Grayson

28-02-09
Stručná historie Graysonu
graysonznak.jpg


Planeta Grayson byla kolonizována 988 PD osadníky od vedením Austina Graysona, který byl zároveň zakladatelem církve, která je stále na Graysonu i Masadě integrální součástí společnosti. Grayson je jediná obyvatelná planeta v systému Jelcin. Prostředí na planetě je však jedovaté a obsahuje mnoho těžkých kovů. Osadníci byli členy sekty, která opustila Zemi na protest proti pokroku a chtěli se vrátit k přírodě. Pro život na planetě je nutno dekontaminovat půdu a pokud možno filtrovat vzduch. První osadníci neměli technické znalosti, ale záhy byli nuceni nějakou míru techniky připustit.

V důsledku špatného životního prostředí je vysoká potratovost, většinou u chlapců, takže poměr narozených dětí je 3:1 ve prospěch žen. To vedlo k mnohoženství a k ochraně žen před vnějším prostředím, a tím k jejich izolaci doma. V průběhu staletí se v církvi vytvořily dva proudy - umírněný a fanatický, který zavrhoval veškerou technologii, což by však vedlo k vyhynutí populace.

Nakonec umírnění vyhráli, díky svaté Barbaře, která prozradila plány fanatiků, a expedovali je na planetu Masada v jiném hvězdném systému. Také se tímto změnil vztah k ženám, které byly až do té doby pokládány za nositelky hříchu, a nyní jsou ochraňovány.

Až do podepsání kontraktu s Mantichorou nebylo myslitelné, aby ženy byly v armádě.

Spojenectví s Mantichorou přineslo Graysonu moderní technologie, protože planeta žila předtím v úmyslné izolaci. Grayson se dlouho vyvíjel bez kontaktu s ostatním světem a kvůli vztahu původní Církve k technice, byly znalosti, které si kolonisté přivezli na planetu, ztraceny. Vyvinuli tedy potřebné technologie znova a odlišně než okolní světy. Ačkoli mnohdy zastaralé, přesto byly některé graysonské vynálezy inspirativní i pro Mantichořany.

Po uzavření spojenecké smlouvy Graysoňané "okoukli" jak se to dělá jinde a začali stavět hned 3 kosmické doky a nové lodě podle mantichorských specifikací. Protože ale nebyli zatížení Mantichorskými pravidly, mnoho udělali jinak a něco z toho přinutilo i techniky z Mantichory přehodnotit jejich koncepce.

Když Grayson začal stavět válečné lodě, vybavili je moderní mantichorskou technikou, ale bojovou výbavu udělali jinak. Standardní Mantichorský design pro válečnou loď vyžaduje vyvážený mix zbraní a síly zbraní pro příslušnou třídu lodí. Graysoňané tam dali méně zbraní ale zato účinnějších. Jejich těžké křižníky mají polovinu energetických zbraňových systémů oproti mantichorským ale ty, které tam jsou, mají sílu jako u bitevní lodi.

Graysoňané také vyrobili první superdreadnoughty s gondolami v alianci a jejich lodi se tak staly nejmodernějšími ve známém vesmíru.

Mantichora vyrobila podle Graysonského modelu nové gravitační kompenzátory, a když použili nové moderní materiály, získali nejrychlejší lodě, jaké kdy byly vyrobeny. Aby je Liďáci dohnali, museli překročit bezpečnostní limit svých kompenzátorů, čímž dvakrát zvýšili riziko jejich poruchy.

Graysonská technologie štěpného pohonu (fission) také umožnila výrobu lehkých člunů třídy Ťuhýk. Většina lodí má zásobníky vodíku na asi 2 měsíce provozu. Bitevní křižníky určené na dlouhé samostatné plavby mohou operovat 4 měsíce bez doplnění paliva. Ale bitva samozřejmě ujídá hodně z energetických zdrojů a zde vstupuje do hry Graysonský štěpný pohon.

Loď s prvními osadníky Graysonu byla samozřejmě na fůzní pohon ale v průběhu století se díky politice církve tyto znalosti ztratily a Graysoňané byli nuceni je objevit znovu. Štěpný reaktor byl na planetě plné těžkých kovů to nejjednodušší řešení. A tak zatímco zbytek galaxie opustil štěpný pohon, jakmile byl vynalezen fůzní, Graysoňané ho vypilovali ve své osamělosti k dokonalosti. Mantichořané to převzali a doplnili o moderní materiály a radiační ochranu, a tak byl vyroben reaktor pro čluny třídy Ťuhýk, které tak mohou operovat bez doplnění paliva 18 měsíců

zpracováno podle honor-harrington.de


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře