Poznámky k planetám a hvězdným soustavám

28-02-09
soustavy a planety zmiňované v knihách o Honor Harrington


Autor: Michal Swierczek a členové fora baen.com soustavy a planety zmiňované v knihách o Honor Harrington. Informace v knihách jsou někdy jen přibližné

Zkratky a akronymy
  • HL – Hyper Limit
  • LM – Světelná minuta
  • LY – Světelný rok
  • P.D. – po diaspoře
  • orbit – oběžná dráha
- A -

Adler - hvězdná soustava s hvězdou třídy G0, hyperlimit 22 světelných let. Je zde základna Havenu, dobyta aliancí v období mezi onor mezi piráty a V rukou nepřítele, dočasně získána zpět občanem admirálem Lesterem Tourville. Honor se dostala do zajetí, když velela eskortu konvoje do tohoto systému. Osídlená planeta je Samovar, s oběžnou dráhou 8 světelných minut. Pás asteroidů je vzdálen 42 světelných minut od hvězdy a pracuje se na jeho odstranění.

adler.gif(5 kb)

Air (povídka D.Drake v Víc než čest) Hvězdná soustava v Solární lize. Je to i jméno osídlené planety v soustavě.

Alizon soustava je člen aliance, sousedící s Hancock, Zanzibar, Yoric a Seaford 9.

Altoverde - hvězdná soustava v Havenu, domov kpt. Cythnie Gonsalves, která byla vězněna na planetě Hades a byla členkou tribunálu

Anderscheldt je soustava v sektoru Posnan ve Slezské konfederaci Má hvězdu třídy G3 s hyper limitem 20,68 LM. Jeho jediná osídlená planeta je Central.

Artemis (Jane Lindskoldová ve Světech Honor) - planeta zničená mutovanými nemocemi

- B -

Barnes - hvězdná soustava, člen aliance, napadena Theismanem s Ozvěnách cti.

Barnett je soustava se základnou Havenu, 127 světelných let od Havenu, a 146 světelných let od Jelcina. Má jednu obydlenou planetu Enki.

Basilišek je soustava s hvězdou třídy G0, hyper limit 122 světelných minut. Má jednu obyvatelnou planetu Medusa , poloměr 7 světelných minut. Je 210 světelných let od Mantichory. Ústí sem jeden terminál Mantichorské křižovatky červích děr.

Kliknutím se dostanete na uplné schéma Basilišku a terminálu červí díry. Vnitřní červená čára označuje linii sensorů, jak je položila Honor, vnější je max dosah sensorů, úplně vpravo je terminál, dále viz zkratky

Beowulf - Osídlená planeta v soustavě Sigma Draconis , která je známa pokročilými biologickými vědami a pevným morálním kodexem týkajícím se jejich využití. Je to domovský svět inteligentního druhu Gremlinů. Gravitace planety je 1.21g 1.

Blackbird Jeden z měsíců Jelcina VI – Uriel, má průměr 8000 kilometrů, atmosféra je tvořena většinou vodíkem, měsíc má nízkou přitažlivost. Obíhá okolo plynového obra ve vzdálenosti 0,2 světelné minuty 2.

Breslau – soustava ve Slezské konfederaci. Je to hlavní systém v sektoru Breslau.

Brinkman - soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci

- C -

Casca – soustava 22 světelných let od Jelcina, člen aliance

Candor – soustava je člen aliance, 150 světelných let od Trevorovy hvězdy .

Central – Osídlená planeta v soustavě Anderscheldt

Cerberus Trojhvězda v Havenu, není zanesena v oficiálních mapách kvůli utajení. Je asi 168 světelných let od Barnett a 130 světelných let od nejbližšího "majetku Aliance". Hlavní hvězdou soustavy je Cerberus A, hvězda třídy F4, s hyperlimitem 24,66světelných minut. Sekundární hvězda je Cerberus B, hvězda třídy G3, hyperlimit 20,68 světelných minut. Třetí hvězdy Cerberus C je hvězda třídy M9, hyperlimit 9,24 světelných minut. Cerberus B obíhá Cerberus A na orbitě 11,3 světelných hodin, Cerberus C má průměrnou orbitu 48 světelných hodin. Cerberus B má jednu obyvatelnou planetu Cerberus B2 Hades, Cerberus B3 obíhá hvězdu na 14,20 světelných minutách. Cerberus je 135 světelných let od Trevor Star, 33,75 od Shilo a 45 od Danak

cerberus b

Chalice – hlavní planety clusteru (shluku) Chalice ve sektoru Terrance ve Slezské konfederaci

Chelsea – soustava v Lidové republice Haven, kde má své základny Osvobozenecká fronta Zanzibaru, systém byl dobyt White Havenem v knize Pole potupy.

Clairmont – planetární soustava, která zůstává neutrální

Clarke - hvězdná soustava s hvězdou třídy G1, hyperlimit 21,56 světelných minut. Obydlená planeta v systému je Lois

Clearway – planetární soustava, člen aliance

Corrigan - soustava s hvězdou třídy G6, hyperlimit 19,36 světelných minut. Je zde základna Havenu

Creswell – planetární soustava v sektoru Posnan ve slezské konfederaci

- D -

Danak hvězdná soustava s hvězdou třídy G8, hyperlimit 18,48 světelných minut. Jsou zde dvě obyvatelné planety Alfa a Beta, avšak Beta jen technicky". Soustava Danak byla osídlena před 400 pozemskými lety a 200 rozvíjí těžký průmysl. Současná populace soustavy se blíží k 4 miliardám. Na Danak Alfa je hlavní stan státní bezpečnosti. Je 45 světelných let od Cerberu.

Danville - osídlená planeta v systému Paroa

Darwin’s Joke – zemědělská planeta s přebytkem potravin na vývoz

Doreas – soustava s mantichorskou základnou

- E -

Země Obyvatelná planeta je v sluneční soustavě, hlavní planeta Solárního svazu. Domovský svět lidstva.

Ehre viz

Elysian planeta, jejíž ekologie a prostředí bylo zdevastováno změnami, které měly kolonistům usnadnit život. a nebraly v úvahu důsledky na domácí formy života. Katastrofa byla důvodem pro Elasianský zákon, zakazující zásahy do ekologie planety

Endicott – soustava s hvězdou řídy K4, hyper limit 15,84 světelných minut. Nejbližší soused soustavy Jelcina Tyto dva systémy jsou jediné kolonizované ve sféře 20 světelných let, umístěny přesně mezi Mantichorou a Havenem Obyvatelná planeta v této soustavě je Masada s poloměrem oběžné dráhy 3,37 světelných minut

Endicott diagram

Enki – je obydlená planeta v soustavě Barnett, kde je velká základna Lidové republiky Haven

Erewhon – soustava s červí dírou, člen Aliance

Elipson Eridani - planeta zničená orbitálním bombardováním, kdy zemřelo 7 miliard lidí při Eridanském masakru, v jehož důsledku byl přijat dodatek 94 ústavy. Tzv Eridanský edikt zavazuje všechny členy Solárního svazu zaútočit na kohokoli, kdo ho poruší.

Erin - osídlená planeta v soustavě – Sligo , známá svými lyžařskými středisky.

Everest - osídlená planeta v soustavě Minette

- G -

Gaston - soustava v Havenu, jedna z prvních součástí. Osídlená planeta je Toulon

Gosset - soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci

Grayson (Jelcin IV) – obyvatelná planeta v soustavě Jelcin, osídlená 988 P.D. (3090 A.D.). Obíhá hvězdu třídy F6 ve vzdálenosti 13,5 světelných minut. Den na Graysonu má 26 hodin. Prostředí na planetě je velmi nepřátelské, je tam velká koncentrace těžkých kovů, zvláště arsenu, kadmia, rtuti a olova. Nebýt faktu, že první kolonisté byli náboženští fanatici a neudělali průzkum před přistáním a zničením hibernačních zařízení, nebyla by planeta považována za vhodnou k osídlení. Díky koncentraci těžkých kovů je gravitace na Graysonu téměř 1g, ačkoli je podstatně menší než Země.

Gregor Soustava dvojhvězdy v Andermanském imperiu. Gregor B má osídlenou planetu a byla získána imperiem asi 40 standardních let před Mezi piráty. Gregor A je hvězda třídy F9, s hyper limitem 22,44 světelných minut. Nemá obyvatelné planety a patří Mantichoře na základě dohody podepsané s bývalou republikou Gregor. Vede sem jeden terminus z Mantichorské křižovatky. Soustava Gregor je zhruba 49 světelných let od New Berlin.

Grendelsbane – planetární soustava, člen aliance. Jsou zda mantichorské doky na výstavbu válečných lodí.

Gryphon (Manticore B III) – obyvatelná planeta obíhající druhou komponentu soustavy Mantichora hvězdu G2. Rok zde trvá 1,69 pozemského roku, den má 22,71 hodin. Gravitace je 1,05g. Spolu s orbitálním radiusem (je skoro stejně daleko od chladnější Mantichory B jako je Mantichora od Mantichory A), a proto je zde drsné kontinentální klima s extrémně chladnou zimou a (relativně) vyprahlým létem. Planetární biosystém je nejméně podobný Zemi ze všech obyvatelných světů Hvězdného království. Na Gryphonu je málo kovů (v porovnání s Mantichorou a Sfinx) a je zde rozvíjeno spíše zemědělství. Má však nakonec více průmyslu, než Sfinx, navzdory omezené zásobě surovin na planetě, protože využívá 3 pásem asteroidů Mantichory B, kde je těžen hlavní podíl surovin, které království spotřebuje. V 1900 PD měl Gryphon 575 000 000 obyvatel a v pásech asteroidů žilo 298 000 000. Na orbitě se tam kromě jiných průmyslových komplexů nachází i vojenská stanice námořnictva Weyland.

- H -

Hades - Cerberus B 2, obyvatelná planeta v soustavě Cerberus. Obíhá hvězdu třídy G3 ve vzdálenosti 7 světelných minut, s axiálním sklonem 5%, gravitace 0,94g. Místní rok je trochu kratší než pozemský, den má 26 hodin. žádné původní živé organismy nemohou být lidmi stráveny. Má 4 kontinenty nazvané prostě Alfa, Beta, Gamma a Delta. Největší ostrov se jmenuje Styx a oceán se nazývá DuQuesnův. Planeta má tři měsíce Tartarus, Sheol, Niflheim. Nejbezpečnější vězení v Havenu. Planetu obklopuje obranný prstenec. Mezi vězni je známa jako "Peklo" (Hell).

hades

Hamilton - planeta známá svými lékařskými výzkumy a možnostmi, které se rovnají Beowulfu nabo Zemi. Alexandr Hamish tam konzultoval terapii pro svou ženu po její nehodě.

Hancock - soustava s hvězdou třídy M5d - 3 (červený trpaslík), hyperlimit 11 světelných minut a bez obyvatelných planet. Je tam mantichorská základna s opravářskými doky, 10 světelných let od Seaford 9, a blízko Zanzibaru, Alizon a Yoric. Tyto tři soustavy leží společně s hancockem ve sféře 20 světelných let. Hancock je 160 světelných let od Bazilišku. Mantichorská základna zde byla nejvzdálenější základna od Mantichory. Nejvzdálenější planeta soustavy je zmrzlá.

hades

Haven – 1) Planetární soustava s jednou obyvatelnou planetou, která je hlavní v Lidové republice Haven. Je to téměř 300 světelných let od Mantichory a asi 150 světelných let od západní hranice Lidové republiky Haven. Soustava je 667 světelných le od Sluneční soustavy. 2) Obyvatelná planeta v Havenské soustavě. Hlavní město je Nouveau Paris, které má 36 milionů obyvatel. Havenský den má 24,56 hodin, rok je 1,15pozemského roku.

Helmsport - soustava v Havenu, domov komandéra Alberta Hursta, soudce vězeňského tribunálu na Hádu

Hendrikson – planetární soustava v klusteru Chalice, který je v sektoru Terrance ve Slezské konfederaci

Hera – soustava v sektoru Saginaw ve Slezské konfederaci

Hope (D.Drake v Víc než čest). protektorátní planeta v sektoru dvanáct. Jedna z mála planet, kde zůstaly stavby Alfanů, vyhynulé mimozemské civilizace. Původně nazývaná Salamis ale Teutonský řád ji přejmenoval na Haupt, později se to díky výslovnosti změnilo na Hope

Hume – soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci

- I -

Indus – obydlená planeta v soustavě Mitra

- J -

Jameston - soustava v Havenu, domovský systém komodora Gastona Simmonse, vězně a člena vězeňského tribunálu na Hádu

Jarmon – soustava v klusteru Chalice, který je v sektoru Terrance ve Slezské konfederaci

Jelcin - viz Yeltsin

- K -

Ki-rin planeta, kde hlavní jazyk je čínština a japonština

Krishnaputra - (D.Drake v Více než čest) soustava s solárním svazu

Klein Station – soustava s mantichorskou základnou .

Kuan Yin – viz Potsdam.

- L -

Lannes soustava v Havenu, povstalecká podle V rukou nepřítele.

Libau – soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci. Je asi 15 světelných let od soustavy Walther

Lois osídlená planeta v soustavě Clarke

Lowell – soustava, ve které jsou jednotky mantichorského námořnictva v knize V exilu

Lutrell – soustava v sektoru Saginaw ve Slezské konfederaci. Je v opozici proti centrální vládě konfederace (v Mezi piráty)

- M -

Maastricht – soustava v Lidové republice Haven.

Madras - soustava se základnou havenu, dobytá aliancí mezi Mezi piráty a V rukou nepřítele.

Maiden Howe – zemědělská planeta s potravinami pro vávoz

Magyar – soustava v sektoru Posnan ve Slezské konfederaci.

Malgasy – soustava v Lidové republice Haven, sjedna osídlená planeta, je v opozici (v knize V exilu)

Manitoban - soustava. o válce Manitobské republiky a Kersey asociation byl přidán článek 27, par 41 do Denebské ůmluvy.

Mantichora – 1) Soustava dvojhvězdy, unikátní ve známé galaxii, protože má 3 obyvatelné světy. Hlavní část soustavy - Mantichora A je hvězda třídy G0, hyper limit 22 světelných minut, dvě obyvatelné planety:AIII - Mantichora a A IV - Sphinx. Mantichora A má vnitřní a vnější pás asteroidů, nazvaný Alfa a Beta pás. Druhá část - Mantichora B, je hvězda třídy G2 s hyper limit 21,12 světelných minut, a její obyvatelná planeta je B III – Gryphon. Mantichora b má velké pásy asteroidů Planety obíhající Mantichoru A mají dohromady 39 měsíců. Vzdálenost mezi oběma hvězdami je nejméně 11 světelných hodin (podle Pole potupy). Soustava je také jako jedna z mála v galaxii propojena s křižovatkou červích děr. Mantichorská křižovatka má 7 známých a používaných terminálů, které vedou do Basilišek, Gregor, Matapan, Lynx, Sigma Draconis, Hennesy, a Trevorova hvězda. Střed křižovatky je od hvězd soustavy vzdálen téměř 7 světelných hodin. Střed samotný má průměr 1 světelné sekundy. 2) (Mantichora A III) – rvní obyvatelná planeta obíhající hlavní hvězdu. Rok zde trvá 1,73 pozemského roku a den má 22,45 hodin. Gravitace na Mantichoře je 1,014 g . planeta byla osídlena 1416 P.D. (3518 A.D.), Hlavní město a planety a celého systému ja místo Přistání, které ja na místě přistání kolonizační lodě jason. Na orbitální dráze je kromě průmyslu stanice Hefaistos - což je vojenská stanice s doky a opravnami. Podle knihy Krátká vítězná válka je Hefaistos dlouhý 40km. Mantichora má jeden měsíc Thorsonem.

Marienbad osídlená planeta v soustavě Secour, obíhá hlavní hvězdu soustavy Secour A

Marsh – je soustava vně Slezské konfederace. Má hvězdu třídy G6 s hyper limitem 19,36 světelných minut. má dva pásy asteroidů 5. Osidlená planeta je Sidemore. Soustava je 15 světelných let od Sachsen.

Marsh diagram

Masada – Obyvatelná planeta soustavy Endicott , obíhá okolo hvězdy třídy K4 ve vzdálenosti 3,37 světelných minut a sklon osy 40%

Maslow planeta, z které emigroval do Hvězdného království vice admirál James Adcock, velící důstojník v Úřadu pro vývoj zbraní. Planeta je technicky zaostalá, tak na úrovni Graysonu.

Mathias - hvězdná soustava se základnou Havenu, dobyta aliancí v V rukou nepřítele

Medusa – obyvatelná planeta soustavy Basilišek obíhá hvězdu třídy G5 ve vzdálenosti 7 světelných minut, vychýlení osy 40%, gravitace 0,85g. Medůza je domov inteligentní rasy Stiltů.

Mendoza – soustava V Lidové republice Haven, kde má své základny Osvobozenecká fronta Zanzibaru Dobyto aliancí v knize Pole potupy

Mesa - obydlená planeta, sídlo společnosti, která produkuje geneticky upravené a klonované otroky. Stejnojmenná hvězdná soustava.

Meyerdahl - svět s velkou gravitací osídlený lidmi speciálně geneticky upravenými pro pobyt v takovém prostředí před Velkou válkou na Zemi. Planeta má mírné a teplé klima, byla osídlena okolo 5.století po diaspoře. Richard a Marjorije Harringtonovi s dcerou Stephanií odsud přesídlili na Sphinx

Micah - soustava se základnou Havenu, dobytá aliancí v V rukou nepřítele

Midsummer - osídlená planeta v Havenu, svět s nízkou gravitací

Minette – soustava je člen aliance, s hvězdou třídy G3, hyperlimit 20,68 světelných minut. osídlená planeta je Everest .Jsou zde dva pásy asteroidů. Soustava je vzdálená 150 světelných let od Trevorovy hvězdy .

Minorca – soustava je člen aliance

Mitra – soustava s jednou osídlenou planetou Indus.

Mitra -hvězdná soustava s jednou osídlenou planetou Indus

Melugeon - (David Darke v Více než čest) - hvězdná soustava na galaktickém jihu Solární ligy. Melugeon je příležitostný turistický cíl bohatých Mantichoranů. Osídlená planeta je Tellico

- N -

Nagasaki Planeta, kde hlavním jazykem je čínština a japonština

Naismith Planeta - Alison harringtonová nosí šaty z hedvábí z Naismithu v V rukou nepřítele

New Berlin – soustava s hvězdou třídy G4, hyperlimit 20,24 světelných minut. Ovládnuta gustavem Andermaniv 16.století P.D. Teď je hlavní místo Andermanského imperia. Asi 49 světelných let od Gregora. Osídlená planeta v systému je Potsdam.

New Geneva – exportuje neobyčejně loajální, dokud se jim platí, žoldáky jako bodyguardy

New Glasgow planeta, na které byl v roce 1502 po diaspoře vyvinut první prakticky použitelný antigravitační generátor v loděnicích Anderson

Nilfheim - vnější měsíc planety Hades, obíhá planetu ve vzdálenosti 1,5 světelné sekundy. Na povrchu jsou základny s raketami

Nightingale – soustava v Lidové republice Haven, s hvězdou třídy G3, hyperlimit 20,68 světelných minut. Má jednu osídlenou planetu.

Nouveau Dijon – planeta, kde bylo v 11 století P.D. vyvinuto bojové umění Coup de Vitesse. Hlavní jazyk je francouzština

- Q -

Quelhollow –> Planeta osídlená lidmi geneticky upravenými pro její prostředí před Poslední válkou na Zemi

Quentin – soustava je členem aliance

Quest - hvězdná soustava s havenskou základnou, dobyta aliancí mezi Mezi piráty a V rukou nepřítele

- P -

Paroa - soustava v Havenu, s osídlenou planetou Danville

Pegasus - hvězdná soustava v Havenu, jena z prvních obětí. Domov Harriet Bensonové

Poicters – soustava je člen aliance.

Posnan – soustava ve Slezské konfederaci. Hlavní systém v sektoru Posnan

Potsdam – osídlená planeta v soustavě New Berlin. Gravitace na Potsdam je asi 0.85g. Potsdam, dříve nazývaná Kuan Yin podle čínského božstva, byla osídlena etnickými číňany. První průzkum planety neodhalil, že mikroorganismy v místním ekosystému se rády živí chlorofylem, což znemožňovalo pěstování jakýchkoli rostlin a plodin pocházejících ze Země. Situace se změnila po zásahu Gustava Andermaniho v 16. století P.D., který přivedl mikrobiology, kteří problém vyřešili. Nyní je to hlavní planeta Andermanského imperia. Na orbitě je kosmický průmysl. Centrální uzel pro něj je stanice Alfa

Psyche – soustava v sektoru Saginaw ve slezské konfederaci. Byla v opozici proti centrální vládě v knize Mezi piráty

- R -

Raiden - planeta zničená mutovanými chorobami

Ramon – soustava je členem aliance

Reevesport – v soustavě je základny mantichorského námořnictva

- S -

Sachsen – 1) soustava ve sSlezské konfederaci. Hlavní soustava sektoru Sachsen. 2) osídlená planeta v soustavě Sachsen. Má tři měsíce. Na třetím z nich je základna Andermaského námořnictva

Saginaw – soustava ve Slezské konfederaci. hlavní soustava sektoru Saginaw

Salamis viz Hope

Sallah - hvězdná soustava se základnou Havenu

Samovar - obydlená planeta v soustavě Adler. Obíhá hvězdu třídy G0, vevzdálenosti 8 světelných minut

Sandalwood – soustava zmíněná v knize Stanice Bazilišek, pra dědeček Alexandra Hamishe tam získal křeslo

San Martin – obyvatelná planeta soustavy Trevorovy hvězdy . Má největší gravitaci mezi osídlenými planetami, tlak vzduchu na úrovni mořské hladiny je tak velký, že se vytváří téměř toxické koncentrace uhlíkatých a dusíkatých sloučenin

Santander – soustava na frontové linii v knize Pole potupy.

Sarawak - hvězdná soustava v havenu, domov komandéra Suzan Philipsové, výkonného důstojníka na hlídce Harriet Bensonové v Camp Charon na Hadesu

Seabring - hvězdná soustava v Havenu s námořní základnou, dobyta aliancí mezi Mezi piráty a V rukou nepřítele, získána Havenem zpět v Ozvěnách cti

Seaford 9 – soustava s hvězdou K2, hyperlimit 16,72 světelných minut. Bez obyvatelných planet, se základnou Lidové republiky Haven obíhající hvězdu ve vzdálenosti 6.02 světelných minut. Zničena během operace Ikarus v Ozvěnách cti. Seaford 9 je 10 světekných let od Hancocku, a blízko Zanzibar, Alizon a Yoric. Seaford 9 leží 50 světelných let od nejbližší osídlené soustavy Lidové republiky Haven.

seaford diagram

Secour - trojhvězda v Havenu. Secour A je primární hvězda třídy F9, s hyperlimitem 22,44 světelných minut Má jednu osídlenou planetu Marienbad. Secour B vykazuje přítomnost průmyslu. Secour C je hvězda třídy M2 s hyperlimitem 12,32 světelných minut. Secour C se nejvíc přibližuje k Secour A na 36 světelných minut.

Sharon’s Star – soustava v sektoru Posnan ve Slezské konfederaci. Hvězda třídy F6, hyper limit 23,76 světelných minut

Schiller – soustava v sektoru Posnan ve slezské konfederaci. V soustavě jsou nejméně dva plynoví obři 6.

Sheol - druhý měsíc planety Hades. Na povrhu jsou raketové základny.

Shilo - hvězdná soustava v Havenu, řídící středisko státní bezpečnosti. Je 33.75 světelných let od Cerberu

Sidemore – osídlená planeta v soustavě Marsh. Obíhá hvězdu třídy G6, ve vzdálenosti 6,56 světelných minut7.

Sigma – soustava v sektoru Posnan veSlezské konfederaci.

Sigma Draconis – soustava s jednou osídlenoiu planetou – Beowulf, jen 48 světelných let od Sluneční soustavy a 475 světelných let od Mantichory. Jeden z terminálů mantichorské křižovatky

Silvestria (Roland Green - Světy Honor) Planete osídlená dvěma expedicemi kolonistů, první používala lodi s kryogenickým zařízením, druhýs hyperpohonem. Na Silvestrii jsou dva národy v Canmorské republice a v království Chuiban. Celková populace 5 milionů. Silvestria je blízko Erewhonu.

Sheldon – soustava dobytá Havenem před knihou Stanice bazilišek

Sligo – druhá nejlidnatější soustava v Andermanském imperiu. Osídlená planeta je Erin.

Slunce - hlavní hvězda solární ligy

Solcum – soustava v sektoru Sachsen ve Slezské konfederaci

Solway – v soustavě je základna Lidové republiky Haven

Sphinx (Mantichora A IV) – jedna z obyvatelných planet v soustavě Mantichora je to 4. planeta obíhající mantichoru A, druhá obyvatelná. Obíhá hvězdu třídy G0 o 10 světelných minut dále než Mantichora III. Je to tak daleko, že jen mimořádně aktivní cyklus CO2 umožňuje její obyvatelnost. Má sklon osy 14% , rok zde trvá 5,22 pozemských let, den má 25,62 hodin. Grvitace je 1,35g. Sfinx je také domovem inteligentního druhu Stromových koček. Na orbitě se kromě jiného nachází i kosmická vojenská stanice Vulkán, druhá největší opravárenská základna v soustavě.

Sun-Yat – v soustavě byla základna a velké opravářské doky Lidové republiky Haven, která byla dobyta Mantichorou v knize V exilu

- T -
,

Talbot – v soustavě jsou mantichorské opravářské doky

Tambourine - soustava v Havenu, jedna z prvních kořistí

Tarragon - soustava v Havenu, se zajateckým táborem pro zajatce z aliance

Tartarus - nejvnitřnější měsíc Hadu , orbita na 0,52 světelných sekund. Na povrchu rozmístěny rakety

Tellico obytlená planeta v soustavě Melungen

Telmach – soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci. Hvězda třídy G0, hyperlimit 22,00 světelných minut

Terrance – soustava ve Slezské konfederaci. Hlavní systém sektoru Terrance.

Tesserow - (david drake v Víc než čest) Planeta, na které byly před 100000 pozemskými roky zality lávou ruiny civilizace Alfanů

Thalassia planeta, na které se podle názoru Thomase Teissmana neožraloci usmívají podobně jako Cordelia Ransomová

Thetis – v soustavě je mantichorská základna

Thorsonem – měsíc Mantichory.

Treadway – vsystému je havenská základna

Trevorova hvězda - soustava s obyvatelnou planetouSan Martin, 210 světelných let od Mantichory a 135 světelných let od Cerberu. Jeden z terminálů mantichorské křižovatky.

Trianon Combine – soustava je protektorátem Slezské konfederace

Tylerova hvězda – soustava v sektoru Posnan ve Slezské konfderaci.

- U -

Uriel (Jelcin VI) – plynový obr v soustavěJelcin . Obíhá hvězdu třídy F6 ve vzdálenosti skoro 51 světelných minut. Jeden z jeho měsíců je Blackbird. TKvůli své velké hmotnosti má svůj vlastní hyerlimit 5 světelných minut

- W -

Walther – soustava v sektoru Breslau ve Slezské konfederaci. Hvězda G2, hyperlimit 21,12 světelných minut. Soustava je asi 15 světelných let od soustavy Libau. V soustavě je jedna osídlen planeta.

Willis – soustava v klusteru Chalice v sektoru Terrance ve Slezské konfederaci.

- Y -

Yalta - soustava, člen aliance. Byl zde zajat admirál Styles na začátku války.

Jelcin (Yeltsin) – soustava s hvězdou třídy F6, hyperlimit 23,76 světelných minut. Systém je 31 světelných let od Mantichory, společně se svým nejbližším sousedem - soustavou Endicott Tyto dvě soustavy jsou jediné kolonizované v okruhu 20 světelných let. Jsou umístěny přesně mezi Mantichorou a Havenem. Obyvatelná planeta v soustavě Jelcina je Grayson obíhající s poloměrem 13,5 světelných minut. Ve vesmírném prostoru soustavy jsou velké průmyslové aktivity, protože prostředí planety je nepřátelské životu. Pás asteroidů je 28 světelných minut od hvězdy. Jelcin VI - – Uriel je plynový obr větší než Jupiter a má poloměr oběžné dráhy téměř 51 světelných minut. Soustava je člen aliance.

Yeltsin diagram
červená čára ukazuje dosah graysonských sensorů v knize Čest královny, tmavě fialová je pás asteroidů, ostatní viz zkratky

Yoric – soustava je člen aliance, sousedí s Hancock, Alizon, Zanzibar a Seaford 9.

- Z -

Zanzibar – soustava je člen aliance, s hvězdou třídy G4, hyperlimit 20,24 světelných minut, sousedí s Hancock, Alizon, Yoric a Seaford 9. soustava má jednu obydlenou planetu a vnitřní a vnější pás asteroidů

Yeltsin diagram

Zukerman – v soustavě je mantichorská základna

1 The gravitace na Beowulfu je popsána v knize Pole potupy jako o 10% nižší než na Sphinx, a ta má 1,35g, je to tedy 1,35 * 0,9 = 1,21g

2 Oběžná dráha Blackbirdu není nikde v knihách uvedena ale ponějakých dedukcích jsem dospěl k 0,2 světelné minuty. Za prvé theismann velící torpedoborci principality říká, že by potřeboval 97 minut na max zrychlení, aby dosáhl hyperlimit Urielu. Za druhé v Krátké vítězné válce je mantichorský torpedoborec, který dosahuje zrychlení 520g , takže pro havenský jsem to odhadl na 510g. matematika pak je : d = [(v0 + v1) / 2] * t, v0 = 0 km / s – startovací rychlost, v1 = a * t – konečná rychlost dosažená po 97 minutách pod 510 g. takže d = (a * t / 2) * t = (5100 m / s2 * (97 * 60) s / 2) * (97 * 60) s = 5100 * 5820 * 5820 / 2 m = 86 374 620 000 m / 300 000 000 m / s = 287,91 LS / 60 = 4,79 LM ≈ 4,8 LM. To je vzdálenost od obežné dráhy Blackbird po hyperlimit Urielu, a tedy oběžná dráha Blackbirdu je 0,2 světelné minuty

3 Třída hvězdy v Hancocku je odvozena z hyperlimitu, který je uveden během první bitvy o Hancock -havensky superdreadnout zastavuje na 11 světelných minut, přímo na hyperlimitu, takže podle tabulky hvězd a hyperlimitu zjistíme, že hvězda má třídu M5

4 Gravitace na Mantichoře je popsána v knize Pole potupy jako o 25% nižší než na Sfinx a Sfinx má gravitaci 1,35g, takže 1,35*0,75 = 1,01g

5 V knize Mezi piráty Warnecke řekl, že je to bnější pás asteroidů, takže musí existovat i vnitřní

6 V knize Mezi piráty Caslet skrývá Vaubon za "největšího plynového obra"

7 Oběžná dráha Sidemore není nikde v knize uvedena ale vypočítal jsem ji z dostupných dat. 1) Akcelerace lodi - Honor dostihne Warnecka za 195 minut, během kterých urazí 5 světelných minut. a = 2* 5 LM / t12. 2) člun se měl odpoutat 12 světelných minut od planety a 10 minut letového času od hyper limitu. Takže na 12 světelných minut by potřebovali t2 = (2*12 LM / a) 1/2 = [2*12 LM / (2*5 LM / t12)] 1/2 = [(12 LM / 5 LM) * t12] 1/2. 3) V tomto okamžiku by měli rychlost v1 = a * t2 = (2* 5 LM / t12) * [(12 LM / 5 LM) * t12] ½. 4) Konečná rychlost by byla v2 = a * ( t2 + 10 min) = (2* 5 LM / t12) * {[(12 LM / 5 LM) * t12] ½ + 600 s}. 5) takže vzdálenost je d = [(v1 + v2)/2] * (t2 + 600 s) = spočtěte to všechno ≈ 12,80 LM. 6) takže oběžná dráha Sidemore je HL – d ≈ 6,56 LM.


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře