Andermanské císařství

05-01-15
Trocha předválečné historie a válečné špionáže
anderznak.jpg


Andermanské imperium bylo založeno v roce 1600 PD žoldnéřem Gustavem Andermanim. Rozhodl se založit si na odpočinek svou vlastní říši. Na rozdíl od mnoha více hvězdných států, které se zas rozpadly, drží Andermanské imperium pohromadě. Lze to přičíst I faktu, že dynastie produkuje schopné vládce, ačkoli někteří byli poněkud podivínští. Například sám zakladatel říše se považoval ta reinkarnaci pruského Bedřicha Velikého, a byl o tom přesvědčen natolik, že dokonce chodil v uniformě té doby.

Navzdory nějakým tahanicím o trůn, sloužila dynastie svému lidu dobře. Na jedné straně dává dobytým státům velkou míru lokální autonomie, na druhé straně dokáže účinně zasáhnout v případě, že místní vláda selže.

Tak vlastně začal i Gustav I Andermani, když se svým loďstvem přistál na planetě Kuan Yin, osídlené čínskými kolonisty, kteří sem přicestovali po dlouhých letech hibernačního spánku. Místo ráje je však čekalo spíš peklo hladu, protože na planetě existoval virus, který požíral chlorofyl z pozemských rostlin, které sebou přivezli. Živořili na pokraji hladu a Andermani, ačkoliv nebyl odborník, byl skvělý organizátor, zorganizoval výzkum a problém byl vyřešen. Kolonisté ho přijali za imperátora a stali se jeho oddanými poddanými.

Jako bývalý žoldák se rozhodl využít svých zkušeností a vybudovat a vycvičit armádu. Když zemřel, byl Nový Berlín centrum impéria 6 hvězdných systémů, a od té doby se impérium nenápadně a plíživě rozšiřovalo. Většina obyvatel má německé nebo čínské předky a oficiálním jazykem je němčina. Loďstvo imperia je asi o třetinu menší než mantichorské a výzbrojí se mu podobá.

Námořnictvo: Filosofie imperiálního loďstva je poněkud odlišná od mantichorské nebo havenské. Největší lodě bojové stěny jsou superdreadnout třídy Seydlitz, které le se svými 7,250,000 tunami jsou menší než mantichorské a havenské. Jejich menší hmotnost znamená, že jsou rychlejší než konvenčnější a těžší lodě, přinejmenším v předválečném srovnání. Andermanské námořnictvo také zvolilo jiné vybavení zbraněmi než ostatní. Místo vyváženého mixu střel a energetických zbraní jako třeba Mantichora, nebo použití méně ale zato účinnějších zbraní jako Grayson, Andermani se spoléhají na řízené střely. Třída Sedlitz má o 50% více výmetnic než superdreadnouty třídy Sphinx . Ale tím byli přinuceni obětovat podstatnou část jejich energetických zbraní. Tolik výmetnic také znamená, že jejich zásobníky jsou omezenější vzhledem ke klasickému superdreadnoutu. (info z počátku války). Více o Andermanském námořnictvu

Andermanská špionáž

Pokud se týká proniknutí Andermanů do Mantichory, není tak velké, jak se zdá čtenářům, (či tak kompletní, jak by si Andíci přáli, aby Mantichorané věřili)

Andermanská špionáž není zatížena Havenskou tradicí, která klade přílišný důraz na politické otázky, a nebyla deformována požadavky Legislativců a později státní bezpečnosti na politickou spolehlivost špionů. Jsou tedy mnohem efektivnější než státní bezpečnost, ale nejsou to žádní superšpioni galaxie.

Andíkům se podařilo proniknout do jednoho či dvou specifických programů, ale mantichorské zabezpečení bylo dost dobré na to, aby se podařilo utajit věci jako Přízračný jezdec. Velký rozdíl mezi Andermany a Liďáky byl, že Andíci byli mnohem blíže k mantichorské úrovni co se týká základního vzdělání a technologických schopností, a tak byli víceméně schopni vydedukovat, co Mantíci udělali a jak to udělali. Některé z nových Andermanských systémů jsou ve skutečnosti výsledkem snahy duplikovat Manťácké systémy pomocí čistě Andemanského výzkumu, nebo nalezení jiného způsobu, jak udělat tu samou věc, když se jim nepodařilo příslušnou technologii Mantíkům ukrást.

A některé z nových andermanských systémů moc dobře nefungují. Externě montované gondoly, například, jsou zcela jasně až druhá nejlepší alternativa ke správnému designu vypouštění gondol. Původně to navrhovali jako něco podobného torpédům nad vodní hladinou u klasického námořnictva, ale vypouštění tak mnoha střel vytváří velké problémy pro jejich technologii bočních štítů, nemluvě o tom, co fyzická interference gondol dělá sensorům, komunikačním kanálům a dokonce i některým jejich obranným systémům. Dává to menším lodím aspoň možnost jedné velké salvy, ale za cenu značných operačních kompromisů.

Pokud se týká dosahu střel a jejich velikosti, jejich vícemotorové střely nejsou tak dobré jako současná generace mantichorských střel. Mají nějaké vlastní výhody, speciálně co se týká řízení palby a vyhledávací/zaměřovací systémy střel samotných.

Jejich maskovací technologie je velmi, velmi dobrá, ale ne tak jak Mantichorská. Je srovnatelná s Havenskou nebo svazovou. Nikdo v současnosti nedokáže napodobit schopnosti vzdálených mantichorských platforem, hlavně proto, že nikdo nedokáže zajistit takovou energii pro ty platformy, jako miniaturizované reaktory, které tam Mantíci používají. Ve srovnání se Solariány, mají Andíci nad nimi výhodu v lepším maskování a sensorech, hlavně proto, že na rozdíl od Solariánů, poznali, že se musí snažit dohnat Mantichoru.

zpracováno podle honor-harrington.de, Havoc lair, špionáž přeložena z infodump


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře