Národní pásma okolo hvězd a červích děr

04-01-15
Interpretace mezihvězdného práva podle Mantichory a Solárního svazu

Sféry o průměru 12 světelných hodin

Obyvatelé planet u každé hvězdy mají právo na zajištění svých zájmů a obrany v poloměru 6 světelných hodin okolo hvězdy. Někdy se také nazývá 12-hodinový limit. V této oblasti mohou prosazovat své ekonomické zájmy a vše, co tam je (planety, asteroidy, červí díry), jim patří.

Je zde ale problém, že obyvatelé planety této hvězdy musí být schopni vykonávat rozumný policejní dohled v této oblasti. To znamená, že jestliže váš hvězdný národ není schopen vykonávat patroly aspoň pomocí lehkých člunů, pak nemáte žádný podklad pro svůj nárok u „mezihvězdného“ soudu, když se kdokoli jiný rozhodne tyto zdroje využívat, nebo se v té oblasti usídlí. Můžete to nějak řešit na domácí půdě, ale nemůžete podat žalobu u soudu toho národa, ke kterému ten narušitel patří, ani u žádného jiného uznávaného mezihvězdného soudu, dokud neprokážete, že máte sílu hlídat si tu oblast sami. Jakmile tu sílu získáte, váš nárok na cokoli v této oblasti je rozhodující.

V rámci této sféry je jakékoli útočení nebo poškozování občanů nebo zařízení nebo shromažďování přírodních zdrojů (např. pytlačení v pásmu asteroidů) kriminálním činem (jde-li o soukromníka) nebo aktem války (jde-li o jiný hvězdný národ). Ale právo na volný průlet zde nelze omezovat nikomu, pokud neprovádí nic kriminálního nebo nepřátelského. Platí zde zákony domovského národa, jsou podle nich souzeny zločiny ale každý má právo na pouhý průlet přes danou oblast.

12 světelných minut od hyperlimitu hvězdy

Další limit je 12 světelných minut od hyperlimitu hvězdy (viz hyper limit podle třídy hvězd, obvykle 35-40 světelných minut od hvězdy). Toto je zóna, kde svobodný průlet není obecně povolen. Válečné lodě jiných hvězdných států např. nesmí překročit ten 12 minutový limit bez toho, aby se identifikovaly a požádaly o povolení k průletu (Solární svaz tohle většinou ignoruje). Všechny soukromé a komerční lodě se musí podrobit inspekcím, pravidlům dopravy, obchodnímu právu, daním, atd., domovského národa. Kritické průmyslové komplexy, obytná centra, apod. jsou obvykle umístěny uvnitř tohoto 12 minutového limitu z důvodů vojenské bezpečnosti. Překročení „limitu“ bez identifikace je porušením mezinárodního práva pro obchodní loď a válečným aktem pro válečnou loď.

Pravidla pro křižovatky červích děr

Většina křižovatek červích děr leží mezi 5 – 8 světelnými hodinami od hvězdy, s kterou jsou spojeny. Existují i takové, které jsou blíže či dále, ale většina se nachází v uvedené zóně. To většinou překračuje ten 12 hod limit, který byl ustanoven dlouho předtím, než byly křižovatky objeveny. Křižovatky uvnitř 12-hodinové sféry patří pod pravidla sféry.

Křižovatky vně sféry mohou být legálně nárokovány kýmkoli, ale většinou skončí u domácího národa příslušné hvězdy. Technicky Mantichorská křižovatka červích děr leží vně sféry, což je důvod, proč je tak těžce opevněná a má tak velkou vojenskou hlídku. Mantichora křižovatku vlastní a má dost síly, aby si vlastnictví udržela.

Průlet křižovatkou a 3-minutový limit

Svobodný průlet se nevztahuje na průlet křižovatkou, což je další zdroj třenic mezi Mantichorou a Solárním svazem. Solariáni se posledních 70 let hádali, že právo volného průletu by mělo být aplikováno i na křižovatky. Mantichořané se drželi původní interpretace, že to neplatí. Solariány to rozčiluje, protože několik nezávislých států s jedním vyústěním křižovatky
a) přijalo také tradiční interpretaci
b) vzepřelo se (často s podporou Mantichory) Solariánským požadavkům. (např. u Zunkeru).
c) Solariánům v argumentaci moc nepomáhá, že Solární svaz naprosto zamítá právo volného průletu na křižovatkách, které on ovládá.

Navíc, podle tradiční interpretace, je okolo křižovatky červích děr limit 3 světelných minut, ve kterých rovněž neplatí právo volného průletu (podobně jako u 12-minutového limitu hvězdy). Jinými slovy, pravidla a podmínky 12-minutového limitu platí i uvnitř 3 světelných minut okolo křižovatky.

Mantichora také zabrala/vyjednala/získala vlastnictví všech známých vyústění Mantichorské křižovatky, kromě Beowulfského. U těch, které jsou uvnitř 12 hodinové sféry (jako Gregor), vyjednali dohodu s místními, která je zbavila břemene obrany vyústění a zároveň jim dala všechny výhody jeho využití. Fakt, že Mantichora „vlastní“ centrální uzel, znamená, že to individuální vyústění by bylo k ničemu bez dohody s Mantichorou, a Mantichorané byli štědří v dohodách, které vyjednali.

Vyústění u Beowulfu

Beowulf „vlastní“ vyústění u Beowulfu, ale Mantichora získala určitá extra-teritoriální práva, včetně sebeobrany. Beowulfské vyústění je řízeno Beowulfany a bráněno jejich loďstvem, ale Mantichora má speciální právo, garantované dohodou, bránit vyústění (a aplikovat 3-minutový limit) svými jednotkami, pokud to situace podle ní vyžaduje. Normálně by to dělali pouze po konzultaci s Beowulfem, ale technicky to mohou udělat i jednostranně.

To představuje pro Mantichoru zvláštní případ a odráží dvě hlavní ohledy:
1) vztah Mantichory a Beowulfu byl vždy přátelský
2) protože Mantichora má s Beowulfem dohodu jako s členem Solárního svazu, dohoda je platná pod právem Solárního svazu.

To znamená, že, z hlediska práva, kdyby Solariánský admirál (v Sílící bouři) vystřelil na Alici Trumanovou bránící vyústění, porušil by vlastní zákony. To byl podtext debaty mezi Solariány a Beowulfským admirálem před tím, než do rozhovoru vstoupila Trumanová. Mandaríni to samozřejmě ignorují, protože pozice Svazu je, že platí volný průlet křižovatkami … pokud ovšem ty křižovatky patří někomu jinému

přeloženo z infodumpu The "Twelve Hour Limit"


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře