Štěpné a fúzní reaktory

23-01-15
a jejich použití v kosmických lodích a člunech

Výhody štěpných reaktorů v lehkých člunech

(1) nepotřebují reakční hmotu, která je velmi objemná a zabírá velkou část interního prostoru konvenčních lehkých člunů. (Palivo nemůže být vně trupu, mimo pancéřování).

(2) Fúzní reaktory, ačkoli jsou menší než cokoli, co můžeme postavit dnes, jsou velké. Když obalíme takový reaktor do lehkého člunu, už se tam nevejdou energetické zbraně - nebo interní výmetnice jakéhokoli druhu.

(3) Fúzní reaktory mají větší energetické požadavky. Ve větších jednotkách je to překonáno jejich výkonem. Lehké čluny nepotřebují až tak moc energie, ale na startování a udržování by potřebovaly stejnou energii jako velké lodě. Aby vyhověl svému účelu, Ťuhýk by musel mít stejně velký reaktor jako torpédoborec. Předešlé generace lehkých člunů nemohly mít energetickou výzbroj, ani dlouho nevydržely s pohonem. Lehké čluny nemají plachty Waršawské, které jsou také zdrojem energie v hyperprostoru, v gravitační vlně. Lehké čluny si takto energii dobíjet nemohou.

Typy fúzních reaktorů

V podstatě existují dva druhy fúzních reaktorů.

Velký - je montován téměř ve všech kosmických lodích a používá gravitační generátory k indukci fúze. Reaktory jsou velmi velké (relativně třeba k štěpnému reaktoru Ťuhýka), produkují spoustu energie a vyžadují energii pro svůj start a údržbu. Reaktory jsou nejefektivnější, když jsou velké. (kurýrní člun není o moc větší než lehký člun a v podstatě to je jen trup obalený okolo fúzního reaktoru, hypergenerátoru a sady plachet Waršawské. Nikdy jsem neřekl, že lehký člun nemůže být postaven okolo fúzního reaktoru. Řekl jsem, že by to znamenalo velké omezení vnitřního prostoru na rozdíl od štěpného reaktoru.)

Malý - superhustý, se používá v pinasách, útočných člunech, průzkumných sondách apod. K iniciaci fúze se používají lasery, tento reaktor je také méně efektivní a produkuje méně energie (v přepočtu na hmotnost). Jeho požadavky na vstupní energii jsou nižší, a jeho výstup a zásoba paliva je dostatečná pro malý člun po omezenou dobu.

Použití štěpných reaktorů a porovnání s fúzí

Štěpné reaktory graysonského stylu nejsou moc praktické pro cokoli většího než je lehký člun. Problém je, že jak ty reaktory, tak lehké čluny spadají někde doprostřed mezi dva póly. Požadavky lehkého člunu na energii jsou mnohem nižší než u jakékoli lodi schopné letu hyperprostorem, ale o mnoho větší než třeba, řekněme pinasy.

Malý fúzní reaktor na lehký člun nestačí a ten velký je moc velký. Je vlastně silnější než třeba torpédoborec potřebuje, ale cokoli menšího by zas torpédoborci nestačilo.

Štěpný reaktor je ve skutečnosti méně účinný (v přepočtu na hmotnost) než standardní reaktor kosmické lodi. Jeho výkon sotva stačí na pokrytí potřeb lehkého člunu, ale jen s velmi pečlivým řízením kondenzátorových prstenců zabudovaných do člunu. V podstatě Mantichořané vyměnil příliš velký fúzní reaktor za menší štěpný, a současně podstatně zvýšili kapacitu kondenzátorů.

To ale způsobilo taktické problémy, protože na rozdíl od velkých lodí, nemají ty reaktory dost energie na udržení nabitých kondenzátorů, které napájejí hřbetní grasery. Jejich energetická výzbroj je dobrá pro omezený počet výstřelů z jejích vlastních vyčleněných kondenzátorů. Pár dalších výstřelů se dá „vypůjčit“ z kondenzátorů pro jiné systémy, ale existuje limit, jak často se to dá dělat, a udržování energetického „rozpočtu“ Ťuhýka je umění a věda současně.

Torpédoborec má nadměrnou energii se standardním fúzním reaktorem, ale na své potřeby by musel mít několik štěpných reaktorů. A volba mezi fúzním reaktorem a místem potřebným pro štěpné reaktory a zvětšené kondenzátory je jasně na straně fúzního reaktoru. Tedy jeho nahrazení štěpnými reaktory a kondenzátory by zabralo více místa než fúzní reaktor. A co platí pro torpédoborec, platí tím víc pro větší lodě.

Existuje možnost využít štěpné reaktory pro kurýrní čluny ale asi těžko by úspory v operačních nákladech byly dostatečné na to, aby někdo vyvíjel úplně nový typ lodě.

Přeloženo z Infodumpu, příspěvky jsou hodně staré, a asi proto se zde nezmiňuje fúzní reaktor pro vícemotorové střely (v té době asi stále autorovo výrobní tajemství)


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře