Těžké křižníky

22-12-14
Třída Hvězdný rytíř, Saganami-C
Těžký křižník třída Hvězdný rytíř
a třída Saganami-C


Těžký křižník (CA - cruiser armored) je vhodný pro nájezdy na obchodní lodě. CA mohou operovat jednotlivě nebo v divizích a snadno přemohou doprovodné torpédoborce nebo lehké křižníky, a tím donutí nepřítele, aby konvoje chránil těžšími loďmi, které musí stáhnout z fronty.

Dále budou popsány jen vybrané třídy CA. Příkladem staršího klasického typu CA je třída Hvězdný rytíř, podpůrný křižník námořní pěchoty třída Burdýř (popsán v sekci Námořní pěchota) a novější typ je Saganami-C.

Těžký křižník třída Hvězdný rytíř

CA třída Hvězdný rytíř

Hmotnost: 305 250 tun
Rozměry: 523 × 63 × 53 m
Akcelerace : 509.3 G
80% Akcel : 407.4 G
Boční výzbroj 12M, 6L , 3G, 8CM, 8PD *
Čelní výzbroj: 3M, 1L , 5CM, 5PD *
Posádka: 47 důstojníků, 424 mužstvo, 454 námořních pěšáků
Munice : 400 protilodních střel Mk13, 1534 protistřel Mk21, 8 průzkumných sond Mk23, 6 sond el. boje Mk 15
Doba služby: 1893 –

Křižníky třídy hvězdný rytíř nahrazovaly starší typy křižníků v době, kdy bylo nutno přihlížet k hrozbě laserových hlavic. Křižník má silnější pancéřování, silnější generátory bočních štítů, lepší výzbroj a lepší prostředky elektronického boje. Konstruktéři už počítali s tím, že dominantní budou souboje střelami, a to i mezi lehčími loďmi. Přesto se v bojích ukázalo, že má malou ofenzivní sílu, kvůli přidanému 3. fůznímu reaktoru, který byl zbytečně redundatní.

Křižník se dá použít jako vlajková loď, má 3 doky pro pinasy a dostatek místa pro ubytování vlajkového personálu. Křižníky se používají hlavně na hraniční hlídkování a útoky / ochranu konvojů.

Významné lodi a nasazení: CA Neohrožený, který pod velením kpt. Harringtonové porazil masadský bitevní křižník Sultán.

Těžký křižník třída Saganami-C

CA třída saganami-C

Hmotnost: 483 000 tun
Rozměry: 610 × 74 × 62 m
Akcelerace : 726.2 G
80% Akcel : 580.9 G
Bočná výzbroj: 20M, 8G, 20CM, 24PD *
Čelní výzbroj: 3L, 2G, 8PD *
Doba služby: 1920 –

Třída Saganami-C je optimalizována pro boj střelami, s celkem 40 výmetnicemi dvoumotorových střel Mk16. Byly přidány řídící kanály pro gondolové střely. Energetická výzbroj byla redukována na 8 graserů ale jsou mnohem výkonnější. Třetí generace výmetnic umožňuje střílet salvy v jakémkoli úhlu.

Jde o "střelbu za roh" (off-bore targeting) - je to schopnost dostupná jen u nejnovějších konstrukcí (Saganami, Roland), jež vznikly těsně před druhou H-M válkou, znamená to, že se na jeden cíl můžou zaměřit nejen obě boční salvy, ale i střely z příďových a záďových výmetnic. Normální loď by se pro využití druhé boční salvy musela rychle překlápět (jako to udělal Theisman se svým torpédoborcem v První bitvě u Jelcinu) nebo se spokojit se střelbou z výmetnic, které jsou k nepříteli přímo namířené. Protože mají poslední konstrukce opravdu pokročilou elektroniku hlavně co se týče navádění většího počtu střel, může jeden hvězdolet nejen více než zdvojnásobit svou salvu vyprázdněním všech výmetnic naráz, ale opožděním pohonu u střel vypálit třeba takové salvy dvě za sebou. To umožní například těžkému křižníku třídy Saganami C vypustit v jedné vlně 80 střel. Navíc Saganami C narozdíl od Saganami B už postrádá stíhací střelovou výzbroj, protože má možnost využít právě boční salvy i při čelním střetu.

Křižník má dvoufázové generátory bočních a příďových štítů. Tradiční štít projektovaný přes hrdlo nebo sukni uzavře klín a akcelerace se sníží na nulu na tak dlouho, jak je aktivní, ale tyto generátory vytváří jen malý štít před přídí/zádí, který ale není přímo napojený na gravitorový klín. Jeho pokrytí ponechává zranitelné mezery ale loď může manévrovat.

Tyto křižníky v boji prokázaly, že dokážou zničit starší bitevní křižníky dvojnásobné tonáže.

* počty zbraní boční i čelní výzbroje nutno vynásobit 2
M výmetnice střel
L laser
G graser
ET energetické torpédo
CM výmetnice protistřel
PD hnízdo bodové obrany
MP výmetnice gondol?

Informace z Jaynes RMN a House of Steel, obrázky MaxxqBunine. Vysvětlení ke "střelbě za roh" převzato z fora, díky CrassaArbitrium


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře