Sphinxské empatické kočky

28-02-09
Základní údaje o kočkách, inteligence koček
kocka sedici


Sphinxské kočky jsou původními obyvateli planety. Kočky nepoužívají verbální komunikaci. Jsou aktivní telepaté a zároveň jsou schopni na jiné úrovni vnímat emoce. Přenos myšlenek je řízený, empatie nikoliv. Před příchodem prvních osadníků dosáhly úrovně zpracování nástrojů doby kamenné a žily v klanech. Klan měl své vymezené území.

Kočky, ačkoliv mají historické vědomí, nikdy nevynalezly písmo ani žádný jiný způsob záznamu informací. Historie a události se uchovávají kolektivním vědomím, zvláště nadaní jedinci (samice), se stávají pěvkyněmi, které formou písní předávají informace o význačných událostech. Kočky jsou dravci ale pro svoje přežití potřebují i některé druhy rostlin. Až do příchodu lidí je pouze sbíraly, potom podle lidského vzoru začaly plodiny pěstovat. Z lidských plodin jim zachutnal zvláště celer, který nakonec vedl k jejich prozrazení (viz povídka "Nádherné přátelství" v knize "Víc než čest"). Celer je pro kočky největší pochoutka dodnes.

Kočky jsou asi 60 cm dlouhé, 7 - 9 kg těžké, mají 6 končetin, dvě přední slouží jako rukotlapky. Kočky žijí v korunách stromů, k čemuž mají přizpůsobeny drápy a široký "veverčí" ocas, který jim umožňuje manévrování při dlouhých skocích. Průměrně kočky žijí asi 250 let, a jsou plodné po asi 150 let. Mláďata mohou mít každých 8 let. Kočky jako celek jsou chráněný druh. Téměř třetina povrchu planety Sphinx patří Koruně a je chráněným územím pro kočky.

kocka na strome

Kočky mohou navázat s lidmi empatický vztah, spojení, které nemůže být přerušeno. Tento vztah vždy iniciuje kočka a dosud není jasno, podle čeho si vybírají "svého" člověka. Kočky nejsou schopny s lidmi telepaticky komunikovat, mohou pouze sdílet a určitým způsobem i vysílat emoce. Existuje teorie, že kočky podvědomě vybírají silné, emočně stabilní jedince schopné se o sebe postarat, protože spojení s nevyrovnaným člověkem jim může ublížit. Protože kočka po smrti člověka většinou zahyne žalem, je zřejmé, že mají zájem o osobnosti schopné přežít. Rovněž příslušníci královského rodu Wintonů byli často adoptováni kočkami, což přispělo i k přijetí zákonů, které je chrání a umožňují i jejich přítomnost na palubě válečných lodí. Adopce člověka kočkou má stejný status jako manželství.

O inteligenci koček se dlouho pochybovalo, protože kočky samy záměrně působily jako pouhá zvířátka a snažily svoji inteligenci utajit, protože si nebyly lidmi jisty. To se změnilo až nedávno, když Nimitz přišel po zranění o své telepatické schopnosti, a kočky se naučily znakovou řeč, čímž se otevřela cesta k dvoustranné komunikaci. Kočky se rovněž rozhodly usadit se i na jiných planetách a některé následovaly Honor na Grayson. (toto rozhodnutí je zřejmě obsahem povídky "Měnitelka světů")

David Weber v diskusi: O inteligenci koček
nimitzvyrez.jpg

(zkráceno) Pěvkyně jsou pro klan extrémně důležité. Ukládají kolektivní moudrost a historii druhu. Musí mít velký vnitřní hlas a schopnost zachytit nuance myslí ostatních koček s velkou přesností, fotografickou pamě't a schopnost vysílat ty obrazy ostatním. Vyžaduje to silnou osobnost a pěvkyně jsou velmi vážené. V pravém slova smyslu je historue koček živá entita, která se přenáší z generace na generaci. Přesto však se některé utržky historie, hlavně té starší, ztrácejí. Pěvkyně ale nejsou jen nositelkami historie ale také učí ostatní nové vědomosti.

Inteligence koček je srovnatelná s lidskou, ale fungují zcela odlišným způsobem. Dokonce i lidé s největší intuicí jsou ničím ve srovnání se způsobem, jakým kočky zpracovávají a interpretují informace. Kočka nesbírá, nevyhodnocuje a neporovnává data jeko lidé. Závisí spíše na své schopnosti chápat emoce, které jsou skryty za myšlenkami (u lidí samozřejmě, u koček se předávají přímo myšlenky), a zformují je v to, co by člověk nazval okamžité vnuknutí.

Kočky jsou mnohem senzitivnější a intuitivnější ale hlavně v přímém osobním vztahu. Protože jde o telepaty, nikdy se nevyvinula společenská komunikace za hranice klanu. Nebyla potřeba.

Kočky nejsou příliš inovativní a vždy se snaží nejdříve na novou situaci uplatnit to, co už znají, a když to nejde, ztrácejí jistotu. Když na Sphinx přišli lidé, kočky se skrývaly, protože je vyhodnotily jako nebezpečí a nehledaly, co by jim to naopak mohlo přinést. Je velmi obtížné změnit jejich vzorec chování .

Ve srovnání s lidmi je rozptyl inteligence koček v užším rozmezí, průměrně 90-95% lidské, ale jak geniové, tak idioti jsou velmi zřídkaví. Ale pokud se nějaký genius najde, má to mnohem větší dopad na celou populaci koček, protože jeho myšlenky předávají telepaticky pěvkyně.

Jsou oblasti, kde se kočky lidem nevyrovnají, nejsou schopné pochopit vyšší matematiku, ale možná se to změní, jestli kočky začnou používat písmo. Kočky se patrně naučí používat nástroje lidí ale stále to budou pro ně cizí věci. Asi se víc začlení do lidské společnosti, přičemž mohou používat své empatické schopnosti.

Ještě jednou o inteligenci koček

Kočky nejsou méně inteligentní než lidé – v některých oblastech jsou na tom hůře, v jiných lépe a celkově se to vyrovnává. Co se týká kognitivních funkcí, kočky jsou na tom stejně jako lidé. Je to ale jiný typ kognitivního myšlení, který se spoléhá více na intuici. Kočky nebudou tak dobré v lidských IQ testech, protože nezpracovávájí vědecké poznatky stejným způsobem jako lidé, ani nepoužívají tak efektivně nástroje. Na druhou stranu jsou v sociální oblasti lidé oproti kočkám naprosto retardovaní. Navzdory tomu, že kočky si nevyvinuly celoplanetární sociální strukturu, a spíše mají individuální vztahy s těmi, kdo jsou nablízku, jejich schopnosti v psychologii, psychiatrii apod jsou podle lidských měřítek fenomenální. Dokonce i bez oboustranné komunikace, kočky, které adoptovaly policisty, byly extrémně užitečné a efektivní. Vzpomeňte si, jak kočka v povídce Kolik stojí sny zachránila princeznu Adrianne nejen před přímým „upraveným“ útočníkem, ale rovněž pochopila nutnost zajmout toho, kdo ho ovládal.

Důvod, proč v Pole potupy Nimitz měl potíže s pohonem svého kosmického obleku, je docela jednoduchý, a za stejných okolností by se přihodil i lidem. Předtím, než mu Paul Tankersley vyrobil oblek, Nimitz to nikdy nezkusil, a ani neměl žádný trénink. Bylo by překvapivé, kdyby všechno šlo hladce, a jeho odpověď na Honořino pokárání nasvědčuje tomu, že to již předtím pochopil, ale v tom vzrušení na to zapomněl. Tím jsem se snažil naznačit, že Nimitz by patrně nepochopil celou teorii pohonu, protože tohle je jedna z oblastí, kde mozky koček jednoduše nefungují jako lidské. Ale to neznamená, že by byl méně schopný se naučit bezpečně zacházet s vybavením než člověk. Tohle mám na mysli, když říkám, že v dohledné budoucnosti kočky budou mít tendenci považovat pokročilé nástroje a technologii za primárně „dvounohou“ záležitost. Nezajímají se o to, jak věci fungují, jen o to, jak efektivně využít nástroje, které se jim hodí.

Záměrně se snažím vyhýbat termínu „inteligence“ zaměřeném na lidi. Nezapomínejte, že ještě předtím, než jsme se toho dozvěděli o Nimitzovi víc, byly kočky ohodnocené na na stupnici inteligence, kde lidé jsou 1.0, stupněm 0.83. A to v době, kdy se snažily svou inteligenci před lidmi skrývat.

Na deviantart se nachází několik pěkných skic koček. Kliknutím na náhled se dostanete originál na deviantart.

překlad z Havoc lair (stránka už neexistuje) a z infodump.thefithimperium.com


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře