Sbor důstojníků a složení hodností v Mantichorské námořní pěchotě

28-02-09
Hodnostní označení, uniformy, bojové pancíře

Přeložil Stanislav Čech s pomocí Jana Kotouče

Stejně jako Námořnictvo, Sbor královské mantichorské námořní pěchoty je čistě dobrovolnickou složkou, sužovanou (či prosperující, záleží na tom koho se ptáte) stejným protekčním systémem. Důstojníci jsou zpravidla vysoce motivovaní a schopní. Ačkoli podřízení velícím důstojníkům lodi na které slouží, důstojníci námořní pěchoty mají nicméně silnou tradici nezávislosti.

Ačkoli mají Mantichorské vojenské složky tradici „seber se nebo vypadni“, od doby kdy Král Roger začal zvyšovat stavy už to tolik neplatí. Přinejmenším na straně Námořnictva. Pro mariňáky to byl silný faktor výběru pro hodnosti operačních důstojníků (Major až Plukovník). Většina křižníků RMN má oddíly námořní pěchoty v čele s O3 (pozn. O3 je zkratka pro platovou třídu odpovídající hodnosti) – Kapitány (uvedené, ze zdvořilosti, na palubě lodi jako Major). Stejně tak pro Kapitány existuje nespočet volných štábních míst. Bitevní křižníky mohou mít oslabený prapor v čele s Majorem, zatímco lodě bojové stěny mohou mít zesílený prapor pod velením Podplukovníka. Nicméně ve službě je daleko méně bitevních křižníků a lodí bojové stěny než je křižníků a torpédoborců a soupeření o povýšení na Majora či Podplukovníka je zuřivé a občas ovlivněné protekcí a politickými pletkami.

Nejvyšší stálá hodnost v RMMC je Brigádní generál a je obvykle ve velení praporu nebo v štábní pozici přiřazené k eskadře. Důstojníci na postech vyššího stupně velení jsou obvykle brigádní generálové s „brevet“ (pozn. dočasné povýšení, obvykle bez nároku na plat vyšší hodnostní třídy) povýšením za dobu trvání jejich turnusu. Tato praxe zajišťuje prostředky pro začlenění starších důstojníků zpět do brigádních nebo dokonce plukovních sekcí raději než vynucování si jejich časných (v prodloužených termínech) odchodů do výslužby či „zmrazení“ vyšších hodností jejich zaplněním staršími důstojníky, kteří mají nedostatek aktuálních operačních zkušeností.

Hodnostní značení důstojnictva RMMC:


hodnosti důstojníků
Hodnostní značení důstojnictva RMMC

Zleva doprava (první řada značení na nárameníku, druhá řada značení na límci):
Podporučík, Poručík, Kapitán, Major, Podplukovník, Plukovník, Brigádní generál, Generálmajor, Generálporučík, Generál, Polní maršál, Maršál Sboru.

SLUŽEBNÍ UNIFORMA DŮSTOJNÍKA


Služební uniforma důstojníka RMMC má mnoho rysů společných s uniformami důstojníků Námořnictva, přesto jsou tyto malé rozdíly celkem výrazné.

Blůza je identická s blůzou Námořnictva, vesmírná čerň se zlatým zdobením na límci a přední části uniformy. Na pravém rukávu je znak RMMC v červené a zlaté, zatímco levý nese jednotkový znak pro zařazení důstojníka. Límcové značení je identické s Námořním. Blůza nemá výložky, namísto toho je na čistém nárameníku černé barvy umístěno uprostřed límcové hodnostní značení a na jeho konci spona RMMC.

Medaile a stužky za vyznamenání jsou nošeny ve stejném stylu jako u Námořnictva. Baret je zelený namísto černé, s erbem RMMC na levé straně, umístěn ve větší velikosti a výše než symbol Hvězdného Království na obroučce baretu Námořnictva.

Kalhoty jsou zelené a upraveny do standardních bot Námořnictva. Košile je celozelená ve stejném odstínu jako kalhoty. Jmenovka a hodnost jsou našity nad levým prsem.

baret
Baret RMMC
družstvo
Odznak na baretu RMMC
družstvo
Spona RMMC a knoflík nárameníku


HODNOSTNÍ ZNAČENÍ MUŽSTVA A PODDŮSTOJNÍKŮ RMMC

hodnosti mužstva


Zleva doprava:
Vojín, Svobodník, Desátník, Zástupce desátníka, Seržant čety, Štábní seržant, Hlavní seržant, První seržant, Vrchní seržant, Vrchní seržant pluku

SLUŽEBNÍ UNIFORMA MUŽSTVA


Služební uniforma mužstva Námořní pěchoty je podobná jednodílné kombinéze Námořnictva, s hodnostním značením a jmenovkou nošenou na vrchu levého prsa.

Poddůstojníci Námořní pěchoty na uniformě používají stejně barevně složené lemování na ramenních švech v barvě tmavé Sfinžské zeleně, která má odlišný odstín od jasnější zelené, používané u Námořnictva pro lékařskou specializaci.

Znak lodi se nosí na pravém rameni. Hodnostní značení se nosí na levé paži se značením specializace nad ním. Jako u Námořní uniformy, čip „psí známky“ je všit do manžety rukávu na preferované ruce nositele. Odznak RMMC se nosí na pravém rameni.

Spodní část kombinézy je celozelená, manžety upraveny do bot a má „nákladní kapsy“ pro nošení nářadí, tužek a dalšího potřebného náčiní.

Baret je zelený a ve všech směrech identický s baretem nošeným důstojníky Námořní pěchoty.

VESMÍRNÝ OBLEK (SKINSUIT) NÁMOŘNÍ PĚCHOTY


Vesmírný oblek Námořní pěchoty Mark 7 byl navržen společně s Vesmírným oblekem Námořnictva Mark 6, kvůli snížení nákladů. Oba byly zhotoveny na bázi společných specifikací. Starší Mk5 Bojový vesmírný oblek, který byl navržen a vyroben jinou firmou než současná verze Námořnictva, se stále používá na některých lodích, ale začíná být vyřazován.

Základní konstrukce obleku Mk7 je identická s verzí Námořnictva, s menšími úpravami řídících a spojových bodů, nicméně zvláštní pozornost byla věnována součinnosti se standardním vybavením Námořnictva.

Pro ochranu před ručními zbraněmi oblek pokrývá řada pancéřových plátů, zajištujících adekvátní ochranu proti očekávané palbě z ručních zbraní, s minimálními kompromisy v pohodlí a spolehlivosti. Dodatečné pancéřové pláty mohou být připojeny k obleku zvenčí, ale za cenu zakrytí některých ze spojovacích bodů. Toto dodatečné pancéřové plátování poskytuje výbornou ochranu přes hrudník a krk, včetně krytí boků a ramen. Nicméně to přidá 18 kilogramů váhy k nákladu nesenému mariňákem a používá se pouze když si to situace vyžaduje. Dokonce bez přidání vnějšího pancíře je Mk7 významně robustnější než Námořní Mk6, byl navržen pro použití v nehostinném prostředí, kde se opotřebení, sníh, trnitá vegetace a bláto mohou dostat do vybavení. Některý personál Námořnictva na to naráží jako na vlastnost „Mariňákovzdorný“ a v tomto vtípku je trochu pravdy.

Starší Mk5 Bojový vesmírný oblek měl lepší ochranu a mohl nést přídavné pancéřové rozšíření, ale trvalo déle jej obléci a způsoboval obtíže, pokud se nosil nepřetržitě více než 10 hodin.

Trysková jednotka na zádech obleku je směrována skrze přídavnou zádovou jednotku, která zajišťuje větší stupeň ovladatelnosti a také dodatečné zásoby paliva pro trvalé operace. Zádová jednotka také poskytuje dodatečnou energii pro podpůrné systémy obleku na účet dodatečné váhy pancíře. Tento tryskový batoh musí být vyměněn za zadní plát pro vnější pancíř, pokud je nošen.

Helma nese nejmenší podobnost s verzí Námořnictva, s odnímatelnou maskou a rozšířeným HUD systémem. Jako u helmy Námořnictva, hledí pokrývá celou tvář a zasune se do vrchu helmy, pokud se nepoužívá. Maska poskytuje dodatečnou ochranu, pokud je to nutné.

Inteligentní textura obleku je schopná dle potřeby vytvořit jakékoliv z velkého výběru přednastavených nízce nebo vysoce viditelných barevných schémat. Ačkoliv postrádá aktivní maskovací systém v reálném čase bojového pancíře, zobrazovací software na základní desce počítače může na příkaz vytvořit barevné schéma vhodné pro okolní prostředí.
skafandr
Služební uniforma důstojnictva a vesmírný oblek RMMC


BOJOVÝ PANCÍŘ M21


Původ bojového pancíře sahá zpět do doby těžkých obleků řízení oprav užívaných Námořnictvem. Zvýšenou sílou a pancéřováním pro práci na lodi zatímco zachycuje bojové poškození, opravářské obleky poskytly ideální konstrukční základ pro těžce pancéřovaný, bojově intenzivní bojový oblek Námořní pěchoty.

Výstroj bojového pancíře se skládá z tělového obleku uvnitř selektivně neohebného obalu krytého pancéřovým krunýřem. Mimo zádové jednotky a rukavic je oblek z jednoho kusu, uzamčený na místě v pozici vestoje, když je skladován. Oblečení obleku vyžaduje vyšplhání se skrze záda a připojení pancéřované napájecí jednotky přes vstupní otvor. Zádová jednotka může být v nouzi odhozena obrácením magnetických zámků. I když je oblek bez zádové jednotky neschopný pohybu, vnitřní nouzová napájecí jednotka a systém podpory života dokážou udržet pěšáka naživu až po dvacet minut.

M21 nabízí dvě možnosti krytí rukou. Trvale připojené k obleku jsou rukavice identické těm používaným u vesmírných obleků. Tyto umožňují nositeli obsluhu jakékoliv standardní výstroje. Nošeny přes tyto, jako zvláštní pár rukavic jsou poháněné pancéřové rukavice. Tyto rukavice počítají s přímým přívodem energie a dat pro těžké zbraně zatímco poskytují dodatečnou ochranu.

Kromě normální chůze a běhu, má M21 soupravu trysek pro operace v nulové gravitaci a také skokovou výstroj namontovanou v zádové jednotce a ve v botách. Skoková výstroj používá antigrav v dávkovém provozu a jako brzdící jednotku trysky v botách pro zdvih a trysky umístěné v zádové jednotce. Ačkoli je systém určen pro kontrolu pohybu pro operace v nulové gravitaci, umožňuje mariňákovi po omezenou dobu běh rychlostí až 100 km/h v gravitačním poli o síle 1 G, či provést 7 metrový kolmý skok pro překonání překážek. Také umožňuje výbornou kontrolu extérně připojené antigravitační výstroje používané při výsadcích z velké výšky.

Aktivní obrana je omezena na palubní ECM aby přerušila systémy bojových střel a externí systémy jako bojové rušení a klamné cíle. Pasivní obrana zahrnuje neviditelné materiály pro snížení radarového odrazu, systém řízení tepla pro uložení a rozptýlení odpadního tepla a systém aktivní kamufláže.

Pancíř samotný je složen z vrstev. Vnější vrstva zahrnuje „elektrický pancíř“ pro přerušení účinků kumulativních náloží a pro rozptýlení plazmového výboje. I když to neučiní nositele imunním vůči plasmovému výboji do hrudi, snižuje to smrtonosnost z „na místě mrtev“ na „varován na hrozbu a vypořádající se s ní.“ Uloženo pod tvrdým krunýřem a v kritických spojích odkryto je pružné pouzdro. Tam, kde je vnější pancíř odolný vůči plazmatu a neprůstřelný vůči těžkým zbraním je vnitřní pouzdro hodnoceno pouze jako neprůstřelné proti ručním zbraním a odolné vůči těžkým zbraním.

Vytrvalost mariňáckého bojového pancíře je různá dle určení mise. V průzkumné konfiguraci je více energie ušetřeno na úkor nesené výzbroje a může vydržet až 50 hodin, ale nenechává pěšákovi nic víc než pulzní pušku M32A1. Normální úderná konfigurace zahrnuje trojhlavňovky a další zbraně s lehkou obsluhou, čerpající energii z obleku samotného. Vytrvalost je průměrně kolem 6-10 hodin. V útočné konfiguraci, jsou nasazeny těžké trojhlavňovky a plazmová děla, čerpající energii z obleku a snižující tak vytrvalost na zhruba 4 hodiny boje.
Vytrvalost je trochu delší v chladném podnebí díky tomu že bojový pancíř může vypustit odpadní teplo více pohotově. V prostředí, kde nejsou očekávány plazmová děla, či kde reaktivní kamufláž poskytuje drobnou výhodu, mohou být dvě „vrstvy kůže“ ochrany vyřazeny pro nastavení větší podpory života a pohyblivosti.

Pokud jsou očekávány delší operace, přídavné napájecí zdroje budou odhozeny na bodech cesty podél linie útoku. Pro vysoce intenzivní a dlouhodobé operace budou vysazeny a obsazeny pozemní stanice se solárně, či fúzně napájeným dobíjecím vybavením a dodatečnou podpůrnou výstrojí. Standardní paleta užívaná k „pověšení“ bojového pancíře do přípravného prostoru pro výsadek u pinasy či útočného raketoplánu zahrnuje podpůrné vybavení a sundané vršky obleků napájí z reaktoru lodi.

bojový pancíř
Služební uniforma poddůstojnictva RMMC a bojový pancíř M21


Aktualizace: Bunine vystavili na svém webu detailní zobrazení uniforem RMNC (pdf).


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře