Torpédoborce

23-12-14
Třída Šanson, Roland
Třída Sokol (zde nepopisovaná, vyřazená ze služby), Šanson a Roland


Od prvních dnů po objevení křižovatky červích děr a následné expanze jak vojenského námořnictva tak obchodní flotily, byly torpédoborce (DD) tažnými koňmi námořnictva. Úkoly torpédoborců jsou obecně průzkum pro bojovou stěnu a nezávislé mise jako ochrana obchodu. DD byl nejdříve používán jako průzkumník – relativně levný, s vysokou rychlostí. Prozkoumával hyperprostor před eskadrou nebo konvojem. Také byly vysílány dopředu nebo do stran, aby se zvětšilo sensorové pokrytí při návratu do reálného prostoru, a na zjištění a zničení průzkumných sil nepřítele. Jakmile ale začala bitva, lehčí jednotky se zařadily za bojovou stěnu a zde pomáhaly s obranou, ale zároveň jejich křehké trupy nebyly v palebné linii nepřítele.

Vývoj malých průzkumných sond, které dlouho vydrží, jsou nenápadnější a bez posádky, snížil roli torpédoborců v průzkumu. DD se staly uzly, které kontrolují ty sondy. DD jako nájezdníci byly postupně nahrazovány lehkými křižníky. Vývoj lehkých člunů je zbavil i úlohy průzkumné jednotky pro bojovou stěnu. Přesto RMN vyvinula nový torpédoborec třídy Roland, který se však schopnostmi již blíží lehkému křižníku.

Dále budou popsány jen vybrané třídy DD. Příkladem staršího klasického typu DD je třída Šanson, novější třída je Roland. Starší a menší typy DD jako Sokol byly již vyřazeny ze služby.

Torpédoborec třídy Šanson (Chanson)

Torpédoborec třídy Šanson

Hmotnost: 78 000 tun
Rozměry: 367 × 43 × 25 m
Akcelerace : 520.7 G
80% Akcel : 416.6 G
Boční výzbroj: 3M, 3L , 4CM, 4PD *
Čelní výzbroj: 2M, 1L , 2CM, 2PD *
Zásobníky: 160 protilodních střel Mk34, 444 protistřel Mk21, 6 sond el. boje
Doba služby: 1867 –

DD Šanson byly navrženy jako lodě s aktivní obranou podobně jako křižníky třídy Hvězdný rytíř. Má dobrou obranu ale malou palebnou sílu. Pro svou dobrou obranu a velkou výdrž jsou ceněny jako doprovod konvojů, a používají se pro průzkum, hlídkování i jako vyslanci „vlajky“ u malých hvězdných států. Jsou silné v soubojích střelami a jejich dobrá obrana a vynikající řízení palby jim umožňují zvítězit nad většinou lodí své třídy, a dokonce i nad lehkými křižníky.

Přesto ale se projevuje nedostatek ofenzivní výzbroje, kterou měly DD předchozích i následujících typů (Havoc, Javelin)

Významné lodě: DD Trubadůr pod velením komandéra McKeona se zúčastnil obrany planety Graysonu proti bitevnímu křižníku Sultán.

Torpédoborec třídy Roland

Torpédoborec třídy Roland

Hmotnost: 188 750 tun
Rozměry: 446 × 54 × 45 m
Akcelerace : 780 G
80% Akcel : 624 G
Boční výzbroj: 5L , 10CM, 9PD *
Čelní výzbroj: 6M, 2G, 6PD *
Munice: dvoumotorové střely Mk 16
Doba služby: 1920 –

DD třídy Roland má 6 výmetnic střel Mk6 na přídi a na zádi. Je soupeřem jakémukoli lehkému křižníku, a dokonce i těžkému bez vícemotorových střel. Roland může zaútočit ze vzdálenosti vyšší než protivník a je dost rychlý na to, aby unikl, když se střelám Mk16 nepodaří proniknout protivníkovou obranou. Všechny jednotky jsou umístěny v Talbotu nebo ve Slezsku, kde slouží jako hlídky, obrana soustav a ochrana konvojů. Má stejně jako těžký křižník Saganami-C možnost "střelby za roh" - zpožděný zážeh střel (blíže popsáno u Saganami-C).

* počty zbraní boční i čelní výzbroje nutno vynásobit 2
M výmetnice střel
L laser
G graser
ET energetické torpédo
CM výmetnice protistřel
PD hnízdo bodové obrany
MP výmetnice gondol

Informace z Jaynes RMN a House of Steel, obrázky MaxxqBunine


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře