Mantichora

28-02-09
Geografické info o Mantichorské soustavě


Historie Mantiichory začala v roce 774PD (po diaspoře), kdy společnost Manticore Colony Ltd získala právo na systém dvojhvězdy Mantichora A a B. O rok později startovala první loď s kolonisty na cestu dlouhou 640 let, kterou strávili v hibernaci. První vlna kolonistů byla zdecimována epidemií a tak byli vysláni další osadníci, ale protože už byl vynalezen hyperprostorový pohon (plachty Warszawské), trvala tahle cesta jen 1 rok. Aby si původní osadníci zachovali vládu nad planetou, změnili ústavu na konstituční monarchii a postupně přidělili si šlechtické tituly. Noví příchozí si mohli zakoupit půdu nebo akcie a pokud platili pět let po sobě daně, mohli volit.

Systém dvojhvězdy má tři planety a v jeho blízkosti se nachází 5 vyustění červí díry, která umožnuje téměř okamžité skoky vesmírem. Na těchto vyústěních byly postaveny stanice řídící provoz a Mantichora enormě zbohatla z poplatků prolétávajích lodí. Ty stanice musely být velmi těžce vyzbrojeny, byly vybudovány stacionární pevnosti, protože z vyústění nemusí přijít jen přátelé.

Ty dva hvězdné systémy jsou nazývány Mantichora A a B. Planeta, na které sídlí vláda a největší část obyvatelstva, je třetí planeta systému A, a proto se jí říká Mantichora A III. Planeta má průměr asi 13500 km a ze tří čtvrtin je pokryta oceány. Rozvinuté zemědělství, těžba nerostů, výkum a vývoj, průmasl. Asi 1,5 miliardy obyvatel

Druhá obyvatelná planeta, Sphinx (Mantichora A IV) má průměr 16500 km a je podstaně větší. Kvůli její velikosti je gravitace asi 1.35 krát vyšší než na Mantichoře a ročné období jsou extrémnější ve srovnání s mírným klimatem Mantichory. Na Sphinx je převážně lesnictví, chov zvířat a těžba. Asi 1 miliarda obyvatel a hlavně je zde rozlehlé chráněné uzemí sphinxských koček, které jsou původními obyvateli planety. Velká část populace, včetně Honor, byla genetickou manipulací přizpůsobena k životu ve vyšší gravitaci, což mezi jiným zahrnuje i vyšší spotřebu potravy a zároveň to může znemožnit regenerační léčbu zranění. Více informací o planetě Sphinx je zde, v náborovém letáku pro její osidlování, který poslala Stephanie Harringtonová své kamarádce.

Třetí osídlená planeta v Mantichorském systému je Gryphon (Mantichora B IV). Velikostí odpovídá staré zemi ale sklon její osy 27 stupňů způsobuje extrémní klimatické podmínky, hlavně silné bouře. osídlena nejpozději, je zde mnoho volné půdy ale okolo planety se těí suroviny v pásmu asteroidů. Asi 500 milionů obyvatel na planetě a 300 milionů v pásmu asteroidů

Planety dvojhvězdy Mantichora
Planeta den
v pozemských hodinách
rok
v místních dnech
rok
v pozemských dnech
rok
v pozemských letech
Manticore 22,45 673,31 629,83 1,73
Sphinx 25,62 1783,28 1903,65 5,22
Gryphon 22,71 650,46 615,51 1,69

Od roku 1471 je Mantichora královstvím. Systém vlády zhruba odpovídá Anglli na Staré Zemi na počátku 20. Století.

Současná vládnoucí dynastie jsou Wintonové s královnou Elisabeth III. Sytém vlády se skládá krále/královny, horní komory (lordové), dolní komory , královského kabinetu a královského soudu.

zpracováno podle technické příručky - z knihy Víc než čest


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře