Solární svaz

28-02-09
Historie a organizace Solárního svazu, info asi z doby 1. havenské války
anderznak.jpg


Solární svaz se rozkládá v okolí asi 98 světelných let od Slunce. Každý členský stát má plnou lokální autonomii. Výkonná rada nemá žádnou pravomoc nad místní politikou. Většina států je bohatá a své mocenské ambice si vybíjejí v zahraniční politice, která není centrálně řízena.. To znemožňuje jednotnou zahraniční politiku ale protže Solární svaz je velmi bohatý a žijí v nem 2/3 všeho lidstva, necítí se ohrožen. Navzdory tomu svaz stále roste. Občas nějaký stát podá žádost o přijetí a je mu vyhověno, ale jakákoli organizovaná forma imperialismu je vyloučena. Ve svazu panuje názor, že to není třeba, protože tam nakonec stejně všichni vstoupí, neboť je to pro každého výhodné.

- Jak se dívá solární svaz na válku mezi Havenem a Mantichorou?
Považují oba státy za něco o trošku větší než bezvýznamné síly, (něco jako vztah USA třeba k Francii). Navíc je oblast bojů velmi vzdálená od území, o které má Solární svaz nějaký kritický zájem. Přímá cesta hyperprostorem z Mantichory by trvala něco přes 6 měsíců, z Havenu ještě déle. A navíc, informace, které se do Solárního svazu dostanou jsou nekompletní. Ztráty, taktiky a výsledky jsou sdělovány jak Liďáky tak Mantichorany neúplně, propagandisticky.

- Jak je Solární svaz organizován?
Výkonná složka je velmi slabá, je to spíše volná asociace menších politických jednotek. To mohou být jednotlivé planety nebo svazky světů. Hranice svazu jsou poněkud amorfní a planety/systémy zde ležící jsou mnohdy spíše závislé/protektoráty než skuteční členové svazu. Jako obecné pravidlo platí, že Solární svaz není expanzionistický ale vždy existují uvnitř síly s jinými názory. Proto mnoho menších/slabších/chudších systémů na hranicích svazu zjišťuje, že je jim "pomáháno" s "přijetím" ochrany Solárního svazu ať chtějí nebo ne, a jen pár lidí v centrálních světech si uvědomuje, že se tohle vůbec děje..

- Jak je organizováno námořnictvo Solárního svazu?
Existuje Námořnictvo Solárního svazu. Existují i místní síly jednotlivých světů. Technicky podléhají velení Solárního námořnictva v případě krize nebo války . Ale vždy by tyto lokální síly zvažovaly zájem státu, který je vyzbrojil. Tato sebeobranná loďstva slouží hlavně v boji proti pirátům v oblasti a mohou být rozkazem solárního velení alokována i do sousedních oblastí. Jak solární tak lokální loďstva mají větší podíl lehčích lodí než Haven nebo Mantichora, protože při boji proti pirátům slouží i k podpoře četnictva. Těžké lodi Solárního svazu jsou starší než u většiny ostatních loďstev.To je hlavně proto, že nikdo nebyl po staletí dost hloupý , aby zaútočil na Solární svaz. Uvědomme si, že před Mantichorsko-Havenskou válkou byla technologie stavby lodí po staletí relativně stálá. V důsledku toho je v Solárním svazu tendence udržovat starší lodě pomocí periodických menších úprav. Ačkoliv síla aktivní solární flotily je několikrát větší než u předválečného Havenu, udržují si také rezervu starších lodí, které by v případě konfliktu uvedli do stavu bojové připravenosti. Naneštěstí tyhle lodi nebyly dlouho udržovány a tak spíše poskytují lidem falešný pocit bezpečí, protože jejich přípravy by si vyžádala velké náklady a čas

- Jaké jsou finanční zdroje pro Solární námořnictvo?
Navzdory enormnímu bohatství Svazu jako celku, je vláda svazu ve finafční tísni. Když byl svaz ustanoven, většina členů neměla zájem na vytvoření silné vlády a ztrátě své suverenity. Rozhodli se tedy pro velmi volný federalismus a zdroje financování vlády jsou omezeny ústavou - na importní cla, poplatky, přímé příspěvky do námořního fondu apod. Zvláště v posledních 200-300 letech vzrostl objem byrokracie, která spotřebovává i prostředky určené pro námořnictvo. Stejně tak i námořnictvo si vytvořilo svou vlastní zbytnělou byrokracii.

- Jak rozpočet ovlivňuje Solární námořnictvo?
Tohle všechno znamená, že Solární námořnictvo je méně efektivní a technicky zaostalejší než místní obranné síly planet. Vedoucí důstojnictvo je plné karieristů, vývojové oddělení má málo peněz a není schopné přetáhnout lidi z privátní sféry. Není to proto, že by lidé řídící námořnictvo byli tak hloupí, jsou jen odtržení od reality. Samozřejmě existují i důstojníci, kteří byli v akci a bojovali s piráty a schopní místní velitelé. Nicméně nemají ty zkušenosti, které mají Mantichořané a Haveňané. Jejich zkušenosti jsou z relativně malých operací, kde vždy mají technickou převahu proti nepříteli (pirátům), takže ani příliš netuší, že jejich technika není úplně nejlepší ve známé galaxii.

- Od koho kupují Liďáci technologii?
Od jednotlivých světů, Svaz jako celek s nimi oficiálně neobchoduje

- Kolik toho ví solární svaz o válce mezi Mantichorou a Havenem?
Solární svaz poslal své pozorovatele ale ne všichni patří mezi nejbystřejší a když ano a uvědomují si, že technika v boji použitá je lepší, než v Solárním námořnictvu, ještě musí jejich zprávy projít byrokracií námořnictva, kde sedí důstojníci, kteří nemají žádnou bojovou zkušenost. A pak by ještě bylo nutno přesvědčit civilisty, kteří o tom rozhodují, že je potřeba finance navíc. Z toho vyplývá, že Solární námořnictvo o válce mnoho neví.

zpracováno podle honor-harrington.de a Havoc lair


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře