Vyústění Mantichorské křižovatky a jejich obrana

05-01-15
v době bitvy o Mantichoru, 1921 PD


Vyústění zde popsaná: Hennessy, Matapan, Gregor, Beowulf, Lynx, Bazilišek

Hennessy

Schéma Mantichorské křižovatky červích děr (převzato z HoS)

Ačkoli je zde hodně čilá obchodní přeprava, v oblasti není žádná vážnější vojenská hrozba. Mantichora pokrývá vyústění pevnostmi a udržuje posádku na úrovni křižníky/torpédoborce primárně pro řízení místní dopravy a k zastrašení pirátů. V současné době je za situaci vyústění více odpovědný Erewhon, navzdory jeho napjatým vztahům s Mantichorou. Když Mantichora a Erewhon byli formálně spojenci, Erewhon byl oficiálně primárně zodpovědný za vyústění. Než Erewhon odešel z Aliance, Haven měl jinačí starosti než a) bojovat s Erewhonem a b) naštvat Phoenix (a Solariány) tím, že by tam rozšířili vojenské operace, a narušovali tím neutrální obchodní přepravu v regionu s omezenou strategickou cenou, který byl navíc příliš daleko a logistická podpora kampaně by byla extrémně náročná. Jak Erewhon odešel z Aliance, a protože jak Mantichora, tak Haven jsou velmi opatrní, aby neurazili Erewhonské city, Mantichora se rozhodla nenavyšovat hlídku u Hennessy nad předválečnou úroveň.

Matapan

Matapanské vyústění se nijak válek s Havenem neúčastnilo, což neznamená, že zde Mantichorané nejsou. Matapan leží za Andermanským císařstvím, což ho ještě více vzdaluje od Havenu, a není to nijak bohatý region. Na mapě to vypadá lépe než ve skutečnosti. Není tak chudý jako Talbott ale osídlení této oblasti je relativně nedávné (většinou okolo jednoho století a většinou skrze křižovatku červích děr), a ekonomiky a populace stále rostou v relativně malých číslech. Matapan by neměl být považován za politickou integrovanou jednotku; oblast je spíše považována za „hvězdokupu“ ve stejném smyslu jako Talbott. Je zde několik kolonizovaných hvězdných soustav v relativně těsné vzájemné blízkosti, ale bez jakékoli centrální politické organizace, a bez jakýchkoli skutečných astrografických vazeb mezi soustavami. Kvůli své vzdálenosti od fronty a kvůli tomu, že má nejnižší přepravu ze všech vyústění, je vyústění samotné pokryto jen několika lehkými pevnostmi a hlídkou druhořadých či třeťořadých křižníků a torpédoborců.

Mantichora tu ale poskytuje jakýsi druh politické jednoty v regionu. V podstatě přijala zodpovědnost za ochranu proti pirátům pro mladé kolonie v Matapanu. V současnosti Mantichora neudělala z Matapanu oficiální protektorát ve smyslu explicitní politické kontroly, ale různé nezávislé kolonie v regionu jsou spokojené s bezpečnostním uspořádáním, které je ekonomicky ani politicky nezatěžuje a odrazuje piráty a lupiče. Vzhledem ke změně v mantichorské zahraniční politice, je mnohem pravděpodobnější, že v budoucnu dojde k nějaké formě protektorátu či přímo anexi.

Objev třetího vyústění Asgerdské křižovatky by mohl mít vliv na rozvoj Matapanu, ale vyústění bylo objeveno velmi krátce před první Havenskou válkou. Asgerd má ... zajímavé vztahy s Andermanským císařstvím, kvůli nimž se obecně snaží nenaštvat Andíky, kteří jsou pro něj největší vojenskou hrozbou a současně nejdůležitějším obchodním partnerem. Během první havenské války, když Andemani byli „přátelští neutrálové“ vzhledem k Mantichoře, měl Asgerd všechny důvody vyhnout se možným šarvátkám s Mantichorou. Navíc Asgerd byl mnohem více zainteresován v Mitgardu, což je jeho vlastní verze Matapanu. To všechno znamená, že zde bylo neformální rozdělení sfér vlivu, podle něhož Asgerd dal v Matapnu volné pole Mantichoře.

Gregor

Zde nikdy nebyla silná mobilní hlídka. Ani nebyla žádná zvláštní potřeba ji tu mít, a před tím, než se Andermani stali spojenci, Mantichora s ohledem na jejich city velikost hlídky omezila. Před bitvou o Mantichoru Andermani používali svou část Gregoru jako oblast pro cvičení lodí, které měly být přiděleny do spojeneckých sil. Lodě na stanici v tu dobu nebyly ještě připraveny na boj, protože ještě cvičily personál. Když pak byly připraveny, byly přesunuty do Domovské flotily, nebo k silám, které chránily Zanzibar či Alizon, případně k 8. flotile. Gregor na rozdíl od Trevorovy hvězdy nebyl nikdy vnímán jako rezerva pro domovskou flotilu.

Beowulf

U Beowulfu nejsou žádné Mantichorské nebo Alianční hlídky. Za bezpečnost vyústění odpovídá Beowulfská flotila a Mantichora tu udržuje jen neozbrojenou Astro kontrolu a několik lehkých člunů, pouze pro řízení dopravy.

Lynx

Hlídka na Lynxu měla lodi bez Apollo. Situace na Talbotu je napjatá, a tak eskadry admirála Blayna byly poslány po bitvě u Mantichory do Lynxu.

Bazilišek

U Bazilišku je mobilní hlídka. Není ale nijak silná. Znovu postavené pevnosti okolo vyústění jsou mnohem silnější, než byly v čase operace Ikarus, a dokonce byly vybudovány pevnosti i okolo Meduzy už za vlády High Ridge. Pevnosti jsou vybaveny moderními zbraněmi a mají Klíčovou dírku. Meduza je teď pokryta jen hlídkou složenou z křižníků/torpédoborců.

Přečtěte si také:
- O křižovatkách a té Mantichorské zvláště

Pozn překl: Trevorova hvězda zde není popsaná, pravděpodobně proto, že vše popsáno v knize (Za každou cenu).
přeloženo, zkráceno z Infodumpu


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře