Erewhon a dohody

05-01-15
Důvody vstupu do Aliance a vystoupení z ní


Erewhorn nikdy neměl členství v Solárním svazu ve smyslu plného členství. Co Erewhorn a některé další světy poblíž křižovatek měly, byla dohoda o zvláštních vztazích se Svazem, něco jako členství v NATO. Běžně jsou tyhle světy chápány jako členové Svazu, protože dostávájí technickou podporu pro infrastrukturu, mají velmi výhodné ekonomické vztahy a dohody o vzájemné obraně se Svazem. Svaz by preferoval anexi všech světů, které jsou vzdálenými vstupy křižovatek, které ústí do Svazu ale několik věcí tomu brání.

MapapoWoH.gif
Přehled po Válce cti

- Jedna je vlastní zahraniční politika Svazu - protože zde nejsou žádné velké nepřátelské síly, a dokud je ekonomika silná a dokud je okolní svět nechává na pokoji, jsou hlavní prioritou vnitřní záležitosti a zahraniční politika je často nazírána jako nedůležité vyrušení od událostí skutečně důležitých.
- Dalším důvodem je, že ty státy jako Erewhorn si perfektně uvědomují, že mohou získat více, když jsou mimo Svaz, nezávislé a dostávají speciální zacházení, což by jako členové Svazu neměly.

V případě Erewhornu však došlo k selhání kvůli pacifismu Svazu, když se Liďáci začali rozpínat jejich směrem. Ačkoli Liďáci měli obavy, že by po nich Svaz skočil, kdyby anektovali Erewhorn, Erewhorn měl dostatek indicií, že by to Svaz neudělal, zvláště pokud by Lidáci nabídli Svazu dobrou dohodu o křižovatce (tyhle důkazy vyplývaly z nečinnosti Svazu, když Lidáci zabrali soustavy blízko Erewhornu, a částečně na tom měla podíl i Mantichorská diplomacie). Proto se Erewhorn rozhodl vstoupit do Aliance s Mantichorou.

Erewhonská zrada Mantichorské aliance

Situace, jak ji viděl Erewhon za vlády High Ridge (dále jen HR):
(1) Vláda HR odstoupila od dohod či odmítla ctít závazky dohody, které Mantichora (dále HKM) uzavřela s Erewhonem.
(2) Vláda HR jednostranně a bez konzultací se spojenci, akceptovala příměří se Saint-Justem a tím přinutila zbytek aliance udělat totéž.
(3) Jejich vládě bylo zjevné, že Haven vyjednával v dobré vůli ukončit válku ale HR ne.
(4) Vláda Pritchardové dělala vše možné, aby demonstrovala menším státům (včetně Erewhonu), že je důvěryhodná, že režim se reformoval a opět se řídí principy staré republiky Haven, které byly vnímány jako vzor pro ostatní.¨
(5) Vláda HR několikrát urazila a ignorovala Erewhon (to byl důvod, proč tam královna vyslala osobního zástupce) místo aby s nimi konzultovala o mírových rozhovorech, které měly ukončit válku, jíž byl Erewhon dobrovolně také účastníkem.
(6) Vláda HR a Janáčkova admiralita je odstavili (stejně jako Grayson) od všeho vývoje a výzkumu s nechutným spěchem hned jak střílení přestalo.
(7) Vláda HR couvla od specifického závazku, kdy HKM mělo pomoci vyřešit problém Konga, které představovalo vážný problém pro bezpečnost Erewhonu.
(8) Vláda HR tohle všechno udělala, poté, co Erewhon kvůli nim vystoupil ze Solárního svazu a připojil se k Alianci kvůli hrozbě ze strany Havenu a také proto, že HKM slibovalo, že Erewhon bude rovnoprávný partner a ne chudý příbuzný žijící z charity HKM.
(9) Erewhonský obchod skrze Mantichorskou křižovatku, ačkoli byl významný, není až tak životně důležitý, protože Erewhon má přístup do Solárního svazu také.

(1) a (7) jsou těsně spojené a navíc, podle Erewhonského kodexu cti, by to stačilo na ospravedlnění přerušení jakýchkoli vztahů s HKM.

Stejně (5), (3) a (4) jim jasně naznačily, že HKM není důvěryhodné, a důvodem pro to je, že politický systém HKM byl korumpován nebo je dekadentní tak, že dovolí někomu jako HR se dostat k moci a zůstat tam navzdory jeho zjevně nečestným a (pravděpodobně) ilegálním činům. Ve stejné době bylo každému jasné, že Pritchardová a spol jsou opravdu oddáni myšlence reformovat systém a napravit předešlé přečiny.

V důsledku (3), (5), a (7), nevěřili, že by se na HKM dalo spolehnout, že by pomohlo aktivně při jejich obraně v případě obnovení války. Dále, jako členu aliance nedostali možnost se vyjádřit k podmínkám mírové dohody (jako výsledek arogance HR), kdežto v jednáních přímo s Havenem mohli ukončit svůj vlastní válečný stav s Havenem za podmínek, které mohou ovlivnit.

Pokud se týká (6), poslali je domů s tím, že jakákoli nová technika (k níž spojenci přispěli větším či menším dílem) je vlastnictví HKM a nebude s nimi sdílena. A kvůli (9), jejich ekonomika se spíš vylepší, když se dají do spolku s Havenem.

Navíc, v důsledku svých zkušeností v diplomacii s HR a Havenem, věří verzi Havenu, co se týká diplomatické korespondence. Oni vědí, že HR je nečestný, prolhaný politik s nafouklým egem. Zároveň v podstatě akceptovali, že Pritchardová říká pravdu a lze jí věřit, že dodrží slovo. A ve skutečnosti neexistovala žádná dohoda o míru mezi HKM a Havenem. HKM to chápe jako zákeřný útok v době míru, bez vyhlášení války; Haven to chápe jako pokračování války, protože druhá strana nevyjednává v dobré víře a falšuje diplomatickou korespondenci. Za těchto okolností měl Erewhon všechny důvody věřit Havenu.

Pokud se týká předání technologie Havenu, Erewhon mají právo pokládat to, co dělají, za odpověď na to, jak byli zrazeni tím, kdo porušil dohody. Nemají tedy žádnou morální povinnost ho chránit před důsledky jeho vlastní arogance a nečestných akcí tím, že by odmítli sdílet technologie se svými novými spojenci. Není to tak, že by někoho zradili, protože je urazil. Je to záležitost sledování vlastních národních zájmů ve světle toho, že oni byli zrazeni Mantichorou.

přeloženo, zkráceno z Infodump


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře