Sbor královské mantichorské námořní pěchoty

28-02-09
Úkoly a organizace
Překlad: Stanislav Čech

znak námořní pěchoty mantichory
znak pěchoty

Sbor Královské Mantichorské Námořní Pěchoty (RMMC) byl v roce 1665 PD sloučena s Královskou Mantichorskou Armádou. Toto sloučení trvalo pouze kolem sta let, po kterých potřeba námořnictva po specializovaných palubních jednotkách vedla ke zpětnému oddělení Sboru od armády. Ačkoli existuje jako samostatná složka, Sbor Námořní Pěchoty spadá pod námořnictvo. Velitel Sboru je zodpovědný přímo Prvnímu vesmírnému lordovi.

Odpovědnosti Sboru jsou mnohé. Na palubě lodí tyto odpovědnosti zahrnují zajištění skupin pro nouzové přistání, bezpečnostních skupin a výsadkových skupin pro loď ke které jsou zařazeni. Mariňáci slouží jako palubní policie, pod pravomocí zbrojního důstojníka, který je obvykle praporčík námořnictva. V bojových situacích, muži z oddílu námořní pěchoty zaujmou lodní služební místa (obvykle to znamená opravářské čety, ale lodě s větším kontingentem námořní pěchoty občas mají celé sekce bočních zbraní s mariňáckou posádkou).

Samostatně od palubní služby jsou mariňáci odpovědní za operace planetárních výsadků a zajištění posádky, stráže a bezpečnostních oddílů pro Mantichorské ambasády na jiných planetách.

Sbor není zodpovědný za trvalé planetární bojové akce, atmosférickou podporu nebo zajištění posádky pro celé planety. Toto jsou kompetence Královské Armády, pro které je výslovně cvičena a vybavena. Vzdušný Sbor (který je sekcí armády) je zodpovědný za většinu atmosférické letecké podpory a je cvičen primárně pro taktickou funkci. Meziatmosférická palebná podpora a výsadky vesmír-planeta jsou zodpovědností námořnictva a piloti pinas námořnictva jsou dobře vycvičeni v operacích pozemní podpory.

Primární operační jednotkou námořní pěchoty je prapor a největší stálou jednotkou je pluk. Pluky mohou být sestavovány „ad hoc“ (pro určitý případ) do brigád nebo až do divizí, ale tyto případy jsou vzácné ze dvou důvodů: (1) moderní zbraně a vybavení znamená že větší jednotky jsou zřídkakdy potřebné a (2) když větší jednotky jsou potřebné, situace je skoro vždy taková, která by měla být předána armádě k jejímu řešení.

Přibližně 10% praporů Sboru jsou „výsadkové“ prapory (označeny přidáním [A] do jejich značení jednotky) ve kterých je všechen personál vybaven bojovým pancířem.

Ačkoli je v tomto přehledu použit termín „muži“, přibližně 30% Sboru je ve skutečnosti tvořeno ženami.

vlajka pěchoty
Vlajka námořní pěchoty


ORGANIZACE RMMC – ODSPODA NAHORU


Střelecké družstvo námořní pěchoty se skládá z 1 seržanta, 2 desátníků, 6 střelců, 2 granátníků a 2 střelců z plazmové pušky, tedy celkem ze 13 mužů. Základní taktická jednotka se skládá ze střelce z plazmové pušky krytého 3 pulzery vyzbrojenými střelci a 1 granátníkem. Velitelem je desátník, zatímco seržant zajišťuje celkové velení.
družstvo
střelecké družstvo
klikněte pro zvětšení


Družstvo těžkých zbraní námořní pěchoty se skládá z 1 seržanta, 2 desátníků a 6 až 10 vojínů, záleží na zbrani kterou družstvo obsluhuje. Podpůrná družstva jsou „ryze funkční“ jednotky vybavené těžkými, na trojnožce osazenými plazmovými zbraněmi, těžkými trojhlavňovými pulzery, přenosnými střelami země-vzduch, či minomety.

Střelecká četa námořní pěchoty se skládá z 1 poručíka, 1 seržanta čety, 1 úředníka a 3 střeleckých družstev. Krom toho má každá četa přiřazena 2 zdravotníky námořnictva, sloužící jako corpsmani (pozn.corpsman je zdravotník námořnictva přiřazen k mariňákům a obvykle používá stejnou výstroj a výzbroj, jako oni).

Četa těžkých zbraní námořní pěchoty se skládá z 1 poručíka, 1 seržanta čety, 1 úředníka a 4 družstev zbraní (1 každé plazmových zbraní, trojhlavňovek, střel země-vzduch a minometů), každá četa tedy celkem o 43 mužích.

Střelecká rota námořní pěchoty se skládá z 1 kapitána, 4 poručíků, 1 vrchního seržanta roty, 3 úředníků roty a 3 střeleckých čet. Krom toho má každá rota 2 dodatečně trvale přiřazené zdravotníky námořnictva a je obvykle spojena s jednou nebo dvěma četami těžkých zbraních svého domovského praporu.

pinasa
pinasa s pěchotou
klikněte pro zvětšení

Rota těžkých zbraní námořní pěchoty se skládá z 1 kapitána, 4 poručíků, 1 vrchního seržanta roty, 3 úředníků roty a 3 čet těžkých zbraní.

Prapor námořní pěchoty se skládá z 1 podplukovníka, 1 majora, 5-členného štábu, 1 vrchního seržanta praporu, 1 vlajkového seržanta, 10 úředních poddůstojníků, 3 střeleckých rot a 1 roty těžkých zbraní. Krom toho by každý prapor měl mít přiřazeného doktora námořnictva a jemu asistujících 5 zdravotníků. Zesílené prapory nacházející se na lodích bojové stěny a některých bitevních křižnících mají často dodatečně přiřazenou výsadkovou rotu.

Pluk námořní pěchoty je nejvyšší stálou organizační jednotkou ve Sboru a skládá se z 1 plukovníka, podplukovníka či majora jako jeho výkonného, 5 členného štábu, 1 vrchního seržanta pluku, 1 vlajkového seržanta pluku, 10 úředních poddůstojníků, 2 přiřazených doktorů námořnictva, jemu asistujících 10 zdravotníků a 3 střeleckých praporů a praporu těžkých zbraní (3 křížově propojené roty těžkých zbraní).

Brigáda námořní pěchoty by se obvykle skládala ze 2-3 pluků. Divize (ve vzácné příležitosti kdy by mohla být sestavena) by se skládala z více než jediné brigády.

Žádná jednotka Sboru větší než výše zmíněné nikdy nebyla sestavena v celé historii RMMC.

tabulka organizace
organizační schémaKomentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře