Andermanské námořnictvo

27-01-15
Organizační členění, doktrína

Organizace námořnictva

Andermanské námořnictvo je rozděleno do 5 flotilových okrsků (Wehrkreis). Wehrkreis 1 je domovská flotila, která má bránit hlavní planetu a je strategická rezerva pro císařství. Wehrkreis 2 až 4 pokrývají 3 primární obranné úhly císařství. Wehrkreis 5 je oblast Slezska, je nejmenší nemá lodě bojové stěny. Okrsky 1 – 4 mají několik flotil, zatímco okrsek 5 je technicky flotila. Historicky je IAN (císařské námořnictvo) pohraniční a obranné loďstvo s několika výjimkami dlouhých operací ve velkém měřítku. Proto jsou zde rozdíly v doktríně a rozmístění oproti RMN, a současně zvláštní paralely v umístění sil s Havenem.

Hlavní velitel námořnictva je Náčelník štábu, který přímo dohlíží na každý okrsek a administrativní podporu námořnictva. Císařské námořnictvo je organizováno podobně jako RMN. Lodě jsou rozděleny do eskader jak na administrativní tak na technické úrovni. Administrativní eskadry jsou velmi rigidní, každá má 4 divize, počty lodí v divizi se různí. Taktické eskadry jsou ad hoc formace tvořené veliteli na místě.

Císařské námořnictvo má velký počet lehkých člunů pro obranu soustav. Jsou sice slabší než lodě ale levnější.

IAN má velkou přepravní flotilu. Těsně spolupracují s císařskou armádou a mají obrovskou kapacitu pro rychlou přepravu. Vzhledem k povaze většiny výbojů Císařství, armáda okamžitě nastupuje jako pacifikační a donucovací síla. Transportní eskadry se skládají z šesti rychlých transportních lodí a jejich doprovodu, každá eskadra umožní výsadek celé divize na planetu během týdnů. Aby se vyhnuli tomu, že jejich další expanze bude předvídána, Andermani často berou své transporty na cvičení.

torpédoborce, lehký, těžký, bitevní křižník 1904 PD

Wehrkreis 5 (Slezsko) byl vytvořen pro případnou anexi Slezska. Kvůli přítomnosti RMN a diplomatickému tlaku Mantichory přistupuje císařství k Slezsku opatrně. Navzdory formálnímu umístění okrsku zde není nikdy víc lodí než v síle flotily a není tu nic většího než bitevní křižníky. Jádro flotily formuje několik eskader bitevních křižníků, pro rychlou odezvu okolo Slezských hranic i v konfederaci samotné. Zbytek flotily se skládá z křižníků a eskader torpédoborců, obvykle rozdělených do divizí nebo i jen jednotlivé lodě pro doprovody konvojů.

Andermani staví své lodě menší, aby byly rychlejší, více zaměřené na řízené střely než na energetické zbraně. V průběhu války se jim podařilo okopírovat či vyvinout jak gondoly, tak vícemotorové střely na úrovni o něco nižší než má Mantichora. Více v článku o historii a špionáži.

Lehký křižník a torpédoborce - 1904 PD

Síla císařského námořnictva v 1920 PD

typ lodi ve službě v rezervě celkem
superdreadnought gondolový 42 0 42
superdreadnought 193 30 223
dreadnought 18 70 88
nosič lehkých člunů 6 0 6
bitevní křižník gondolový 11 0 11
bitevní křižník 98 12 110
těžký křižník 80 20 100
lehký křižník 80 20 100
torpédoborec 120 20 140

Důstojníci a mužstvo

uniforma andermanského důstojníka

Důstojnický sbor je vysoce profesionální, pocházejí z vojenské aristokracie s dlouhou tradicí. Na druhé straně jsou si vědomi, že jejich císař hraje vysokou hru a oni jsou jeho kapitál. V porovnání s RMN má IAN trochu „žoldnéřský“ nádech, který pochází z vědomí, že těžké ztráty by mohly ohrozit plány jejich vládce na posunování perimetru v rozbouřených časech. Jakmile se pustí do operace nebo kampaně, bojují bez zaváhání, ale má-li admirál místo na manévrování, udělá všechno pro to, aby se této nutnosti vyhnul

Císařská námořní akademie v Poznani nabízí jeden z nejnáročnějších tréninkových programů, jak fyzicky, tak intelektuálně, a přijímací zkoušky jsou velmi obtížné. Absolventi dostanou hodnost Kadeta.

Většina mužstva v IAN slouží 4 standardní roky. IAN slouží jako ventil pro ty dobrodružnější členy společnosti a povzbuzuje je, aby nastoupili do námořnictva nebo armády, uspokojili svou touhu po dobrodružství a poznání jiných světů, vrátili se domů a usadili.

Kvůli velkým rozdílům ve vzdělání rekrutů, jak námořnictvo, tak armáda je trénuje v technických dovednostech. Také je motivuje, aby zůstali déle pomocí kurzů a finančních odměn.

Uniforma důstojníků loďstva je bílá, s delší tunikou, mužstvo má uniformu šedou, s kratší tunikou a hodnosti jsou nahoře na rukávu, nikoli na rameni.

Císařská armáda

Císař je vrchním velitelem armády skrze ministerstvo války a cisařský generální štáb. Existují také místní planetární milice, které slouží jako rezervní síly pro armádu, ale nejsou tak dobře vycvičeni ani vyzbrojeni.

Císařská armáda má kromě běžných úkolů pro armádu také výcvik pro záchranné práce pro všechny vojáky, a víc než polovina batalionů má také inženýrskou jednotku pro stavbu mostů, opravu silnic a základní infrastruktury. Většina regimentů má inženýrské jednotky pro větší projekty. To proto, aby se mohla zajistit obnova pořádku v případě další asimilace.

Andermanské obchodní loďstvo

Andermanské obchodní loďstvo je civilní regulační agentura a je řízena radou regulátorů. Hlavní povinnosti rady jsou nastavit standardy pro výcvik a profesionalitu důstojníků obchodního loďstva (v Císařské obchodní námořní akademii), dohlížet na výcvik a certifikaci mužstva lodí, řídit síť bezpečnostních a zdravotních inspektorů v císařském prostoru a provádět inspekce loděnic a doků k zajištění standardů konstrukce a provozu obchodních lodí.

S otevřením terminálu Mantichorské křižovatky v Gregoru a anexí Gregoru Andermany vzrostl objem mezihvězdného obchodu několikrát a dosáhl až západní hranice Slezské konfederace. Skutečný boom obchodu ale přišel až s otevřením Bazilišku. Podobně jako Mantichořané, i andermanští obchodníci dělají cesty přes konfederaci do Bazilišku, odtud na mantichorský trh, kde nabídnou slezské zboží a nakoupí mantichorské a přes Gregor zpátky do císařství.

Nárůst obchodu zatížil IAN hlídkováním a eskortováním konvojů. To je také jeden z důvodů pro flotilu 5. okrsku. Obchod také vedl k vytváření bází a opraven a dohodám s některými stabilními vládami v konfederaci, zvláště v západní části Slezska, zatímco Mantichora má podobné zájmy ve východní části. Jedním takovým příkladem je námořní základna IAN na třetím měsíci Saska.

Přeloženo/zkráceno z SITS shipbook 2, obrázky lodí z Fleet calendar 2007, andermanská uniforma a vlajka Thomas Marrone, tabulka z Infodumpu


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře