Doky a stavba lodí

28-02-09
V Mantichoře, Graysonu i Havenu

Druhy doků

stanice vulcan

Doky můžeme rozdělit na centralizované - s uzly a decentralizované - "rozptýlené".

Žádná loď není postavena v doku, kde by byl tlak (vzduch), ta myšlenka je prostě hloupá.. Třeba Hefaistos má rozestavěných okolo 30 superdreadnoughtů, což je celková délka okolo 100km šířka asi 18 km. Dokonce i kdybyste je stavěli všechny v jednom válcovém "kosmickém doku", mluvili byste o válci , který by byl asi 1100km dlouhý a okolo 4 km široký (a to bez mezer mezi trupy). Což je podle mé nedokonalé matematiky okolo 27646 km krychlových uzavřeného prostoru. To je vážně dost místa, kde by se musel udržovat tlak. Nikdy jsem nepsal o tom, že by loď ve výstavbě nebo v opravě byla uzavřena v obyvatelném prostoru. Galerie na doku je uzavřená a obyvatelná ale lodi vždy "plují ve vakuu". Nikdy to jinak nebylo.

Centralizované doky - Mantichora

Co Hefaistos a jiné Mantichorské stanice poskytuje, jsou obyvatelné výrobní prostory, ubytovny, a jádro těžkého stavebního vybavení, které obsluhuje montážní plošiny otevřené do prostoru, které jsou spojeny se stanicí. Dělníci, kteří provádějí vlastní montáž - nebo ti, kdo dohlížejí nad roboty, musí nosit skafandry a stráví většinu pracovního dne ve vakuu. Blízkost podpůrného vybavení snižuje náklady ve smyslu počet lidí na tunu montáže. Nesnižuje to nijak finanční náklady na montáž - tím myslím materiál, dopravu apod. Lodi v opravě nebo výstavbě nejsou chráněny pancéřováním ani obranou z jednotlivých montážních plošin. Jsou chráněny bodovou obranou kosmické stanice a jsou dost blízko ní, aby mohly být chráněny "bublinami" bočních štítů, které stanice dokáží generovat. V tomto ohledu jsou centralizované doky bezpečnější .

Velkou výhodou rozptýlených doků je, že jich můžete mít tolik, na kolik vám stačí lidské a ekonomické kapacity .

Decentralizované doky - Grayson

Graysoňané to dělali tak, že do nějakého místa na orbitě navezli materiál, někde poblíž asteroidu, kde se těží suroviny. Pak vyrobili nějaké minimální lešení, aby se měli dělníci o co opřít a začali montáž. Nepotřebovali stanici, a tím to bylo investičně levnější. Mělo to i nevýhody - ušetřili na vybavení ale jejich hodinová produktivita byla jen asi 80% oproti Mantichoře. To se nemusí zdát moc, ale když uvážíte počet lodí a lidí, naroste to do značných částek. Graysoňané ale byli ochotni dodat na stavbu libovolné množství dělníků, protože nehleděli na náklady, ale záleželo jim na rychlosti stavby. Navíc tyhle doky byly mnohem zranitelnější, pokud by došlo k nájezdu Liďáků na systém.

Masivní kosmické doky Mantichory jsou v centru pevností a orbitální obrany hvězdné soustavy. Blackbird yard je naopak chráněn jen mobilními silami a nedokončené lodě byly enormně zranitelné, pokud by se nepřítel dostal na dostřel. Na druhé straně se Graysoňanům a jejich spojencům dařilo držet Liďáky dostatečně daleko.

Jak Mantichora dospěla k rozptýlenám dokům

Na konci války (Ashes of Victory) začali i Mantichorané používat rozptýlené doky. I oni v nich dosahovali nižší produktivity ale podařilo se jim vybudovat simultánně větší množství lodí, ale bylo to nákladnější (mzdy).

Je to i otázka priorit zdrojů a cílů. Během dlouhé periody předválečné výstavby byly priority 1. mobilní lodi pro obranu, 2. pevnosti centrální křižovatky a infrastruktury Mantichory, 3. rozvoj infrastruktury.

Protože nebyli ve válce, a protože budování pevností bylo ukončeno docela brzy, mě rozvoj infrastruktury Hefaista a jiných doků v domovské soustavě stejnou prioritu jako výstavba válečných lodí.

Jakmile začala válka, priority se přesunuly, a nejdůležitější bylo vyrobit co největší počet lodí v co nejkratším čase. Na počátku války byly možnosti stavby limitovány dostupnými finančními fondy a proto stanice i montážní plošiny dostačovaly, pokud šlo o tradiční typy lodí.

Jakmile se ale Mantichora a Grayson rozhodly, že bude Revoluce Dreadnoughtů uprostřed války, fondy nedostačovaly. Cromarty tedy uvalil novou válečnou daň, která přinesla prostředky dostatečné na vybudování mnohem většího počtu lodí, než mohl Hefaistos, Vulkan a další zvládnout, i kdyby nebyly plné lodí v opravě.

Takže začali využívat rozptýlené doky, jak v Mantichoře, tak v Grendelsbane, protože jen tak mohli postavit tolik lodí, kolik potřebovali. Graysonané fakticky dokončovali lodi v Blackbird rychleji než Mantíci v Hefaistu. Jejich efektivita na hodinu práce byla nižší ale mohli na výstavbu dodat další lidí, kterými to kompenzovali.

Rozptýlené doky v Mantichoře, kde pracovali zkušení lidé s lepším vybavením dosahovaly dokonce lepších časů než Graysonané. Z tohoto důvodu byly investice do centralizovaných doků během války pozastaveny.

Situace po válce - příměří

Po příměří neobnovila vláda High-Ridge investice do rozšiřování výrobních kapacit. Náhlý pokles válečných zakázek uvolnil dostatek místa pro civilní výstavbu. Vláda High Ridge také raději směřovala peníze do projektů, kde se dalo hezky tunelovat, jako např obnova Bazilišku.

Takže když nepřátelství opět propuklo, Alexanderova vláda a admiralita měla opět k dispozici jen omezené kapacity centralizovaných doků a mnohem méně rozptýlených doků, než na konci války. Zároveň museli co nejrychleji postavit co nejvíce nových typů lodí. Už to jednou úspěšně řešili, tak to budou dělat znova - napřed využijí všechny kapacity centralizovaných doků, pak vybudují tolik rozptýlených doků, na kolik jim budou stačit lidé a peníze. A nebudou utrácet omezené prostředky na další rozvoj centralizovaných doků v době, kdy priorita je stavět lodě.

Doky v Havenu

Jak to vypadalo v Havenu? Většinou používali hybridní systém. Většinou měli centrální průmyslový komplex (trošku rozptýlenější než třeba Hefaistos ale ne zas tolik jako Graysoňané) . Měli méně školených zkušených lidí než Mantichorané , takže to vypadalo tak, že tihle zkušení dělali dozor nad velkým množstvím relativně nezkušených dělníků, kteří prováděli ty základní práce sestavování lodí v rozptýlených docích. Průmyslové komplexy vyráběly prefabrikáty - téměř celé sekce lodí, které byly pak vyvlečeny do doků. To relativně malé množství zkušených lidí pak přecházelo z montáže na montáž a dělali dokončovací práce s obvody a podobně. Vyšší náklady, které jsou spojeny s rozptýlenými doky společně s vyšším počtem lidí potřebných pro výstavbu lodí byly jedním z důvodů, proč zaostávali za Mantichorou i Graysonem

Co je Matice?

Dokonce i vMatici (hlavní Havenské "vyvojové centrum"), které byla od počátku zamýšleno jako "Mantichorský styl" výstavby, je výstavba lodí více rozptýlená, než tomu bylo v předválečné Mantichoře. Matici založil Rob Pierre jako bezpečné místo pro vývoj lodí. Bezpečné proto, že o něm Mantichořané neměli ani tušení. Matice je kodové označení použité pro již obydlený svět. Byl vybrán proto, že je hodně daleko od centrálního Havenu, na opačnou stranu než Mantichora. Na té planetě nebyl žádný průmysl a proto ani nepřátelské agenty nezajímala - nebyla to hrozba. Sem tedy přenesli výrobní kapacity a v "pětiletém plánu" vybudovali největší výzkumné doky Havenu.

Jak dlouho asi trvala výstavba lodí?

Výstavba lodí zahrnuje mnoho činností, které je nutno do procesu započítat, nejen čas "montáže".

Např Mantichora může vyrobit 8000000 tunový SD za 18 měsíců v centralizovaném doku a za 20 měsíců v rozptýleném. Ale to je jen nýtování a svařování. Avšak každá z těchto lodí vyžaduje určitý čas na "přípravu", U centralizovaného doku je to 4,5 měsíce, u rozptýleného 3 měsíce.

Co přípravný čas zahrnuje? Přípravu montážního místa, montáž vodících částí, přípravu pracovníků a údržbu doků. U první lodi z nové třídy nebo první lodi z dané třídy, která je stavěna v tomto doku, se přípravný čas prodlouží o asi 50%, naopak, jak pracovníci získávají s loďmi stejného typu zkušenosti, snižuje se až o 20%. U nových lodí je také pomalejší montáž asi o 10%, protože se odstraňují počáteční mušky. Je tu také ekonomie velikosti - vyrobíte rychleji 10 000 tun superdreadnoughtu než 10 000 torpédoborce, ale torpédoborec na druhou stranu je tak malý, že jeho montáž zabere jen 15% výrobního času SD, dokonce i když vezmeme v úvahu přípravné časy u obou lodí.

Jakmile je loď dokončena, nastává testovací období a pak čas potřebný k tomu, aby se loď / posádka dostala na akceptovatelnou efektivitu. Pro Mantichoru a Grayson je tato doba podstatně nižší než pro Andermani nebo Haven.

Haven má už zkušené důstojníky a nižší důstojníky ale stále trpí nedostatky ve vzdělávacím systému. Dokud tohle nebude vyřešeno, musí velitelé a vojenská doktrina prostě počítat s nižší efektivitou posádky. Tohle také znamená, že spolu s delšími přípravnými časy, pomalejším tempem montáže a delším "záběhovým" obdobím, trvá dokončení SD i v Matici asi o 6 měsíců déle a pak ještě dalších 40 dní záběhu, než se posádka "sehraje". V jiných Havenských docích to může být ještě delší.

Zpracováno podle příspěvků z infodump
Jedná se o části článků - Shipyards, Origin of Bolthole Shipbuilding times, vynechala jsem některé údaje vztahující se k vojenské situaci od Ashes of Victory dále.


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře