Ostatní světy

12-01-15
Slezská konfederace, Monika, Lynx, Tallbot

Slezská konfederace

V roce 1906 PD připomínala konfederace spíš roztavené jádro reaktoru, slabá centrální vláda nebyla schopna řešit odstředivé tendence a měla málo válečných lodí. Proto zde enormně bují pirátství. Piráti čekají, až se konvoje rozptýlí k jednotlivým planetám, a pak útočí na osamělé obchodní lodi. Konfederace se skládá z 8 sektorů (Carlton, Breslau, Posnan, Tumult, Terrance, Hillman, Sachsen a Saginaw). Mantichora sem vyváží průmyslové produkty, stroje a technologie pro civilní lodě. Je to hlavní zdroj surovin pro Mantichoru

Slezsko bylo rozděleno mezi Mantichoru a Andermany v roce 1920 a formálně anexi odsouhlasilo. V mantichorské části Slezska většina lokálních vlád zůstala u moci s tím, že do své legislativy postupně zakomponuje zákony požadované Mantichorou. Do několika soustav ale byli dosazeni guvernéři, protože tam byla příliš velká korupce, porušování lidských práv nebo loupeže. Každému státu bude umožněn individuální plebiscit o připojení jako plnoprávný člen, za předpokladu, že splní Mantichorou vytyčené podmínky, jinak zůstanou protektoráty. Dosazeným guvernérem pro Slezsko je admirál Sarnow. Mantichora spolupracuje s Andermany při potírání příhraničního pirátství.

Status Sidemore (soustava Marsh) jako mantichorského spojence zůstává nezměněn, základna RMN zde zůstává..

Svaz Monika

Teritoriálně je to dvousoustavová politická jednotka. Co se týká obyvatelstva a průmyslu je to fakticky jedna soustava a Tyler o ní tak i uvažuje. Všechno obyvatelstvo, průmysl apod, je umístěno v soustavě Monika. Soustava Taylor má pár pěkných planet ale nikdo tam nežije. Asi polovina území každé té planety byla předána příznivcům Tylerova otce ale ve skutečnosti se tam neděje žádný rozvoj, protože Monika
a) nemá technickou základnu/finanční zdroje/populaci dostatečné na to, aby osídlila a rozvinula dva panenské světy
b) nebyl žádný tlak na to, aby se to udělalo.
Monika zobla tu druhou soustavu hlavně proto, aby zabránila někomu jinému se tam nastěhovat a tak je tam jen pár usedlostí na planetě a nějaké dolování v pásmu asteroidů. Jinak je to v podstatě velký prázdný svět čekající na osídlení.

Status soustavy Lynx a kvadrantu Talbott

Lynx požádal o členství v Mantichorském království ihned. Prakticky poslali žádost na zpáteční cestě té průzkumné lodi, která je objevila. Protože hlasování bylo téměř jednoznačné, a protože mantichorská politika vždycky byla zajistit si suverenitu u vyústění, prošlo to téměř okamžitě už za vlády High Ridge. V každém případě, Lynx získal členství na stejném základě jako San Martin – tzn. za stejných podmínek jako Mantichora, Gryf a Sfinga, a bude přímo zastoupen v Mantichorském parlamentu.

Zbytek hvězdokupy zažádal o anexi několik měsíců potom, poté co Van Dort zorganizoval své hlasování. A protože požádali jako multi-teritoriální jednotka, všichni chápou, že jejich přijetí do Hvězdného císařství bude odlišné od světů jádra. Tudíž Lynx není reprezentován v konstitucionálním konventu, který rozhoduje na jaké bázi se hvězdokupa připojí, on již je členem a jako takový přijal pravidla Mantichorské ústavy. Mapa ukazující jednu soustavu a vyústění v jednom symbolu je chybná, ale ty hvězdy jsou tak blízko u sebe, že to splývá. Administrativně, dohled nad vyústěním a správa Lynxu mohou být umístěny v Lynxu samotném nebo u vyústění.

Státy talbotského kvadrantu, které hlasovaly pro připojení, ratifikovaly smlouvu v r. 1921 P.D. Mají vlastní parlament a vládu se sídlem ve Vřetenu. Oproti Mantichoře jsou tyto státy hodně zaostalé. Kvadrant administrativně řízen guvernérkou Estelle Matsuko.

zpracováno podle honor-harrington.de, překlad z infodumpu a informace z House of Steel


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře