Lasery a Grasery - obrana lodi

28-12-14
hnízda bodové obrany, rychlost střelby

Hnízda bodové obrany

Laserové hnízdo bodové obrany na boku lodi (schéma)

Lasery se dávají do hnízd, aby se zvýšila rychlost palby. Zatímco jeden střílí, další se nabíjí. Laserová hnízda mohou střílet velmi rychle, když používají emitory ve stylu kulomet, nebo mohou střílet více paprskové „dávky“. Ačkoli jsou pak méně přesné, mohou se tak zaměřit na více cílů (úbytek přesnosti je způsoben tím, že software je optimalizován pro zaměření jednoho cíle) nebo každý laser v hnízdu může být zaměřen na trochu jiný průsečík. Dosah laserů je asi 200 000 km.

Když střílíte v jednotlivých „dávkách“, je tam nevýhoda, že se prodlužuje čas dobíjení, což může být závažný problém, když přilétá více vln nepřátelských střel. Na druhé straně můžete zachytit podstatně více cílů v situaci kdy „máme jen jeden výstřel, když se dostanou na dostřel“. Sensory/sady pro řízení palby pro každé hnízdo jsou pro toto hnízdo vyhrazené, ale jeden z důvodů, proč jsou družice Klíčová dírka tak velké, je, že mají něco, co by se dalo nazvat „zesilovače“ (repeaters) pro tyhle sady. V podstatě každá družice má důmyslné sensory pro detekování a sledování příchozích střel. Data ze sensorů jsou pak sdílena s dedikovanými sensory/řízením palby pro každé hnízdo na lodi. Řízení palby lodi a AI (umělá inteligence) přiřazují hrozby každému hnízdu podle jejich urgentnosti a hnízdo je pak zodpovědné za sledování přiděleného cíle podle dat, která mu přichází z Klíčové dírky.

Laserová hnízda se obvykle sdružují v zaměření na jeden cíl – koncentrují svou palbu na jednu střelu, ale při tak vysokém počtu nepřátelských střel, jaký dokážou generovat gondoly jsou zahlcena, a to přispívá ke zvýšené nebezpečnosti moderních střel. Jak Mantichora, tak Haven dále zdokonalují své obranné systémy a obě strany neustále vylepšují své schopnosti kvůli zkušenostem se střelami nové genereace.

Limity rychlosti střelby u graserů a laserů

Jak lasery, tak grasery jsou pulsní zbraně a rychlost střelby závisí primárně na rychlosti dobíjení. Grasery jsou upřednostňovány před lasery jako protilodní zbraně, hlavně kvůli delšímu dostřelu (250 000 km) a větší destruktivitě, ale také proto, že se dá střílet na redukované úrovni nabíjení, použije se méně dostupné plazmy, což umožní střílet rychleji. Graserové kapacitory také mohou být dobíjeny, zatímco se střílí slabší paprsky, a tak jsou nabity pro rychlejší střelbu (to je mimochodem důvod, proč Haveňané mohli použít své boční zbraně pro obranu, ačkoli jejich kadence je o hodně nižsí než u laserů).

Lasery jsou montovány do hnízd, protože každý emitor má fixní kadenci, více emitorů umožní strílet rychleji. Navíc hnízdo laserů má mnohem větší kadenci, než by měl graser a efektivní dosah laseru plně odpovídá jeho roli.

přeloženo/zkráceno z Infodumpu, obrázek maxxqbunine


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře