s gondolami
  • CA - těžký křižník
  • CL - lehký křižník
  • DD - torpédoborec
  • CLAC - nosiče lehkých člunů (letadlové lodi)

převzato z infodump, příspěvky D.Webera z diskuse


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře