Mezihvězdné právo a jeho dodržování

22-01-15 (2)
Mezihvězdné zákony a jejich vynutitelnost. Je Pritchartová vinna válečnými zločiny?


(1) Státy existují v anarchistickém vztahu mezi sebou. Jsou to suverénní moci. Když se rozhodnou, že se budou řídit mezihvězdným právem, pak jím budou vázány. Když ne, tak jím vázány nebudou. Ostatní státy to mohou buď akceptovat, přesvědčit ten stát diplomatickými prostředky nebo ho přinutit k respektování zákona silou.
(2) Mezinárodní právo vždy říká to, co dominantní moc nebo koalice říká, že říká. A jakýkoli zákon platí jen tehdy, když je za ním síla, která ho může vynutit.

V honorverse existují mezihvězdné zákony, které jsou obecně dodržovány. Jsou ale dodržovány proto, že hvězdné státy s vojenskou i nevojenskou mocí vyžadovat, aby byly dodrženy, se rozhodly, že je budou respektovat. Solární svaz a Mantichora například se dohodly, navzdory tenzím ohledně mantichorského obchodního loďstva, že se budou řídit mezihvězdnými zákony při vzájemném styku. A když se Solární svaz a Mantichora na tom dohodly, nikdo nemá moc jim říct, že toto ne. Takže máme nějaký konsenzus, podpořený silou obou států, který se obecně dodržuje (a který je porušován, kdykoli si někdo myslí, že mu to projde).

Takové případy jako obchod s otroky kvetou všude kromě oblastí, kde někdo s dostatečnou silou – obvykle vojenskou – je zakáže. Například Cherwellská konvence, která je základem pro potlačování otrokářství, není založena na nějakém všeobecném mezihvězdném zákonu, ale na multilaterální dohodě mezi jednotlivými státy (dohodě, kterou mnozí podepsali pouze pod silným nátlakem, případně hrozbou vojenské síly).

Jsou zde také obecně přijímaná pravidla války. Například, strany by měly přijmout kapitulaci protivníka, a úmyslné vypnutí klínu válečné lodi je univerzálně považováno za vzdání se. Další příklad – planeta by se měla vzdát, když nepřátelská flotila ovládá prostor okolo ní, aby se vyhnula krvavému útoku.

Existují také specifické zákony války ve formě mezihvězdných dohod, které (přinejmenším teoreticky) jsou pro signatáře legálně závazné. V tomto případě například Denebská dohoda, která specifikuje, jak zacházet s válečnými zajatci, a která je obecně dodržována (přinejmenším mezi „civilizovanými“ hvězdnými státy) protože, zaprvé, když ji budete dodržovat, bude ji dodržovat i druhá strana, a zadruhé, protože jste „civilizovaný“ národ a věříte, že určité standardy chování jsou známkou civilizace.

Důležité je, že jak pravidla války, tak válečné zákony jsou vynutitelné pouze pod hrozbou represí.

Eridanský edikt není mezihvězdný zákon. Edikt je jednostranná deklarace Solárního svazu, co svaz udělá s každým, kdo jej poruší. Nikdy nebyl nazýván zákonem. V podstatě je to něco opačného, protože Svaz řekl, že se nestará o to, co si o tom kdo myslí. Solární námořnictvo je ta 800-kilová gorila, která utrhne hlavu každému, kdo edikt poruší. Konec diskuse. Edikt nezávisí na posvátnosti zákona, ale na hrubé síle. „Když zaútočíte na planetu tak, jak to Edikt zakazuje (kinetické genocidní útoky z vesmíru), zničíme vás.“

Mezihvězdný zákon v honorverse také určuje standardy pro diplomacii. Zaručuje bezpečnost ambasád a diplomatického personálu a soukromí komunikace mezi vládami a jejich diplomaty. Také určuje protokoly diplomatických nót a komunikace. A je běžně porušován. Ambasády a personál jsou obecně bezpečné proti prohledání a zabrání, tak jak zákon vyžaduje, ale to jen proto, že každý ví, že co udělají oni, ta druhá strana udělá jejich ambasádě taky. Špionáž je jasné porušení zákona ale stejně se to dělá.

V honorverse je válka považována za něco, co se vymyká mírovým konsensuálním zákonům, které tvoří základ mezihvězdného práva. Bojující strany by se měly řídit pravidly války a válečnými zákony, ale je jasné, že tyto zákony jsou vynutitelné pouze represemi, což je důvod, proč represe jsou speciálně povoleny jak pravidly, tak zákony války.

Na otázku, zda Eloise Pritchartová a Thomas Theisman jsou vinni válečnými zločiny a zločiny proti míru, je odpověď ne.
(1) mezi Havenem a Mantichorou existoval válečný stav ještě před tím, než se dostali k moci.
(2) Pritchartová a Theismann dělali přesně to, co po nich podmínky zastavení palby vyžadovaly. Vlastně udělali toho víc, než by museli – udělali volby, potrestali ty, kteří byli vinni zločiny proti zajatcům, vyjednávali v dobré víře s Mantichorou, a současně umožnili anektovaným státům v havenském kvadrantu získat zpět svou nezávislost.
(3) ani Pritchartová, ani Theismann neobnovili jednostranně nepřátelství proti Mantichoře, udělali to až po schválení kongresem.
(4) ačkoli se dá tvrdit, že Haven obnovil operace „když bylo příměří“, operace nikdy nebyly speciálně zakázány v té dohodě o zastavení palby, a základem pro obnovení operací bylo cynické odmítnutí Mantichory vyjednávat v dobré víře.

Mantichora je rozzuřená na Haven kvůli tomu „překvapivému útoku“, ale nikde v knihách Mantichořané neobviňují Haven z porušení práva. Vidí ten útok jako zrádný a cynický, ale nikdo neříká, že je ilegální.

Přeloženo, upraveno a velmi zkráceno z Infodumpu


Komentáře

#1 Hanka v 28.03.2015 13:37
Pěkný článek jen z jednou vážnou chybou!
To co je popisováno jako Eridanský edikt je ve skutečnosti něco malinko z něj, ale hlavně poněkud zkomelená Shingaineská konvence, která stanoví, že vyústění červích děr mají být otevřená veškeré dopravě. Je to tedy jakási oficiální politika "otevřených dveří", kterou dal Solární svaz jasně najevo, že si hodlá svůj výklad mezihvězdného práva prosazovat silou. Jinými slovy: Nesouhlasíte a stavíte se nám do cesty, pak Vás zadupeme do země... Tato konvence byla jednostranně vyhlášena Svazem a Mantichora není jejím signatářem, tudíž pro ni není závazná!
Eridanský edikt - bohužel nevím přesnou definici (tuším, že je v některé z prvních knih série) - ale má co do činění s použitím zbraní hromadného ničení proti civilnímu obyvatelstvu, tedy zejména bombardování (včetně neúmyslného zásahu) obydlených planet. Jejími signatáři jsou všechny významné státy, včetně Mantichory, která ji úzkostlivě dodržuje!
Ve své podstatě tak jde skutečně a jakýsi mezihvězdný zákon, protože jej podepsaly a zavázaly se dodržovat téměř všechny státy.
#1.1 SuE v 29.03.2015 12:24
huh? já tam přece píšu, že jde o genocidní útoky.

jinak je to zkrácený výtah z tohoto: http://infodump.thefifthimperium.com/entry/Harrington/268/1
sice jsem vynechahala (zcela záměrně) davidovy paralely se současností i historií 2. světové (ne že by nebyly zajímavé ale moc se mi do současné politiky tady pouštět nechce) ale jinak by to mělo, aspoň co do obsahového významu, odpovídat originálu

Autor neumožnil přidávat komentáře