Rozhovor D. Webera pro SF Crowsnest.com v roce 2002

28-02-09
Zkrácený překlad

In honor I gained them. In honor I will die with them.
- Lord Horatio Nelson, když se ho ptali na hvězdy na uniformě.

V interview S. Hunta s David Weberem se hovořilo psaní, zálibách i tom, co by chtěl ve svých knihách říci. Z tohoto rozhovoru vyberu jen několik částí. Zbytek budu jen stručně charakterizovat.

D.Weber začal psát poměrně brzy, většinou ale reklamní texty, zprávy, novinové a časopisecké články o ekonomice. Psaním si přivydělával asi od 17 let. První sci-fi romány, které prodal byly Mutineers' Moon a The Armageddon Inheritance . Tím začala jeho spolupráce s Baen books. Má rád sci-fi, jeho oblíbení autoři jsou hlavně Roger Zelazney, Annie McCaffrey, Fred Saberhagen, Andre Norton, Poul Anderson, Hal Clement, Sprague a Catherine DeCamp a mnoho dalších, ale bohužel nemá čas na čtení, protože jeho volný čas pohlcuje psaní nových knih. Má rád i sci-fi ve filmu a TV.

Rozhovor pokračuje popisem spisovatelských začátků, způsobu psaní, dozvíme se, že neměl moc odvahu svá díla publikovat, že nejraděii píše v noci a že si dělá velmi detailní technické příručky svých "vesmírů". Zápletku si nastíní jen zhruba a detaily vykrystalizují až při psaní.

Jak byste stručně charakterizoval sérii o Honor Harringtonové?

Řekl bych, že jsou to romány o 6 stop a 2 palce vysoké ženě euroasijských rysů. Je vesmírný kapitán v loďstvu, které bojuje v mezihvězdné válce. Je to o osobní zodpovědnosti, nasazení, přátelství, a o tom, že i "ti špatní" , chycení do pasti války, jsou jen zřídka skuteční ničemové.

Ta série je často popisována jako "space opera" a nemyslím, že bych se z toho mohl dostat. Ale, stejně jako Babylon 5 (TV seriál, pozn překl), má výchozí téma a dějovou linii, která to spojuje. Konečně, ačkoliv se ty příběhy zaměřují na Honor a lidi, kteří jsou pro ni důležití (a pro které je důležitá ona), mým cílem je vyprávět příběh o válce. V prvé řadě, proč vznikla, co každého, kdo byl do ní zatažen, stála, a jaké zamýšlené i nechtěné změny z ní vzešly.

Uvažuje se o možném převodu příběhu na filmové plátno, ale hlavním problémem by bylo najít ženskou hrdinku, která by věrohodně zvládla Honořin styl velení.

Weber rád navštěvuje sci-fi srazy a diskutuje s lidmi ale má na to málo času.

Rád by napsal i nějaké historické romány, něco ve fantasy světě z Oath of sword (jeho další série, pozn překl) ale až někdy. Teď je ale spousta dalších závazků

Jeho koníčky jsou historie, střelba z pistole a pušky, vojenské hry, modely vláčků, miniatury, sbírky vycpaných zvířat a karty.

Jakou radu by dal začínajícím spisovatelům? Pište tak abyste to rádi četli, když se to bude líbí vám, bude se to líbit i někomu jinému. Nepište stylem někoho jiného. Nepoužívejte cizí světy

Pak je tam povídání o tom, jak píše, jestli to opravuje, upravuje, jeho nejprodávanější, nejoblíbenější apod ..prostě pokec dvou spisovatelů, ale pak se dostali k tomu zajímavému:.

Jste často označován jako spisovatel "military science-fiction.". Je to nálepka, kterou nosíte s hrdostí nebo si myslíte, že to ani neexistuje?

Nemyslím, že by někdo mohl zpochybnit, že "military science-fiction" je podžánr obecné sci-fi. Rozlišoval bych, co je "military science-fiction" a co je .. něco jiného, co se maskuje tímhle jménem.

Military sci-fi je pro mě taková sci-fi, která je o vojenské situaci a je psána s principiální znalostí toho, jak se odlišuje vojenský životní styl a postavy od civilního života a civilistů. Je to sci-fi, která se pokouší realisticky podat armádu v kontextu sci-fi. Není to o střílení brouků. Je o lidských bytostech, a příslušnících jiných ras, kteří jsou vtaženi do války a krveprolití. To není omluva pro zjednodušené řešení problémů.

Je to příležitost prozkoumávat odpovědnosti, morálku, oběti a cenu. Ačkoli mnoho lidí považuje USA za násilnou společnost, většina občanů USA má velmi malou osobní zkušenost s násilím. Není tak prostoupena zločinem, jak to líčí v Holywoodu, v mediích a jak by se mohlo zdát podle populárního předsudku, a jen velmi malý zlomek naší populace vidělo boj při službě v armádě.

To znamená, že většina čtenářů military sci-fi s tím nemá žádnou skutečnou zkušenost, a to klade zvláštní zodpovědnost na spisovatele. Vždy jsme zastával názor, že military sci-fi (nebo, v tomhle případě jakýkoli druh prozy) , v kterém jsou zabíjeni jen ti špatní, lidé zasaženi silnými zbraněmi se vždy zotaví - nebo ihned a téměř bezbolestně zemřou, a lidé, kteří jsou svědky masové smrti a vraždění, zůstávají nepoznamenáni a nezměněni, je krvavá pornografie ("splatter pornography"). Trivializuje a ponižuje, a dezinfikuje (It trivializes and demeans, and it sanitizes).

Nestylizuji se do role velkého morálního preceptora lidstva ale opravdu si myslím, že mám jako spisovatel military sci-fi povinnost alespoň se pokusit ukázat cenu a oběti toho všeho. Mám čtenáře i mezi aktivními a vysloužilými příslušníky armády a chápu to jako významnou poctu. Říká mi to, že moje příběhy rezonují se současnou vojenskou komunitou, a myslím si, že to má ozvěnu i v lidech, kteří nikdy v armádě nesloužili. Ano, myslím si, že tuhle nálepku mohu nosit hrdě.

Jste fanda historie Napoleonského období, podle toho, že nacházíme něco z Hornblowera v knihách o Honor?

Jsem fanda námořní historie spíše než jen té Napoleonské. Vlastně se zajímám o většinu historických období, se silným důrazem na vojenské a diplomatické aspekty. Z evropského pohledu je pro vojenského historika Napoleon a Napoleonská Francie velmi důležitá, ale pro mě je přinejmenším stejně důležitá Americká občanská válka, a stejně tak se zajímám i o občanskou válku v Anglii a náboženské války 17. století.

Věděl jsem, že budou-li romány o Honor fungovat, bude nevyhnutelně srovnávána s Hornblowerem a proto jsem mu také dedikoval svůj první román. Ve skutečnosti je v mé mysli Honor založena spíše na admirálu Horatio Nelsonovi. Je mnoho toho, co má Honor společného s Hornblowerem, ale stejně tak je mnoho odlišného.

Jsou i jiné možné analogie. Grayson je spíše kombinací USA a Japonska v 19.století. Haven je rovněž něco jako USA po delším období moci politiků bez kontroly, kdy si z toho politici udělali dědičná privilegia.

Andermanské impérium připomíná v mnohém prusko v době Fridricha a Slezká konfederace je něco jako Rakousko Uhersko. Solární svaz nemá žádnou analogii.

Četl jsem v jedné recenzi, že v knihách o Honor je protidemokratický podtext.

..Myslím, že je to obecné téma v mých knihách, nejen v sérii o Honor, jak dát kompetentnímu jedinci moc a příležitost řešit problémy.Vychází to i z faktu, že píšu military sci-fi, které dobře zapadá do hierarchického společenského systému.

..Myslím, že spíš než "antidemokratický", by podtext mých knih mohl být, že demokratická vláda není nevyhnutelná. My na Západě máme tendenci poněkud uspokojeně předpokládat, že to tak bude. Že "kyneme budoucnosti". Demokratická vláda nebo zastupitelská demokracie, je ale nejmladší.

Historicky trvaly monarchie, autokracie a dědičná vláda mnohem déle. Zdá se mi, že extrémní podmínky, kterým je možná nutno čelit při pokusu o kolonizaci jiných hvězdných soustav, patrně povedou k upřednostnění hierarchických systémů kvůli zajištění discipliny nutné pro přežití a rozvoj v cizím prostředí. Nebyl bych proto překvapen, kdybych viděl znovuoživení monarchií a podobných aristokratických forem vlády.

..Očekával bych, že budou přechodné ale to neznamená, že zmizí přes noc nebo že se vzdají moci bez boje.

Pak se diskutuje o tom, že republika Haven je příkladem toho, co se stane, když lidi přestanou kontrolovat politiky. Republika Haven nebyla alegorií na Francii, ale Teismann a Foraker ještě Honor zatopí. Omezení, které platí při boji kosmických lodí, byla vymyšlena tak, aby se boj co nejvíce podobal námořním bitvám 18.století. Ale od "Honor mezi nepřáteli", se to mění.

Honor se vyvíjí a roste jako důstojník, aby se možná jednou, stejně jako Nelson, stala excelentním velitelem loďstva.

Dále je v plánu druhá série z Honorverse, bude o mladých důstojnících, kteří byli Honořinými žáky. Také velmi vážně uvažuje další sérii, která by se zaměřila na Stephanii Harringtonovou, a její boj za ochranu Sphinských empatických koček. Odehrává se to o 400 let dříve

V kontraktu s Baen books je dalších 30 knih, a protože Weber píše tak 3 za rok, je to kontrakt na 10 let. Máme se na co těšit


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře