Dokumenty z Republiky Haven

28-02-09
Úřad pro veřejné informace: Anexe bazilišku, Poprava Harringtonové, Příměří
Anexe Basilišku | Poprava Harringtonové | Příměří mezi Havenem a Mantichorou

Anexe Bazilišku

Oficiální zpráva Üřadu pro veřejné informace Republiky Haven o událostech u Bazilišku

Systém Bazilišek je situován u zakončení Mantichorského systému červích děr a byl anektován Mantichorou 1856 PD (po diaspoře) po incidentu, který galaxii poprvé jednoznačně ukázal imperialistickou a expanzionistickou povahu Mantichorského režimu.

Bazilišek obsahuje jedinou obyvatelnou planetu, Medusu, na níž žije inteligentní domorodý druh. Mantichora původně vyhlásila suverenitu nad systémem ale nikoli nad planetou, aby uchlácholila mezihvězdnou komunitu. Avšak to ji nezabránilo v tom, aby zasahovala tím, že vstoupila na planetu a obchodovala s ní. Mantichora se snažila to ospravedlnit tím, že tvrdila, že jde o protektorát, ale to není bez suverenity v mezinárodním právu obhajitelné

Ačkoliv Mantichora musela povolit přístup k planetě, její tzv "Native Protection Agency tvrdě omezovala místa, na kterých mohly být postaveny obchodní stanice, vymezovala, s čím se může obchodovat, a celkově šikanovala jakékoli nemantichorany, kteří se snažili zvýšit životní úroveň domorodců. Původní Anexace stanovila, že Medusané dostanou autonomii v nejbližším vhodném čase, a Mantichora se snažila to co nejvíc oddálit. Navíc, Mantichorané zasahovali do obchodů a přepravy nákladů dokonce i mezi loďmi a orbitálními stanicemi, kde nedocházelo k žádnému kontaktu s povrchem planety. Tyto prohlídky byly opět jasným porušením mezinárodního práva.

Situace na Bazilišku možná byla nelegální ale v praxi to neznamenalo nic víc než malé potíže, dokud do systému nepřiletěl křižník Neohrožený pod velením komandéra Harringtonové. Komandér Harringtonová i její posádka prokázali v posledním námořním cvičení, že jsou hluboko pod standardem, ale to nezabránilo Mantichoře, aby je přidělila na toto citlivé místo, a zároveň byl odvolán velicí důstojník, který na ni mohl dohlédnout. Harringtonová se rozhodla udělat si jméno a prováděla regulování obchodu (již tak pochybné legality) za rozumnou mez, což zasahovalo do legitimní obchodní přepravy v míře, která není obvyklá ani v čase války. Byly prováděny zcela ilegální prohlídky, náklady a dokonce celé lodě byly zabavovány, a dokonce ti Mantichorští obchodníci, kteří nebyli šlechtického původu, byli tímto nejdevótnějším lokajem imperialistů obtěžováni.

Domorodci se začali bouřit proti pustošení prováděném NPA, a tak Harringtonová a Mantichorská komisařka plánovaly, jak potlačit povstání. To zahrnovalo i nalákání masy domorodců do údolí, kde mohli být snadno obklíčeni, a současně rozšiřování zpráv o masovém útoku na obchodní enklávy. NPA a námořnictvo je potom povraždili moderními zbraněmi a pomocí vzdušných sil. Je nemožné určit přesný počet obětí, ale ví se, že šlo o mnoho tisíc.

Havenský konzul dostal zprávu o útoku a dal instrukce kurýrní lodi, aby povolala pomoc, protože nevěděl nic o předem naplánovaném vyvražďování domorodců. Obchodní loď Sirius Lidové republiky byla také na oběžné dráze a dobrovolně se rozhodla pomoci. Když se dali do pohybu, Harringtonová, která chtěla mít plnou zásluhu na záchraně enkláv, a zároveň se chtěla vyhnout vyšetřování svých metod, napadla kurýrní loď a těžce ji poškodila. Pak se dala do pronásledování Siria. Johan Coglin, kapitán Siria, byl tak zneklidněn jejím útokem na kurýrní člun, že odmítl zastavit, a následně Harringtonová kompletně zničila loď a vyvraždila celou posádku.

Než by připustili, že se jejich námořnictvo dopustilo takového barbarství, Mantichorané hledali způsob, jak se ospravedlnit v očích mezihvězdného společenství. Pokusili se popsat náhodný přílet několika lodí Lidové armády jako pokus o invazi na Bazilišek a prohlásili, že Republika Haven podněcovala vzpouru, aby ospravedlnila tuto invazi. Dále měli tu drzost říkat, že Sirius, loď, kterou sami předtím prohlédli a schválili, byla přestrojená válečná loď špehující v systému, a že tato loď zaútočila na Neohroženého. Toto celé pak bylo použito k ospravedlnění formální anexe planety a kompletního porobení domorodého obyvatelstva. Nejenže proti Harringtonové nebylo zavedeno disciplinární řízení, ona byla dokonce povýšena.

Není třeba říkat, že Mantichorané odmítli Harringtonovou vydat k soudu. Soud Republiky Haven byl nucen ji odsoudit v nepřítomnosti. Za vraždu kapitána Coglina a jeho posádky byla usvědčena a odsouzena k smrti ale Mantichorané vytrvale odmítají ji vydat pro potrestání.
Přeloženo z: archiv Lidové republiky

Pravda o popravě Harringtonové

Úřad pro veřejné informace Lidové Republiky Haven

Celé galaxii je nyní jasné, že odsouzený masový vrah, komodor (nyní admirál) Honor Stephanie Harringtonová je ve skutečnosti naživu, ačkoli předešlé zprávy tohoto úřadu tvrdily opak.

Musíme nyní ozřejmit důvod tohoto stavu událostí, abychom sdělili pravdu, a ohradili se proti propagandistické mašinérii agresorů z Hvězdného království Mantichora.

Tedy, komodor Harringtonová byla zajata občanem viceadmirálem Lesterem Tourville v osvobozené soustavě Adler. Občan viceadmirál Tourville dopravil komodora Harringtonovou a několik členů její posádky na Barnett, a tam je předal příslušné civilní moci zosobněné občankou komisařkou Cordellí Ransomovou. Toto uznávají jako fakt i Mantichorští propagandisté.

Cílem občanky komisařky Ransomové bylo navrátit odsouzenou vražedkyní Lidovému soudu, který by měl potvrdit platnost rozsudku vyneseného ještě za režimu Legislatoristů. Avšak, protože existující rozsudek byl poprava, zvažoval Výbor veřejné bezpečnosti možné protiopatření, která by mohly síly Mantichorského agresora , a hlavně jejich ještě méně civilizovaní spojenci z Graysonské teokratické diktatury, uvalit na odvážné členy Lidové obrany, zajaté při plnění povinností. To bylo velmi pravděpodobné protiopatření, na něž upozornili nikdo menší, než respektovaný občan admirál Thomas Teissman a předseda Lidového soudu.

Po pečlivém zvážení se výbor rozhodl, že ačkoli veřejná spravedlnost volá po legální popravě vražedkyně Harringtonové, praktické a humanitární důvody ohledně občanů držených Mantichorany a Graysoňany v zajetí, mají vyšší prioritu. Výbor tedy rozhodl, že bude oznámena a nasimulována poprava Honor Harringtonové, ale tajně jí bude udělena milost pouhého uvěznění, a tato skutečnost byla neutrálními diplomatickými kanály Solárního svazu sdělena zkorumpované vládě Aliance. Nabízená dohoda byla prostá: Lidová republiky ušetří život Harringtonové a Aliance se zaváže, že to udrží v tajnosti a bude garantovat, že vůči Havenským válečným zajatcům nebudou uplatňovány žádné represe.

Tato dohoda byla sice Aliancí neochotně přijata ale militarističtí fanatici na Graysonu se mstili na členech Lidové armády, kde mohli. Existuje záznam, že jeden z Graysonských admirálů vydal rozkaz: Za Lady Harringtonovou, žádné slitování , když začali střílet na bezmocné záchranné moduly 12. flotily Lidového námořnictva. Avšak lid Havenu, dělal to co vždy, vyjednával v dobré víře, a dodržel dohodu až do konce.

Komodor Harringtonová byla držena ve vězení na planetě Hades, a dokonce jí byl umožněn omezený pohyb po planetě.

Přesné okolnosti toho, co se stalo na Hadesu zůstávají nejasné, ale nyní je zřejmé, že Honor Harringtonová zneužila svá privilegia, vyvolala masové povstání, které zahubilo mnoho vězňů a civilních pracovníků státní bezpečnosti - ale konec konců, masové vraždění civilistů bylo vždy specialitou Honor Harringtonové. S úmyslem pomstít se za "ponížení" z rozsudku lidového soudu, zorganizovala Harringtonová sérií polních soudů, které měly ospravedlnit popravy těch důstojníků státní bezpečnosti, kteří se vzdali, včetně občana Wardena Trescy, který byl zabit za své úsilí jednat s Harringtonovou lidsky.

Po svém návratu na Mantichoru se Harringtonová a její plutokratičtí nohsledi snaží podkopat zaslouženě dobrou pověst Lidové republiky, a vyhlašují lži s přesvědčením, že jejich obyvatelstvo a také širší galaktická republika uvěří úředním zdrojům domněle demokratické vlády. Samozřejmě jsou tato prohlášení brána téměř všemi normálně myslícími lidmi s rezervou, už vzhledem k dříve demonstrované prolhanosti prohlášení Aliance, že Lidová republika byla agresorem v této válce (když ve skutečnosti je evidentní že okupovali soustavy dříve patřící Lidové republice, zatímco před válkou nebyl žádný systém patřící Alianci okupován Lidovou republikou)

Výslovně říkáme, že jen v zájmu odhalení pravdy, se Úřad pro veřejné informace, spolu s Úřadem pro státní bezpečnost, rozhodl k tomuto bezprecedenčnímu kroku uvolnění důvěrné informace pro všechny tiskové agentury jak v Lidové republice, tak v Solárním svazu. Občan sekretář Boardman, Oscar St-Just, a občan předseda Robert S. Pierre věří, že tato nyní prozrazená pravda hovoří sama za sebe, a že evidentně živá Honor Harringtonová je jasným důkazem toho, že události se staly tak, jak bylo řečeno v tiskové zprávě.

Máte-li další otázky, kontaktujte prosím Úřad pro veřejné informace
Občan podsekretář Sorfleet, mluvčí
Výše uvedená informace je poskytnuta Úřadem pro veřejné informace podle příkazu občana sekretáře Leonarda Boardmana
Přeloženo z :archiv Lidové republiky

Uzavřeno příměří mezi Lidovou republikou Haven a Mantichorou

Úřad pro veřejné informace Lidové Republiky Haven

Občan sekretář Oscar Saint-Just oznámil, že Mantichora odsouhlasila zastavení palby v dlouhotrvající válce mezi oběma národy.

Mantichora dříve trvala na tom, že válka byla započata silami LRH a všechno nasvědčovalo tomu, že hodlá vést válku až do úplného zničení LRH. Avšak po tragické smrti občana předsedy Roberta Pierre při nedávném puči v Nouveau Paris, a následném zavraždění ministerských předsedů Mantichory a Graysonu v systému Jelcin, které bylo provedeno Massadskými silami odporu, nastaly značné změny v politické situaci obou válčících uskupení. Ačkoli je politováníhodné, že Duke of Cromarty a Earl of Gold Peak zahynuli, stejně jako mnoho dalších, za takovýchto okolností, byl to jejich vliv, který udržoval v Mantichorském parlamentu koalici, která byla rozhodnuta pokračovat ve válce bez ohledu na cokoli.

Nová vláda Mantichory vedená Baronem High Ridge a Lady Descroix je však formována stranami, které byly od samého počátku v opozici proti válce. Ačkoli by nikdo ani omylem neměl věřit, že tito aristokraté mají na srdci blaho řadových občanů Lidové republiky Haven, alespoň chápou cenu Mantichorských životů a daní svých lidí.

V této situaci se občan sekretář Saint-Just rozhodl, že existuje možnost ukončení války, a admirálu White Haven byl zaslán návrh na zastavení palby. Nová Mantichorská vláda, která pochopila, že pozice jejich sil byly díky použití nových zbraní nebezpečně předsunuty, souhlasila se zastavením palby na místě. Vyjednávání o ukončení války mají začít během dvou měsíců.

Je samozřejmě příliš brzo na oslavy. Mantichorané se ukázali v minulosti jako proradní nepřátelé a teprve se uvidí, jestli budou mít dobrou vůli k vyjednávání. Nemohou však okupovat planety v systémech, které zabrali, a pokud si tohle uvědomí, je zde jakási naděje na civilizovaný výsledek. Přinejhorším máme čas na vydechnutí, v kterém můžeme upozornit okolní vesmír na Mantichorské chování.

Výše uvedená informace je poskytnuta Úřadem pro veřejné informace pod vedením občana sektretáře Mosley
Přeloženo z :archiv Lidové republiky


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře