Honor Harringtonová

O Honor Harrington => Diskuse o Honorverse => Téma založeno: Muphrid 07.04.2008, 15:51:34Název: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 07.04.2008, 15:51:34
David Weber začal s vydáváním snippetů z této knihy, takže tento první příspěvek bude obsahovat ke stažení aktuální soubor s jejich pospojovaným textem.

Stručné shrnutí:
Předpokládané datum vydání v originále: březen 2009
Předpokládané datum vydání v češtině: neznámé


Prozatím vydané snippety (1 kousků poskládaných do jednoho txt-souboru): stáhnout (http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/42772/David_Weber_-_Storm_from_the_Shadows_-_Snippets.zip_3.92KB.html)


Malé doporučení na čtečku e-knih ve formátech pdb nebo txt, s pamětí poslední pozice v rozečtených knihách, možností procházení dat (knih) uložených v paměti telefonu i na kartě, změny fontů, negativního podsvícení, šetření displeje a očí, vyhledávání klíčových slov, zakládání záložek a spousty dalších vychytávek, pro mobilní zařízení podporující JAVA middlety - zde (http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac/index.htm) si můžete stáhnout program, kterým si pro své konkrétní zařízení (má databázi spousty Sony Ericssonů, Motorol, LG, Samsungů, Nokií aj.) vygenerujete instalační .jar a .jad soubory. A co hlavně: je to freeware!


Původní text tohoto příspěvku:
Citace
Zdarec lidičkové,
tak dnes se na Baenu objevila ukázka z knihy Storm from the Shadows, tedy druhého dílu Shadow of Saganami. Ukázku tam vložil sám MWW a pochopitelně si neodpustil zlomyslnou poznámku... No uvidíte ;):

Citace
Subject: A modest snippet from Storm from the Shadows
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Mon, 07 Apr 2008 04:21:13 GMT
Local: Mon, 07 Apr 2008 00:21:13 -0400

I promised Joe and Elizabeth a snippet from Storm from the Shadows, so here it is. Just where in the book it occurs and just what it leads to are, ah, classified at the moment. . . .

---
A concealed door slid silently open, and three men stepped through it into the luxurious office. They looked remarkably like younger versions of the fourth man, already sitting behind the desk in that office. They had the same dark hair, the same dark eyes, the same high cheekbones, and the same strong nose, and for good reason.

They crossed to the chairs arranged in a loose semicircle facing the desk and settled into them. One of them selected the chair in which one of the two women who'd just left had been seated, and the older man behind the desk smiled at them with remarkably little humor.

"Well?" Albrecht Detweiler said after a moment, tipping back his own chair as he regarded the newcomers.

"It would appear," the one who'd chosen the previously occupied chair said, in a voice which sounded eerily like Albrecht's, "that we've hit an air pocket."

"Really?" Albrecht raised his eyebrows in mock amazement. "And what, pray tell, might have led you to that conclusion, Benjamin?"

Benjamin showed very little sign of the sort of apprehension Albrecht's irony evoked in most of the people who knew of his existence. Perhaps that was because his own last name was also Detweiler . . . as was the last name of both of his companions, as well.

"That was what's known as a prefatory remark, Father," he replied.

"Ah, I see. In that case, why don't you go ahead and elucidate?"

Benjamin smiled and shook his head, then leaned back in his chair.

"Father, you know as well as I do -- better than I do -- that at least part of this is the result of how thoroughly we've compartmentalized. Personally, I think Anisimovna might have done a marginally better job if she'd known what our real objectives were, but that may be because I've been arguing for years now that we need to bring more of the Strategy Council fully inside. As it is, though, I think her and Bardasano's analysis of what went wrong in Talbott is probably essentially accurate. No one could have allowed for the sort of freak occurrence which apparently led this Terekhov into stumbling across the connection to Frontier Security and Monica. Nor, I think, could anyone have legitimately expected him to launch some sort of unauthorized preemptive strike even if they'd expected him to uncover whatever it was he uncovered. And, unlike us, Anisimovna didn't have our latest appreciation on Manty capabilities. Let's be honest -- what they did to Monica's new battlecruisers surprised even us, and she didn't have as much inside information as we did to begin with. Besides that, she didn't know that what we really wanted all along was for Verrochio and Frontier Fleet to get reamed, even if we did hope that it would happen a little later in the process. If Bardasano had been allowed to tell her everything, it's possible -- not likely, but possible -- that the two of them could have designed in a fallback position for something like this."

"Oh, bother!" Pooh said as Piglet came back from the dead.

Grrrrrrrr... :-\


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 12.04.2008, 00:48:17
Takže... Storm from the Shadows je na listině vydávaných titulů, a to pro příští březen. Tudíž toto pokračování Shadow of Saganami je s největší pravděpodobností již napsané a další snippety na sebe nejspíš nenechají dlouho čekat. Juchůůůůůůů :D.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 21.04.2008, 10:50:36
Dovolil jsem si přeložit snippet z prvního příspěvku. Pro případné korektury se mi klidně ozvětě, ale snad to bude stačit alespoň takhle... (splácnul jsem to za pochodu, takže asi je co korigovat):

Citace
Předmět: Drobná ukázka z Bouře ze stínů (Storm from the Shadows)
Skupina: Honorverse
Autor: davidweber
Datum: Mon, 07 Apr 2008 04:21:13 GMT
Místní čas: Mon, 07 Apr 2008 00:21:13 -0400

Slíbil jsem Joeovi a Elizabeth ukázku z Bouře ze stínů (Storm from the Shadows), takže tady je. Ovšem kde konkrétně v knize se objeví a k čemu konkrétně povede, heh, to je momentálně tajné...

---
Skrytý uzávěr dveří se tiše otevřel a skrz něj vstoupili do přepychové kanceláře tři muži. Vypadali jako pozoruhodně mladší verze čtvrtého muže, který již v této kanceláři seděl za stolem. Měli stejné tmavé vlasy, stejné tmavé oči, stejné vysoké lícní kosti, stejný výrazný nos a to z dobrého důvodu.

Přešli ke křeslům připraveným v půlkruhu čelem ke stolu a usadili se do nich. Jeden z nich si vybral křeslo, ve kterém předtím seděl jeden ze dvou mužů, kteří právě opustili místnost a starší muž za stolem se na ně usmál s podivuhodnou trochou humoru.

"Takže?" řekl Albrecht Detweiler po chvíli a přitom se zaklonil na svém křesle, když pohlížel na nově příchozí.

"Může to vypadat," řekl ten, který si vybral předtím použité křeslo hlasem, který zněl přesně jako Albrechtův, "že jsme narazili na vzduchovou kapsu."

"Skutečně?" Albrecht pozvedl obočí v předstíraném pobavení. "A co, rač mi říct, tě mohlo vést k tomuto závěru, Benjamine?"

Benjamin ukázal jen maloý náznak toho druhu obav, který Albrechtova ironie budila u většiny osob, které věděly o jeho existenci. Možná proto, že i jeho vlastní příjmení bylo Detweiler... tak jako bylo i příjmením obou jeho společníků.

"To bylo to, čemu se říká úvodní poznámka, Otče," odpověděl.

"Ach tak. V tom případě proč nepokračuješ a neobjasníš mi to?"

Benjamin se usmál, potřásl hlavou a potom se opřel zpět do svého křesla.

"Otče, víš stejně dobře jako já - lépe než já - že přinejmenším z části je to důsledkem toho jak důkladně jsme se rozdělili do oddílů. Osobně si myslím, že Anisimovna mohla úkol splnit o něco lépe, kdyby věděla, jaké jsou naše skutečné cíle, ale to může být i tím, že jsem po léta argumentoval nutností úplného zapojení Strategické Rady. Tak jak to je si myslím, že její a Bardasanina analýza toho co se pokazilo v Talbottu, je pravděpodobně v podstatě správná. Nikdo nemohl předpokládat takové podivné události, které očividně umožnily tomu Terekhovovi zakopnout o spojení mezi Pohraniční bezpečností a Monicou. Stejnětak si myslím, že nikdo nemohl oprávněně čekat, že spustí cosi jako preventivní neautorizovaný útok, i když to pro něj znamenalo odkrýt cokoliv, co se mu podařilo odhalit. A na rozdíl od nás, Anisimovna neměla naše poslední hodnocení Manťáckých schopností. Buďme upřímní - to co udělali Monickým novým bitevním křižníkům překvapilo i nás a ona neměla tolik vnitřních informací jako my, s kterými by mohla začít. Mimoto, nevěděla, že to co jsme celou dobu skutečně chtěli bylo, aby Verrochio a jeho Pohraniční Flotila byli přestříleni, i když, jak jsme doufali, k tomu mělo dojít v průběhu někdy později. Kdyby bylo Bardasanové dovoleno jí říct všechno, je možné - ne pravděpodobné, ale možné - že ty dvě mohli mít připravenou ústupovou pozici pro nějaký takovýto případ."

"Ach, matoucí!" řekl Pů když Prasátko povstalo zpět z mrtvých.

edit.: hádám, že i když to MWW neřekl přímo, tak tahle ukázka bude spíš někde na začátku knihy.
A troufám si odhadnout, že SoS2 bude hodně provázaná s CoS2 - obojí se bude přímo dotýkat Mesy. V CoS2 bude pravděpodobně pokus o znovuzískání Torche a dost možná se dozvíme detaily mise, na kterou se vydali Cachat a Zilwicky.
SoS2 bude možná znovu situované do Talbottu, kde bysme se mohli dozvědět jak dopadla Nordtbrandtová a její teroristé. Nicméně tady je možností více a asi se zde také dočkáme konfliktu s Frontier Security. A prvních známek rozpadu Solárního svazu (ale to už dost možná i v CoS2)...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 15.05.2008, 15:21:28
Takže tu máme další čerstvou zprávičku!

Citace
Subject: Storm from the Shadows
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Thu, 15 May 2008 03:05:17 GMT
Local: Wed, 14 May 2008 23:05:17 -0400

For what it's worth, I finished the rough draft of Storm from the Shadows last night. I'm doing the final readthrough before sending it to Toni, which should happen by the end of the week. And for those of you who have been bewailing the possibility that the Star Empire of Manticore will be lacking in credible villains after finally clearing things up with Haven, welllllll . . . .

 

Let's just say: tum-te-tum-te-tum :-)

"Oh, bother!" Pooh said as Piglet came back from the dead.

Stručně:
David Weber minulou noc dokončil koncept knihy Storm from the Shadows a momentálně provádí její poslední čtení před odesláním Tonimu, k čemuž by mělo dojít někdy koncem týdne. A přidal kousavou poznámku pro ty, kteří truchlili nad tím, že po případném vypořádání se Mantichory s Havenem nezbudou žádní lotři... Vzkázal jim (jako ostatně vždy): tum-te-tum-te-tum :D

Povšimněte si hlavně termínu, který Weber použil: Star Empire of Manticore


Název: SftS - snippet
Přispěvatel: Muphrid 15.05.2008, 15:47:03
(navazuji na předchozí příspěvek uveřejněný o pár minut dříve)

A ještě je tu jeho odpověď na jednu reakci v diskuzi:

Citace
Subject: Storm and Schedules (was Re: Storm from the Shadows)
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Thu, 15 May 2008 07:44:06 GMT
Local: Thu, 15 May 2008 03:44:06 -0400

Tim, Tim! Calm thyself!

 

If things work out as planned, I should be starting on the direct sequel to AAC . . . shortly. I have a short story I have to write (I agreed to contribute to an anthology; what was I thinking?), and hopefully Eric will very shortly be starting on the sequel to Crown. I had to work the timeline for a lot of events out in some detail to make Storm work, however, so I should be able to write most of the AAC sequel before Eric finishes his part of Crown 2. Hopefully that will mean that Toni gets two more Honorverse novels by the fall, and we're also doing another anthology, with stories by me, Tim Zahn, Jane Lindskold, Katherine Kurtz and (assuming her health holds up) Anne McCaffery. The stories on that are supposed to be delivered early next year. And THEN, after I get that all wrapped up, I will start on the sequel to BHD for Tor, hopefully by December.

 

Please note that I did say this was all "If things work out as planned."

 

BTW, I have to get the other two novels into the pipeline before Storm is released because, welllll. . . I guess I might as well go ahead and admit . . . though I don't wanna . . . but still . . .

 

Okay. Storm is the first real cliff-hanger I've done in the Honorverse, and I want to make sure the other two are already written -- and that you guys know they're already written and in Toni's hot little hands -- before Storm hits the shelves. There. I admitted it.

 

Take care, all.

Tedy: pokud půjde všechno podle plánu, tak by měl brzy začít psát pokračování AAC. Nejdřív ale musí napsat nějakou krátkou povídku, kterou přislíbil do nějaké sbírky. A Eric Flint prý snad brzy začne psát CoS2. David musí ještě udělat časový sled událostí, aby SftS fungovalo a aby mohl rozepsat většinu pokračování AAC než Eric dokončí CoS2. A to by prý snad mohlo znamenat, že Toni dostane do podzimu další dva romány z Honorverse (tedy pokračování AAC a CoS). A rozpracovaná je další sbírka povídek, na které spolupracují Tim Zahn, Jane Lindskold, Katherine Kurtz a (pokud se jí zlepší zdravotní stav) Anne McCaffery. Povídky by měly být hotové do začátku příštího roku. Teprve potom by měl David začít psát pokračování BHD (By Heresies Distressed (http://harrington.suewebik.net/forum/index.php?topic=53.0)) pro Tor, doufaje, že v prosinci.

Znovu zdůrazňuje, že psal "pokud všechno půjde podle plánu".

Obě zmíněné knihy chce dostat do fronty před vydáním SftS, protože... (chvilku napíná, že nic neprozradí)

StfS je prý první kniha z Honorverse, která končí opravdovým drasťákem na pokračování a proto si chce být jistý, že další dvě knihy jsou už nachystané v Toniho rukou a to dříve, než StfS dorazí na pulty.

No není na nás hodný? ;D ;D

Btw: tohle jsou zprávy, na které čekáme už hooodně dlouho... HURÁÁÁÁ!!!


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 15.05.2008, 17:28:02
Husty... :-)

Na dalsi povidku od Zahna se tesim a McCaffrey je pry dobra spisovatelka, ale nic jsem od ni zatim necetl.

Ad Cliffhanger: A V rukou nepritele snad cliffhanger nebyl?? :-) :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Dalin 15.05.2008, 21:15:43
Ale v V rukou nepřítele to aspoň skončilo uzavřeně s tím, že se něco stane až později a nikdo nečekal, že zaútočí okamžitě na tábor dozorců.
Já se spíše obávám, aby to neskončilo ve stylu "Z hyperprostoru vyskočilo 2000 solarianských superdreadnaughtů" a konec.

Zajímavé je to sdělení v té poslední větě kde:
a) mají být vyřešeny problémy s Havenem - tipoval bych kapitulaci Havenu, ale odhaduji, že to nebude na už začátku knihy jako následek bitvy Mantichoru
b) schopní zloduši - to vyžaduje nejenom politické zloduchy, ale i vojenské, takže asi zapojení nejen Mesanských plánovačů, ale i přímo Pohraniční flotily(nějaký schopný nemorální admirál?)
c) Star Empire - to se dalo čekat, ale vždy mě zajímalo, jestli bude Haven částí nebo ne (uvidíme)

Zahna mám taky rád, ale řekl bych, že je lepším autorem ve Star Wars než v Honorversu. McCaffrey je autorka Pernského cyklu - první tři knížky jsou docela dobré.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 16.05.2008, 08:04:23
Johnak: souhlas ;), nicméně nejvíc se těším na povídku od Webera ;). Jsem zvědavý jaké nové postavy se nám v povídkách přiblíží... S tím cliff-hangerem má Dalin bohužel pravdu - kdyby StfS končilo podobně jako V rukou nepřítele, tak bych byl ještě moooc rád :).

Dalin: Tak takový konec by bezesporu cliff-hangerem byl - a to královským (teda imperiálním)... ;D No nechme se překvapit.

ad a) tohle jsem myslel tou "porážkou", jak jsem ti psal na ICQ - přesnější by asi bylo "vypořádání se"... Taky bych řekl, že to bude až tak někdy v prostřední třetině. Pochybuju, že by se Haven připojil k Mantichoře jinak, než obyčejnou aliancí - poté, co bude odhalen vliv Mesy (jsem zvědavý jak se bude tvářit Alžběta až zjistí, že s ní bylo celou dobu manipulováno). Ledaže by s novými zbraněmi opravdu dobyli Noveau Paris a dobytá území si přivlastnili, ale to mi přijde nepravděpodobné.

ad b) může to být i někdo doposud neukázaný, ale to co píšeš zní docela pravděpodobně. Tipoval bych nějakou frakci v SS, která bude v úzké spolupráci s Mesou (resp. Mesa je bude mít v kapse - doslova).

ad c) toť otázkou - možná je to mnohem prostější a SKM se jednoduše přejmenuje na SEM po oficiální anexi Talbottu.


Jestli dobře počítám, tak za 2 měsíce vyjde BSRA, za 10 měsíců vyjde SftS a do dalších 10-12 měsíců potom pak vyjdou další tři knihy z Honorverve, plus další 2 knihy ze Safeholdu. Tj. za 22 měsíců 7 knih, tedy průměrně jedna kniha každé cca 3 měsíce. Hustota bude větší, protože 5 z nich nevyjde dříve, než za 10 měsíců - takže potom to bude reálně 1 kniha každé cca 2 měsíce ;). Samozřejmě v závislosti na plánech obou vydavatelství (Baen a Tor) budou pauzy asi delší (hlavně v případě Toru) :'(.

Postupně dnes a zítra doplním údaje o vydání do příslušných dalších threadů, ať je to přehledné.


Název: SftS - snippet
Přispěvatel: Muphrid 18.05.2008, 14:33:18
Máme tu další velmi minimalistickou ukázku ze Storm from the Shadows... Teď momentálně to nemůžu popsat detailněji, takže tu zatím jen hodím originální text:

Citace
Subject: Shadoqs snippet lite
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Sun, 18 May 2008 02:06:56 GMT
Local: Sat, 17 May 2008 22:06:56 -0400

Here. It's not much . . . but the first taste is free.

 

      "I hopewe know what we're doing here, Junyan," Commissioner Lorcan Verrochio of the Office of Frontier Security said, giving his vice-commissioner a glance which was less than totally happy.

      "So far everything's going exactly to plan," Hongbo Junyan pointed out.

      "Refresh my memory, but wasn't everything 'going exactly to plan' last time right up until the very moment that lunatic Terekhov blew the entire Monica System straight to hell?" Verrochio inquired with a certain undeniable acerbity.

      "Yes, it was." Hongbo tried very hard, and mostly successfully, to keep a note of over-tried patience out of his voice. "This time, however, instead of counting on a batch of battlecruisers manned by neobarbs who hadn't even managed to get more than three of them refitted and back into commission, much less trained up to any sort of real proficiency, we've got three squadrons of Frontier Fleet immediately on call. And then there's Admiral Crandall at MacIntosh, as well. I'd say that's a significant difference in the balance of available forces, wouldn't you?"

      Verrochio nodded, although it was evident he remained something short of completely enthralled by the current state of affairs."Oh, bother!" Pooh said as Piglet came back from the dead.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: admin 19.05.2008, 13:23:12
muphe, můžu ten tvůj přehled použít na hlavní stránky u knížek?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 19.05.2008, 13:57:40
muphe, můžu ten tvůj přehled použít na hlavní stránky u knížek?

Samozřejmě :).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Dalin 20.05.2008, 19:04:08
Vypadá to, že se nás MWW snaží umučit ukázkami z nové knihy. Vzhledem k tomu, že anglofilové četli originál SoS, tak to nemá cenu překládat. Pro ty ostatní důvod vzít slovník do ruky a cvičit :) .

Citace
I felt so bad about the typo in the last subject line that I decided, purely out of the goodness of my heart, to give you another one.

 

      Michelle Henke finished toweling her hair vigorously, draped the towel around her neck, and settled into the chair in front of the terminal in her sleeping cabin. Her sadly worn-looking Accademy sweats' fleecy lining was sinfully warm and sensual feeling against her just-showered skin, and she grinned as she looked down at her feet. Honor had given her her first pair of fluffy, violently purple treecat slippers as a joke several Christmases ago. Michelle had started wearing them as a joke of her own, but she'd kept wearing them because of how comfortable (if undignified) they were. The original pair had been lost with Ajax, but she'd insisted on finding time to buy a replacement pair before deploying with her new squadron, and they were finally getting properly broken in.

      Chris Billingsley had left a carafe of hot coffee on a tray at her elbow, along with a single sugared doughnut, and she grimaced wryly at the sight. Unlike Honor, Michelle had discovered that it was distinctly necessary for her to keep an eye on her caloric intake. The majority of naval officers led relatively sedentary lives when they were aboard ship. Others -- like Honor -- verged on the fanatical when it came to physical fitness. Michelle was one of those who preferred to follow a middle-of-the-road path, with enough exercise to keep her reasonably fit, but without going overboard about it. And since every excess calorie seemed to go directly to her posterior, and since it was harder than ever for her to find the time for the amount of exercise she was prepared to tolerate, she had no choice but to watch what she was eating very carefully.

      It had taken Billingsley a little while to realize that, but he'd caught on quickly. And Michelle was grateful to discover that as the immediacy of what had happened to Ajax receded into the past, the pain of losing Clarissa Arbuckle was easing. It would never go away, but like most naval officers of her generation, Michelle had acquired far too much experience in dealing with losses. In this case, the fact that Billingsley was so unlike Clarissa in so many ways actually helped, and she was glad it was so. He deserved to be taken on his own terms, without being measured against someone else's ghost. And, taken on his own terms, he was a gratifyingly competent force of nature who took no nonsense from his admiral where questions of her care and feeding were concerned. His style of bullying involved reproachful glances, deep sighs, and what Michelle privately thought of as "the Jewish mother" technique, which was very different from Clarissa's oh-so-polite insistence, but it was certainly . . . effective.

      She chuckled at the thought, poured herself a cup of coffee, allowed herself a single (small) introductory bite of the doughnut, then brought the terminal on-line. She was just about to open the letter to her mother which she'd begun the evening before when something large, warm, and silky stroked luxuriously against her ankle. She looked down and found herself gazing directly into Dicey's large, green eyes. They blinked, then swiveled towards the doughnut before they tracked back to her face.

      "Don't even think about it, you horrible creature," she told him severely. "You don't get enough exercise to be stacking up that kind of calories, either. Besides, I'm sure donuts are bad for cats."

      Dicey looked up at her appealingly for several more seconds, doing his very best to look like a small, starving kitten. He wasn't noticeably successful, however, and she pointedly moved the plate further away from him. Finally, he gave up with a mournful sigh, turned away, flipped his tail at her, and wandered off to see who else he might be able to mooch some desperately needed sustenance out of.

 

----------------------

 

PS: Dicey's a Maine Coon. And, no, he hasn't met Nimitz . . . yet."Oh, bother!" Pooh said as Piglet came back from the dead.


Zdá se, že by ustřední roli tentokrát mohla hrát Michelle Henke. Všichni si pamatují z AAC, že byla vrácena do SKM za podmínky, že nebude bojovat proti Havenu a byla přeložena do Talbotu. Pokud si pamatuji, tak jeji poslední role byla admirál eskadry Agammemnonů (mantichorské gondolonosné bitevní křižníky). Takže doufám, že jim bude velet nadále a že bychom mohli vidět jak si budou stát Agammemnony proti Nevadám.
Napadá mě navíc taková myšlenka, že k BoM může dojít až tak polovině SftS a tím se teprve otevře prostor pro Pohraniční flotilu.

Není to hrozné přát si, aby už byl podzim?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 20.05.2008, 21:07:45
Hrozné to sice je, ale já si to teď přeju taky - asi to bude nějaká epidemie nebo co ;D.
Sadista, MWW je prostě obyčejný sadista, vždyť to říkám pořád... ::)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 21.05.2008, 00:16:22
To je dobry, ze Henkeova ma "normalni" kocku. :-)

Jinak, k BoM doslo asi pet dni po skonceni deje SoS. Sice prd posledni kapitolou SoS je skok asi o mesic, ale mam dojem, ze v te dobe se toho tolik stat nemuze, kdyz uvazime cestovani hyperprostorem...

Ale taky doufam, ze tam bude Henkeova hrat prominentnejsi roli.


Název: SftS - snippet
Přispěvatel: Muphrid 23.05.2008, 13:44:47
Další malá ukázečka:

Citace
Subject: Shadows Snippet Lite
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Fri, 23 May 2008 10:11:50 GMT
Local: Fri, 23 May 2008 06:11:50 -0400

You guys are having so much fun speculating that I thought I'd give you another [teeny-tiny] taste.

 

The problem with a conspiracy embracing a multi-century schedule, he reflected, was that nobody, however gifted at skulduggery and paranoia they might be, could operate on that scale for that long without having the occasional operational faux pas stray into sight. So the approach which had been adopted by the Mesan Alignment all those centuries ago had been to establish what one of Albrecht's direct ancestors had christened the "onion strategy."

 

[author walks away whistling]"Oh, bother!" Pooh said as Piglet came back from the dead.

Tohle už je fakt vrchol sadismu :-\. A za to "[author walks away whistling]" bych Webera nejradši... ale to už by pak asi nic nenapsal. :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 23.05.2008, 16:50:13
Muhehehe! :D


Název: SftS - Snippet 1
Přispěvatel: Muphrid 24.05.2008, 17:20:59
Tak už je to tady!!!
David Weber začal s vydáváním snippetů k této knize, takže tu máme první kapitolu (mimochodem: kniha má vyjít až za 10 měsíců, tzn. že buď bude zatraceně rozsáhlá nebo budou snippety vycházet řídčeji než 3x týdně):

Citace
Chapter One

      "Talk to me, John!"

      Rear Admiral Michelle Henke's husky contralto came sharp and crisp as the information on her repeater tactical display shifted catastrophically.

      "It's still coming in from the Flag, Ma'am," Commander Oliver Manfredi, Battlecruiser Squadron Eighty-One's golden-haired chief of staff, replied for the squadron's operations officer, Lieutenant Commander John Stackpole. Manfredi was standing behind Stackpole, watching the ops section's more detailed displays, and he had considerably more attention to spare for updates at the moment than Stackpole did. "I'm not sure, but it looks --"

      Manfredi broke off, and his jaw clenched. Then his nostrils flared and he squeezed Stackpole's shoulder before he turned his head to look at his admiral.

      "It would appear the Peeps have taken Her Grace's lessons to heart, Ma'am," he said grimly. "They've arranged a Sidemore all their own for us."

      Michelle looked at him for a moment, and her expression tightened.

      "Oliver's right, Ma'am," Stackpole said, looking up from his own display as the changing light codes finally restabilized. "They've got us boxed."

      "How bad is it?" she asked.

      "They've sent in three separate groups," Stackpole replied. "One dead astern of us, one at polar north, and one at polar south. The Flag is designating the in-system force we already knew about as Bogey One. The task group to system north is Bogey Two; the one to system south is Bogey Three; and the one directly astern is Bogey Four. Our velocity relative to Bogey Four is just over twenty-two thousand kilometers per second, but range is less than thirty-one million klicks."

      "Understood."

      Michelle looked back at her own, smaller display. At the moment, it was configured to show the entire Solon System, which meant, by definition, that it was nowhere as detailed as Stackpole's. There wasn't room for that on a plot small enough to deploy from a command chair -- not when it was displaying the volume of something the size of a star system, at any rate. But it was more than detailed enough to confirm what Stackpole had just told her. The Peeps had just duplicated exactly what had happened to them at the Battle of Sidemore, and managed to do it on a more sophisticated scale, to boot. Unless something reduced Task Force Eighty-Two's rate of acceleration, none of the three forces which had just dropped out of hyper-space to ambush it could hope to overtake it. Unfortunately, they didn't need to physically overtake the task force in order to engage it -- not when current-generation Havenite multidrive missiles had a maximum powered range from rest of over sixty million kilometers.

      And, of course, there was always the possibility that there was yet another Havenite task group waiting in hyper, prepared to drop back into normal space right in their faces as they approached the system hyper limit . . . .

      No, she decided after a moment. If they had the hulls for a fourth force, it would have already translated in, as well. They'd really have us in a rat trap if they'd been able to box us from four directions. I suppose it's possible that they do have another force in reserve -- that they decided to double-think us and hold number four until they've had a chance to see which way we run. But that'd be a violation of the KISS principle, and this generation of Peeps doesn't go in much for that sort of thing, damn it.

      She grimaced at the thought, but it was certainly true.

      Honor's been warning us all that these Peeps aren't exactly stupid, she reflected. Not that any of us should've needed reminding after what they did to us in Thunderbolt! But I could wish that just this once she'd been wrong.

      Her lips twitched in a humorless smile, but she felt herself coming back on balance mentally, and her brain whirred as tactical possibilities and decision trees spilled through it. Not that the primary responsibility was hers. No, that weight rested on the shoulders of her best friend, and despite herself, Michelle was grateful that it wasn't hers . . . a fact which made her feel more than a little guilty.

      One thing was painfully evident. Eighth Fleet's entire operational strategy for the last three and a half months had been dedicated to convincing the numerically superior navy of the Republic of Haven to redeploy, adopt a more defensive stance while the desperately off-balance Manticoran Alliance got its own feet back under it. Judging by the ambush into which the task force had sailed, that strategy was obviously succeeding. In fact, it looked like it was succeeding entirely too well.

      It was so much easier when we could keep their command teams pruned back . . . or count on State Security to do it for us. Unfortunately, Saint-Just's not around anymore to shoot any admiral whose initiative might make her dangerous to the régime, is he? the relief with which Manticore's pundits, as well as the woman in the street, had greeted the news of the Committee of Public Safety's final overthrow. Maybe we were just a little premature about that, she thought, since it means that this time around, we don't have anywhere near the same edge in operational experience, and it shows. This batch of Peeps actually knows what it's doing. Damn it.

      "Course change from the Flag, Ma'am," Lieutenant Commander Braga, her staff astrogator announced. "Two-niner-three, zero-zero-five, six-point-zero-one KPS squared."

      "Understood," Michelle repeated, and nodded approvingly as the new vector projection stretched itself across her plot and she recognized Honor's intention. The task force was breaking to system south at its maximum acceleration on a course that would take it as far away from Bogey Two as possible while maintaining at least the current separation from Bogey Four. Their new course would still take them deep into the missile envelope of Bogey One, the detachment covering the planet Arthur, whose orbital infrastructure had been the task force's original target. But Bogey One consisted of only two superdreadnoughts and seven battlecruisers, supported by less than two hundred LACs, and from their emissions signatures and maneuvers, Bogey One's wallers were pre-pod designs. Compared to the six obviously modern superdreadnoughts and two LAC carriers in each of the three ambush forces, Bogey One's threat was minimal. Even if all nine of its hyper-capable combatants had heavy pod loads on tow, its older ships would lack the fire control to pose a significant threat to Task Force Eighty-Two's missile defenses. Under the circumstances, it was the same option Michelle would have chosen if she'd been in Honor's shoes.

      I wonder if they've been able to ID her flagship? Michelle wondered. It wouldn't have been all that hard, given the news coverage and her "negotiations" in Hera.

      That, too, of course, had been part of the strategy. Putting Admiral Lady Dame Honor Harrington, Duchess and Steadholder Harrington, in command of Eighth Fleet had been a carefully calculated decision on the Admiralty's part. In Michelle's opinion, Honor was obviously the best person for the command anyway, but the appointment had been made in a glare of publicity for the express purpose of letting the Republic of Haven know that "the Salamander" was the person who'd been chosen to systematically demolish its rear-area industry.

      One way to make sure they honored the threat, Michelle thought wryly as the task force came to its new heading in obedience to the commands emanating from HMS Imperator, Honor's SD(P) flagship. After all, she's been their personal nightmare ever since Basilisk station! But I wonder if they got a fingerprint on Imperator at Hera or Augusta? Probably -- they knew which ship she was aboard at Hera, at least. Which probably means they know who it is they've just mousetrapped, too.

      Michelle grimaced at the thought. It was unlikely any Havenite flag officer would have required extra incentive to trash the task force if she could, especially after Eighth Fleet's unbroken string of victories. But knowing whose command they were about to hammer certainly wasn't going to make them any less eager to drive home their attack.

      "Missile defense Plan Romeo, Ma'am," Stackpole said. "Formation Charlie."

      "Defense only?" Michelle asked. "No orders to roll pods?"

      "No, Ma'am. Not yet."

      "Thank you."

Mám k vám dotaz a zkusím zde vytvořit anketu - chcete, abych já (nebo někdo) popisoval obsah každého snippetu v češtině tak jak to dělám u knihy By Schism Rent Asunder (http://harrington.suewebik.net/forum/index.php?topic=48.0)? V prvním příspěvku tohoto threadu nicméně budu vždy vystavovat aktuální texťák se všemi prozatím vydanými snippety - tak jako u BSRA.

edit: anketa vytvořena - je na začátku této stránky.

Prozatím vydané snippety (1 kousků poskládaných do jednoho txt-souboru): stáhnout (http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/42772/David_Weber_-_Storm_from_the_Shadows_-_Snippets.zip_3.92KB.html)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: mota 24.05.2008, 17:36:51
Co sem zahlid nekde na baru tak by tenhle dil mel mit asi 295 000 slov.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 24.05.2008, 17:40:36
Co sem zahlid nekde na baru tak by tenhle dil mel mit asi 295 000 slov.

Nechme se překvapit - doufám, že pozitivně ;).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 24.05.2008, 18:00:15
Mam dojem, ze SoS 2 opet zacne snem. Pokud se nemylim, tak tohle je presnej ustrizek s Henkeove bitvy v At All Costs. Mam dojem, ze za par stranek se s jekotem probudi, tak jako se probudil v jednicce Terechov.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 25.05.2008, 09:36:19
Mam dojem, ze SoS 2 opet zacne snem. Pokud se nemylim, tak tohle je presnej ustrizek s Henkeove bitvy v At All Costs. Mam dojem, ze za par stranek se s jekotem probudi, tak jako se probudil v jednicce Terechov.

Přesně tak, bitva u Solonu byla v AAC a tohle je vskutku nejspíš sen...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 25.05.2008, 11:38:39
Zajimalo by me, jestli komander-porucik John Stackpole byl nejak inspirovan SF spisovatelem Michaelem A. Stackpolem... :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 25.05.2008, 13:23:57
Zajimalo by me, jestli komander-porucik John Stackpole byl nejak inspirovan SF spisovatelem Michaelem A. Stackpolem... :-)

Vida, zajímavý postřeh ;). No je to možné, ale skutečnost zná asi jen MWW... Možná by to stálo za otázku na Baenu - poslední dobou je tam Mistr dost aktivní :).

Jo - lidi, zkuste hodit hlas do té ankety nahoře, ať mám trošku přehled...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 27.05.2008, 13:26:23
Citace
Subject: Re: question about StFtS
Group: Honorverse
Author: davidweber
Date: Tue, 27 May 2008 10:59:01 GMT
Local: Tue, 27 May 2008 06:59:01 -0400

The release month is indeed March 2009. Eric will begin snippeting . . . shortly.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 27.05.2008, 22:13:32
Vyyyborne. :-)


Název: Snippety k SftS
Přispěvatel: Muphrid 23.06.2008, 07:44:34
Takže už vyšly dva oficiální snippety - tady (http://www.ericflint.net/index.php/category/snippets/) můžete odchytávat další :)


Název: Snippet 03
Přispěvatel: Johnak 26.06.2008, 00:07:29
On Wed, 25 Jun 2008 05:14:45 GMT Drak Bibliophile wrote:

STORM FROM THE SHADOWS - Snippet 03:

 

 

          The Havenite commander didn't wait for the task force's fire to reach him. In fact, he fired at almost the same instant Honor's first salvo launched against him, and whereas Task force Eighty-Two had fired just under three hundred missiles at him, he fired the next best thing to eleven thousand in reply.

 

          "Damn," Commander Manfredi said almost mildly as the enemy returned more than thirty-six missiles for each one TF 82 had just fired at him, then shook his head and glanced at Michelle. "Under normal circumstances, Ma'am, it's reassuring to work for a boss who's good at reading the other side's mind. Just this once, though, I really wish you'd been wrong."

 

          "You and I, both," Michelle replied. She studied the data sidebars for several seconds, then turned her command chair to face Stackpole.

 

          "Is it my imagination, John, or does their fire control seem just a bit better than it ought to be?"

 

          "I'm afraid you're not imagining things, Ma'am," Stackpole replied grimly. "It's a single salvo, all right, and it's going to come in as a single wave. But they've divided it into several 'clumps,' and the clumps appear to be under tighter control than I would have anticipated out of them. If I had to guess, I'd say they've spread them to clear their telemetry paths to each clump and they're using rotating control links, jumping back and forth between each group."

 

          "They'd need a lot more bandwidth than they've shown so far," Manfredi said. It wasn't a disagreement with Stackpole, only thoughtful, and Michelle shrugged.

 

          "Probably," she said. "But maybe not, too. We don't know enough about what they're doing to decide that."

 

          "Without it, they're going to be running the risk of completely dropping control linkages in mid-flight," Manfredi pointed out.

 

          "Probably," Michelle repeated. This was no time, she decided, to mention certain recent missile fire control developments Sonja Hemphill and BuWeaps were pursuing. Besides, Manfredi was right. "On the other hand," she continued, "this salvo is ten times the size of anything they've tried before, isn't it? Even if they dropped twenty-five or thirty percent of them, it would still be a hell of a lot heavier weight of fire."

 

          "Yes, Ma'am," Manfredi agreed, and smiled crookedly. "More of those bad solutions you were talking about before."

 

          "Exactly," Michelle said grimly as the oncoming torrent of Havenite missiles swept into the outermost counter-missile zone.

 

          "It looks like they've decided to target us this time, too, Ma'am," Stackpole said, and she nodded.

 

* * * * * * * * * *

 

          TF 82's opening missile salvo reached its target first.

 

          Unlike the Havenites, Duchess Harrington had opted to concentrate all of her fire on a single target, and Bogey Four's missile defenses opened fire as the Manticoran MDMs swept towards it. The Manticoran electronic warfare platforms scattered among the attack missiles carried far more effective penetration aids than anything the Republic of Haven had, but Haven's defenses had improved even more radically than Manticore's since the last war. They remained substantially inferior to the Star Kingdom's in absolute terms, but the relative improvement was still enormous, and the gap between TF 82's performance and what they could achieve was far narrower than it once would have been. Shannon Foraker's "layered defense" couldn't count on the same sort of accuracy and technological sophistication Manticore could produce, so it depended on sheer weight of fire, instead. And an incredible storm front of counter-missiles raced to meet the threat, fired from the starships' escorting LACs, as well as from the superdreadnoughts themselves. There was so much wedge interference that anything resembling precise control of all that defensive fire was impossible, but with so many counter-missiles in space simultaneously, some of them simply had to hit something.

 

          They did. In fact, they hit quite a few "somethings." Of the two hundred and eighty-eight MDMs Intolerant and Imperator had fired at RHNS Conquete, the counter-missiles killed a hundred and thirty-two, and then it was the laser clusters' turn. Each of those clusters had time for only a single shot each, given the missiles' closing speed. At sixty-two percent of light-speed, it took barely half a second from the instant they entered the laser clusters' range for the Manticoran laser heads to reach their own attack range of Conquete. But there were literally thousands of those clusters aboard the superdreadnoughts and their escorting Cimeterre-class light attack craft.

 

          Despite everything the superior Manticoran EW could do, Shannon Foraker's defensive doctrine worked. Only eight of TF 82's missiles survived to attack their target. Two of them detonated late, wasting their power on the roof of Conquetee's impenetrable impeller wedge. The other six detonated between fifteen and twenty thousand kilometers off the ship's port bow, and massive bomb-pumped lasers punched brutally through her sidewall.

 

          Alarms screamed aboard the Havenite ship as armor shattered, weapons -- and the men and women who manned them -- were wiped out of existence, and atmosphere streamed from Conquetee's lacerated flanks. But superdreadnoughts were designed to survive precisely that kind of damage, and the big ship didn't even falter. She maintained her position in Bogey Four's defensive formation, and her counter-missile launchers were already firing against TF 82's second salvo.

 

* * * * * * * * * *

 

          "It looks like we got at least a few through, Ma'am," Stackpole reported, his eyes intent as the studied the reports coming back from the FTL Ghost Rider reconnaissance platforms.

 

          "Good," Michelle replied. Of course, "a few" hits probably hadn't done a lot more than scratch their target's paint, but she could always hope, and some damage was a hell of a lot better than no damage at all. Unfortunately . . . .

 

          "And here comes their reply," Manfredi muttered. Which, Michelle thought, was something of an . . . understatement.

 

          Six hundred of the Havenite MDMs had simply become lost and wandered away, demonstrating the validity of Manfredi's prediction about dropped control links. But that was less than six percent of the total . . . which demonstrated the accuracy of Michelle's counterpoint.

 

          The task force's counter-missiles killed almost nine thousand of the missiles which didn't get lost, and the last-ditch fire of the task force's laser clusters and the Katana-class LACs killed nine hundred more.

 

          Which left "only" three hundred and seventy-two.

 

          Five of them attacked Ajax.

 

          Captain Diego Mikhailovic rolled ship, twisting his command further over onto her side relative to the incoming fire, fighting to interpose the defensive barrier of his wedge, and the sensor reach of his Keyhole platforms gave him a marked maneuver advantage, as well as improving his fire control. He could see threats more clearly and from a greater range, which gave him more time to react to them, and most of the incoming X-ray lasers wasted themselves against the floor of his wedge. One of the attacking missiles managed to avoid that fate, however. It swept past Ajax and detonated less than five thousand kilometers from her port sidewall.

 

          The battlecruiser twitched as two of the missile's lasers blasted through that sidewall. By the nature of things, battlecruiser armor was far thinner than superdreadnoughts could carry, and Havenite laser heads were heavier than matching Manticoran weapons as a deliberate compensation for their lower base accuracy. Battle steel shattered and alarms howled. Patches of ominous crimson appeared on the damage control schematics, yet given the original size of that mighty salvo, Ajax's actual damage was remarkably light.

 

          "Two hits, Ma'am," Stackpole announced. "We've lost Graser Five and a couple of point defense clusters, and Medical reports seven wounded."

 

          Michelle nodded. She hoped none of those seven crewmen were badly wounded. No one ever liked to take casualties, but at the same time, only seven -- none of them fatal, so far at least -- was an almost incredibly light loss rate.

 

          "The rest of the squadron?" she asked sharply.

 

          "Not a scratch, Ma'am!" Manfredi replied jubilantly from his own command station, and Michelle felt herself beginning to smile. But then --

 

          "Multiple hits on both SDs," Stackpole reported in a much grimmer voice, and Michelle's smile died stillborn. "Imperator's lost two or three grazers, but she's essentially intact."

 

          "And Intolerant?" Michelle demanded harshly when the ops officer paused.

 

          "Not good," Manfredi replied as the information scrolled across his display from the task force data net. "She must have taken two or three dozen hits . . . and at least one of them blew straight into the missile core. She's got heavy casualties, Ma'am, including Admiral Morowitz and most of his staff. And it looks like all of her pod rails are down."

 

          "The Flag is terminating the missile engagement, Ma'am," Stackpole said quietly.

 

          He looked up from his display to meet her eyes, and she nodded in bitter understanding. The task force's sustainable long-range firepower had just been cut in half. Not even Manticoran fire control was going to accomplish much at the next best thing to two light-minutes with salvoes the size a single SD(P) could throw, and Honor wasn't going to waste ammunition trying to do the impossible.

 

          Which, unfortunately, leaves the question of just what we are going to do wide open, doesn't it? she thought.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Fox 11.07.2008, 23:48:22
Tak jsem zase jednou zabloudil na bar a zjistil, SoS2 ma uz snipety do c. 10, ale hlavne je k nahledu i obalka.
(http://img440.imageshack.us/img440/5458/stormfromtheshadowswq6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img440.imageshack.us/img440/5458/stormfromtheshadowswq6.1181c71511.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=440&i=stormfromtheshadowswq6.jpg)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 12.07.2008, 10:39:38
Ano, ja usilovne premyslel, jak ji sem postnout, ale neuspel jsem. :-)

Jinak, premyslim, ze sem budu kopirovat ty snippety, ale potreboval bych vedet, jestli to ma cenu. Protoze ti, co neumej anglicky stejne jeste necetli SoS a AAC, takze jim snippet (a treba jeho cesky popis) moc nerekne a ti co anglicky umej, tak si ten snippet muzou najit na strankach Erica Flinta. http://www.ericflint.net/

Co byste radi?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Dalin 12.07.2008, 16:18:51
No mě by se docela líbil český popis snipetu. Tak bych mohl elegantě zkontrolovat, zda jsem správně pochopil originál. Já se vždycky u snipetu k BSRA pobavím dvakrát, poprvé u originálu a podruhé když zjišťuju, že si Muf vymyslel něco navíc než v něm bylo :) .

Jinak už od pátku přemýšlím, jestli na té obálce je můstek solariánské lodi.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 12.07.2008, 16:55:37
Ne, to je podle me mustek RMN lodi. A ta zenska v kresle je podle vseho Henkeova (ma frcky kontradmirala, ten bilej baret to sice trochu kazi, ale nemuzeme chtit vsechno)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 13.07.2008, 08:28:13
No mě by se docela líbil český popis snipetu. Tak bych mohl elegantě zkontrolovat, zda jsem správně pochopil originál. Já se vždycky u snipetu k BSRA pobavím dvakrát, poprvé u originálu a podruhé když zjišťuju, že si Muf vymyslel něco navíc než v něm bylo :) .

Jinak už od pátku přemýšlím, jestli na té obálce je můstek solariánské lodi.

Ale no tak, "vždycky"? :) Uznávám, že párkrát jsem to pochopil jinak - a to jsem pak stejně většinou zjistil, že jsem ve spěchu vynechal při čtení třeba i několik odstavců, ale "vždycky"? :)

Ta obálka je zvláštní. Když jsem ji viděl poprvé, tak se mi moc nelíbila, ale čím se na ni dívám víc tak zjišťuju, že se mi začíná líbit :D.

Jinak k popisu snippetů SftS - podle té ankety, kterou jsem vypsal na začátku tohohle threadu, jsou jen dva lidé pro jejich popis. Tři, když započítám toho, kterému je to jedno. A pět lidí si vystačí s originály. Šest, když počítám toho co to považuje za nesmysl.
Takže i když přihnu interpretaci výsledků ve prospěch vydávání popisů vyjde tohle: 3 pro a 6 proti...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 13.07.2008, 11:04:09
A navíc harringtonová je na tom obrázku zrcadlově obrácená, má baret na blbou stranu  ;D
Co byste chtěli, kreslil to Mattingly, reálnost obálek u něj začíná a končí tim že tam šoupne CLAC  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 13.07.2008, 11:05:54
Na zkousku:

Neni to popis kazdickeho snippetu, je to takove "Story so far", co se doposud v SftS stalo.

Dej zacina v bitve u Solonu, zname uz z AAC, akorad ze zde je to z pohledu Michelle Henkeove. Havenane nasadi nove platformy na ovladani rizenych strel zvane Moriarty. Mantaci jsou tezce zaskoceni a jejich dva superdreadnoughty jsou tezce poskozeny. Bitevni krizniky pod vedenim Henkeove je maji screenovat, ale koncentrace lidacke palby je prilis velka. SD(P) Intolerant je znicen a sesterska lod Imperator (Honorina vlajkova lod) je tezce poskozena. Henkeove zbude jen jeji vlajkova lod Ajax, ale ta prijde o uzli beta a nemuze skocit do hyperprostoru a ostatni lode nemaji cas je evakuovat. Honor tedy nema na vyber nic jineho, nez nechat svou pritelkyni napospas lidakum a sama zachranit zbytek operacniho svazu.

Na Ajaxu zahynul kapitan a jeho prvni dustojnice spolu s Henkeovou vypracuji plan, jak jeste naposled lidaky poskodit, kdyz si budou hrat na bezmocnou korist a nechaji je se priblizit. Hangar je navic nefunkcni, protoze je plny trosek a nemohou se evakuovat. Vysilaji pouze unikove moduly, ale Henkeova odmita do jednoho nastoupit.

Henkeova chce zustat na palube az do konce, ale kdyz se konecne po nekolika hodinach podari vycistit hangar, prvni dustojnice (a de facto kapitan) Ajaxu Henkeove naridi, aby odletele a ona uposlechne. Do hangaru se dostane prave v dobe, kdy Ajax zacne strilet a uvedomi si, ze lidakum to muze pripadat jako trik, kdyz se evakuuji az ted (kdo by cekal, ze meli nefunkcni hangar)

Henkeova o tom chce informovat kapitana, ale v te dobe lidaci zahaji palbu.

To be continued...Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 14.07.2008, 08:44:16
Skvělé! Takhle to podle mě úplně stačí - stručně a jasně :). (jen si kdyžtak oprav překlepy - akorad (akorat); uzli beta (uzly); aby odletele (odletela))


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: enterprise 15.07.2008, 15:38:33
Jentak mymochdem. Všimly ste sy že to neni sen, ale řek bych přímý navázání. Což znamená teď ze začátku bude děj popisovat to co už známe z AAC a odloučí se počítám až tak kolem 5 nebo 6 kapitoly a začne popisovat nový události. ;)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 15.07.2008, 15:53:07
Treti kapitola zacina tim, ze Henkeova mluvi s Pritchartovou, coz je scena presna prevzata z AAC. Jinak ale do snippetu 20 se ma objevit uz i Terechov, takze myslim, ze zahy pozname nove udalosti.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: enterprise 15.07.2008, 22:40:20
Treti kapitola zacina tim, ze Henkeova mluvi s Pritchartovou, coz je scena presna prevzata z AAC. Jinak ale do snippetu 20 se ma objevit uz i Terechov, takze myslim, ze zahy pozname nove udalosti.

To nemusej bejt nový události, jen starý podáný z novýho úhlu. ;)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 15.07.2008, 23:58:12
Uvidime, o cem bude zitrejsi snippet :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: enterprise 25.07.2008, 22:46:56
No tak zatim to vypadá že se Terechov objeví, ale přesně jak sem čekal, při jeho návratu do Mantichory. ;)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 26.07.2008, 10:10:30
 SftS - The story so far...

 Henkeová je raněná a převezena do nemocnice na Havenu. Je tam vložena scéna z AAC, kdy se Henkeová probudí a je u ní Pritchartová a obě ženy si promluví o současné situaci. V dalším snippetu Henkeovou pro změnu navštíví Theisman a pozve ji na večeři spolu Giscardem, Tourvillem, Trenisovou a admirálem, kterému Miky rozstřílela eskadru (a on jí). Bohužel večeře je přeskočena a další snippet nás zavede do zajateckého tábora, kde Miky převzala velení a pomáhá organizovat každodenní chod tábora.
Mj. se dozvíme, že si tam vzala nového stewarda, což je velký muž s vizáží hromotluka, jež je známý, že sežene všechno možné i nemožné a to jakýmikoliv způsoby a že si v ničem nezadá s Horacem Harknessemem. Doufám, že v budoucnu se ti dva někdy potkají.

Henkeová je najednou z čista jasna povolána z tábora pryč a odvezena - spolu se svým stewardem - na schůzku s Theismanem a Pritchartovou. Ti jí opět začnou vysvětlovat situaci na frontě a poví Miky o tom, jak jistý mantichorský kapitán v hvězdokupě Talbott nejspíš zešílel a je dost dobře možné, že vyvolá přestřelku se Solárním svazem. Henkeová se zeptá který kapitán to je a oni odpoví, že podle jejich zdrojů Terechov. :-)

Předpokládá se, že v následujícím snippetu Pritchartová nabýdne Henkeové roli posla při mírových jednáních.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 27.08.2008, 11:20:47
Storm from the Shadows - the story so far

Už jsem dlouho nesnippetil, tak se pokusím shrnout, co se událo v SftS za poslední měsíc:

Pritchartová opravdu navrhne Henkeové roli mírového posla, což známe už z AAC. Děj potom skočí do soustavy Monica, šest dní potom, co Terechov zmasil bitevní křižníky poskytnuté Monice Solariánskou Pohraniční bezpečností (ve snippetu je chybně řečeno, že jde o šest týdnů, ale Weber to na Baenu označil za překlep) a nyní se Terechov a zbývající loďstvo Monicy vzájemně drží v šachu. Terechov mimo jiné souhlasil, že ze stanice Eroica smějí být odvezeny těhotné ženy (které tam neměly stejně co dělat). Potom vydíme přílet admirála Khumala, který nejdřív nechá Terechova pěkně vycukat, když ho k sobě pozve na kobereček, ale potom se, jak už víme, za něj postaví.

Děj se potom přesouvá k Trevorově hvězdě, kde Henkeové přilétá jako vyslanec Havenu a setkává se z Honor. Scéna je stejná jako v AAC, akorád z pohledu Henkeové a jsou zde navíc nějaké dialogy, které vyplňují část, kde byl v AAC stříh.

Zajímavé to začalo být v dnešním Snippetu. Henkeová a její steward Billingsley se ubytovali v domě Henkeové matky a Billingsley si domů přivedl mazlíčka... kočičku. :-)

Henkeová potom jde do sídla admirality, kde nejspíš dostane nové rozkazy. Jménem se tu představí i její nová adjutantka Gwendolyn Archerová. Na admiralitě ji přivítá admirál Lucien Cortéz a komandér Hal Roach z JAGu. Henkeová je z Roache trochu vyvedená z míry, ale Cortéz ji ujistí, že není v žádných problémech.

Tím to zatím končí. Předpokládá se, že v pátečním snippetu Henkeové vysvětlí, že ji nemohou znovu nasadit proti Havenu, když jim dala slovo a pošlou ji do Talbottu.Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 27.08.2008, 11:30:17
Tu scénu s Billingsleyem sem pro jistotu okopíruji celou. To stojí za to. (zbytek souhrnu snippetů je v předchozím příspěvku):

 Michelle accepted her beret from Master Steward Billingsley and started to turn towards the door and the waiting Admiralty air car when she paused suddenly.

            "And what, Master Steward, might that be?" she asked.

            "I beg the Admiral's pardon?" Billingsley said innocently. "What 'that' would the Admiral be referring to?"

            "The Admiral would be referring to that 'that,'" Michelle replied, one forefinger indicating the broad, prick-eared head which had just poked itself exploringly around the corner of a door.

            "Oh, that 'that'!"

            "Precisely," Michelle said, folding her arms and regarding him ominously.

            "That's a cat, Ma'am," Billingsley told her. "Not a treecat, a cat – an Old Terran cat. It's called a 'Maine Coon.'"

            "I'm well aware of what an Old Terran cat looks like, Chris," Michelle said repressively, never unfolding her arms. "I don't believe I've ever seen one quite at large, but I do know what they are. What I don't know is what it's doing in my mother's townhouse."

            Actually, the townhouse and its landscaped grounds belonged to Michelle now, not to her mother, but it was Caitrin Winton-Henke's home, even if Michelle did have most of a wing reserved for her private use whenever she was on Manticore.

            "Well, actually, Ma'am, he's mine," Billingsley said with the air of someone making a clean breast of it.

            "And just when did this monumental change in your status as a parent take place?" Michelle inquired just a bit acidly as the rest of the impressively large feline ambled into the foyer.

            "Day before yesterday," Billingsley said. "I . . . found him wandering around over near the Master Chiefs' Club. He looked like he needed a home, and he walked right up to me, and I couldn't just leave him there, Ma'am!"

            "I see," Michelle said, looking into his guilelessly wide and innocent eyes. "And would it happen that this hulking menace to all mice, hamsters, chipmunks, and unwary small children has a name?"

            "Yes, Ma'am. I call him 'Dicey.'"

            "'Dicey,'" Michelle replied with long-suffering resignation. "Of course."

            Billingsley continued to look as if butter would not melt in his mouth, but the name was a dead giveaway of how his new pet had really come into his possession, Michelle thought, looking at the enormous cat. It was the first terrestrial cat she'd ever seen who looked like he probably came close to matching Nimitz's mass. Not only that, but 'Dicey' was a good twenty centimeters shorter overall than Nimitz, and although he was definitely a long hair, he was nowhere near as fluffy as a treecat, which made him substantially bulkier. One ear had a notch that looked like someone else had taken a bite out of it, and there was a visible scar across the back of his burly neck. Obviously, he'd been to the wars, yet there was something about him that reminded her irresistibly of Billingsley himself, now that she thought about it. A certain endearing disreputability, perhaps.

            "You do realize how many regulations there are against having a pet on board one of her Majesty's starships?"

            "Regulations, Ma'am?" Billingsley repeated blankly, as if he'd never heard the word before.

            Michelle started to open her mouth again, then gave up. A wise woman knew when to cut her losses, and she didn't begin to have the time it would take to make a dent in Billingsley's bland innocence. Besides, she didn't have the heart for it.

            "As long as you understand that I'm not going to put any pressure on anyone to allow you to bring that beast along on our next deployment," she said, trying womanfully to sound firm.

            "Oh, yes, Ma'am. I understand that," Billingsley assured her without a trace of triumph.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 27.08.2008, 13:25:42
Vida, tak tohle je ta kočka, která byla v jedné z ukázek, které MWW vypustil ještě před snippetovou smrští (tady (http://harrington.suewebik.net/forum/index.php?topic=58.msg811#msg811))...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.08.2008, 21:34:10
Vzhledem k tomu že je to Mývalí kočka, tak bych to nazýval spíš trochu menšim psem, než kočkou  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 28.08.2008, 09:42:37
Ale nevypadaj nijak osklive: http://en.wikipedia.org/wiki/Maine_Coon

Nudite se? Kupte si kocicku myvala! :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 28.08.2008, 11:33:15
... zabere vám jenom půlku baráku...  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 28.08.2008, 19:22:09
hmmmm, pěkné telátko ;D. Už se těším až se setká s Nimitzem ;).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 31.08.2008, 23:45:53
Uz mi doslo proc Weber zvolil zrovna tohle plemeno. Tim, ze je tak podobne velikosti stromove kocce muze Billingsley celnikum tvrdit, ze to JE stromova kocka, aby ji pustili na palubu. A kdyz poukazi na pocet nohou, tak jednoduse rekne, ze to ma od narozeni nebo ze o dve nozky prisla pri urazu. Vetsina lidi v lodstvu stejne na vlastni oci nikdy nevidela stromovou kocku, takze mu to muzou sezrat. Koneckoncu i lidi se nekdy narodej se spatnym poctem nozicek nebo rucicek :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 01.09.2008, 08:38:10
Mno, při tom jak je nimitz mediálně známej si myslim že každej v hvězdnym království určitě ví jak vypadá stromová kočka  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 01.09.2008, 10:29:43
Ano, ale je tam mnohokrat naznaceno, ze prumerny clovek o stromove kocce moc nevi. Vetsina vi tam maximalne to, ze to vypada jako neco mezi kockou a lasicckou a ma to sest nozicek. A koneckoncu celniky jiste nenapadne, ze by si nekdo na palubu pasoval normalni kocku a predstiral, ze to je stromova kocka. Neco takoveho by prece nikdo racionalni nevymyslel, takze si reknou, ze to proste MUSI byt stromova kocka :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 01.09.2008, 12:05:17
Myslim že pro něj bude jednodušší jí propašovat v zavazadlech henkeové  :D Koneckonců kdo by buzeroval příbuznou královny s kontrolou zavazadel?  ;D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 01.09.2008, 13:11:10
No jo, ale pritomnost kocky v budoucnu by se na lodi stejne neutajila :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 01.09.2008, 14:27:09
No nevím, mám dost pochybností, že by se komukoliv podařilo na palubu propašovat obyčejnou kočku jen tak. Předpokládám, že se stejně brzy dozvíme víc i o tomhle ;).


Název: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 02.09.2008, 11:16:36
David postnul na Baru přáspěvek, ve kterém omylem zvěřejnil revidovanou verzi prvních 49 kapitol ze SftS. Kopii samozřejmě mám...

edit.: přijde mi tak trochu neetické tohle zveřejňovat, proto sem nedávám žádný odkaz... Ale můžete mě uargumentovat (že by civilizovanější verze ukamenování?) :D.


Název: Unik informaci
Přispěvatel: Johnak 02.09.2008, 11:32:50
Souhlasim s Mufem, je to neeticke, z autorovi strany se to stalo omylem a autor sam vychazi ctenarum vzdycky hodne vstric, kdyz dovoluje snippety a diskutuje s nimi na Baru. Proto podporuji Mufa a nebudu to nikomu posilat. Jsme ctenari, ne pijavice :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 02.09.2008, 11:47:47
I kdybyste sem naházeli linky, tak já si to stahovat nebudu, počkám si vesele na knihu  :)

Jednak kvůli tomu že by to byla sviňárna a jednak kvůli tomu že pak bych se na ní nemoh těšit  :D


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 02.09.2008, 11:50:10
David postnul na Baru přáspěvek, ve kterém omylem zvěřejnil revidovanou verzi prvních 49 kapitol ze SftS. Kopii samozřejmě mám...

edit.: přijde mi tak trochu neetické tohle zveřejňovat, proto sem nedávám žádný odkaz... Ale můžete mě uargumentovat (že by civilizovanější verze ukamenování?) :D.

Ještě dodatek: David v jednom z dalších příspěvků napsal, že to co uniklo, byla kompletní verze knihy...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: major 02.09.2008, 22:23:42
Mě by spíš zajímalo, jak to vyřeší, když mu tak kočka nebude sedět na rameni. Jak známo, vyjma stromových koček, nejsou normální kočky zrovna moc společenské.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 02.09.2008, 22:29:33
Mě by spíš zajímalo, jak to vyřeší, když mu tak kočka nebude sedět na rameni. Jak známo, vyjma stromových koček, nejsou normální kočky zrovna moc společenské.

Ono je nekde psano, ze stromova kocka sedi vzdycky majiteli na rameni? Neni. Miranda LaFolletova ji tam nikdy nenosila, kuprikladu a spousta dalsich taky ne.


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 03.09.2008, 12:31:29
I kdybyste sem naházeli linky, tak já si to stahovat nebudu, počkám si vesele na knihu  :)

Jednak kvůli tomu že by to byla sviňárna a jednak kvůli tomu že pak bych se na ní nemoh těšit  :D

Podle pokračující diskuze v onom threadu na Baru to vypadá, že naprostá většina lidí smýšlí zcela stejně. Někteří si to přečetli nebo chtějí přečíst, ale stejně mají v plánu koupit jak eARC, tak i mrtvý strom v podobě hardcoveru. A někteří dělají to stejné co Johnak - kopii prostě smažou.

Mám tu jeden (ne)spoiler (protože jsme se tu o tom už bavili, ale stejně to jako spoiler uvedu) od jednoho z přispěvatelů, který to zhltnul na posezení:
kniha prý opravdu končí cliffhangerem a onen pisatel silně doporučuje nečíst SftS dřív, než budeme mít v rukou HH12 (Mission of Honor)
Takže ti co si to přečtou už teď budou o to déle trpět ;D.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 03.09.2008, 13:37:59
Což je taky důvod proč to nechci vidět dřív než to vyjde  :D

To je to samý jako kdyby člověk po přečtení V rukou nepřítele čekal čtvrt roku až vyjdou Ozvěny cti


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 03.09.2008, 14:28:52
Což je taky důvod proč to nechci vidět dřív než to vyjde  :D

To je to samý jako kdyby člověk po přečtení V rukou nepřítele čekal čtvrt roku až vyjdou Ozvěny cti

No "V rukou nepřítele" sice končilo čímsi jako cliffhanger, ale s tímhle se to prý nedá srovnávat ani náhodou ;). No můžem o tom zapolemizovat na srazu Phantomu :D.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 03.09.2008, 14:43:44
Jestli ten cliffhanger někdo z vás ví a vykecá ho, tak okusí zač je to být umlácen krabicí od SITSka  :D


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 04.09.2008, 07:18:22
Jestli ten cliffhanger někdo z vás ví a vykecá ho, tak okusí zač je to být umlácen krabicí od SITSka  :D

To by ovšem předpokládalo, že si to někdo nejdřív přečte ;). Nebo že to někdo vyzvoní na Baru...

btw: co takové umlácení proudem fotonů ze standardní kapesní svítilny? No nebylo by to mnohem krutější? ;D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 04.09.2008, 09:57:15
Zdá se mi že účinnost staré dobré hospodské židle zůstává nedoceněna...  ;D


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Muphrid 05.09.2008, 07:46:01
Zdá se mi že účinnost staré dobré hospodské židle zůstává nedoceněna...  ;D

Příliš rychlé a nemá to žádnou poetiku ;D. No jo, mariňáci... :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Martind Forlon 06.09.2008, 21:18:36
...židle?  ;D ..takový půllitr by byl pro házení lepší  ;). ... Btw: začínám pomalu dostávat absťák, AAC přečteno už potřetí, už to chce další nášup  :).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 07.09.2008, 12:00:08
Martin Forlon - jeden manik na Baen's Baru to komentoval hezky: "Co si obcas precist neco jineho? Honor a Weber jsou fajn, ale jsou sakra prece i jini autori!" :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Fox 08.09.2008, 12:49:26
No nebo spise jsou i jine knizky od webera a kol. z baenu (Doporucuju Ringovu legacy of Aldenata, "Flintovu" 163x serii, .....)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 08.09.2008, 13:54:24
No nebo spise jsou i jine knizky od webera a kol. z baenu (Doporucuju Ringovu legacy of Aldenata, "Flintovu" 163x serii, .....)

Za Flintovu sérii "163x" se taky přimlouvám, je to dost slušný nášup (viz třeba co amerikáni předvedou v 1632 španělským iinkvizitorům a jejich jednotkám :D).


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Martin 08.09.2008, 18:20:47
stejně jako většina plánuji koupit eARC(následně tištěnou verzi), už proto, že tam budou vychytané případné chyby, ale stejn2 bych si tuhle uniklou verzi přečetl kdybych mohl, sledovat postupně snipletty je docela utrpění :-)

Podle informací z baru to navíc vypadá, že CoS 2 i HH12 už jsou napsané a předané, takže třeba to čekání nakonec nebude tan strašné.Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Martin 08.09.2008, 18:37:59
No nebo spise jsou i jine knizky od webera a kol. z baenu (Doporucuju Ringovu legacy of Aldenata, "Flintovu" 163x serii, .....)

Výborná je také serie Prince Rogera, kterou napsal v kooperaci David Weber a John RingoNázev: Re: Únik informací
Přispěvatel: Johnak 08.09.2008, 21:30:18
stejně jako většina plánuji koupit eARC(následně tištěnou verzi), už proto, že tam budou vychytané případné chyby, ale stejn2 bych si tuhle uniklou verzi přečetl kdybych mohl, sledovat postupně snipletty je docela utrpění :-)

Podle informací z baru to navíc vypadá, že CoS 2 i HH12 už jsou napsané a předané, takže třeba to čekání nakonec nebude tan strašné.

 HH12 nepsane neni urcite, kdyz ji David zacal psat minulou stredu :-) Rikal to na baru v postu z 2.9., ze "zitra zacne psat Mission of Honor" (tj nazev HH12)
 


Název: Re: Únik informací
Přispěvatel: Martin 08.09.2008, 22:22:55
HH12 nepsane neni urcite, kdyz ji David zacal psat minulou stredu :-) Rikal to na baru v postu z 2.9., ze "zitra zacne psat Mission of Honor" (tj nazev HH12)
 

tak slo mozna o nejaky script/koncept a nebo sem teda spatne koukal :)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 09.09.2008, 00:17:55
Jeden manik z Baen fora napsat strucne toto o SftS:

I read the "whoopsie" version and it is the best book that he has written so far - better even than AAC

Tak se asi mame na co tesit, i kdyz budeme jeho nadseni brat s rezervou :-)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 09.09.2008, 07:44:40
Jo, myslím, že šlo jen o hrubý nárys událostí. HH12 zatím opravdu neexistuje jinak, než jako koncept v MWW hlavě a pár poznámek na papíře (i když teď, po pár dnech psaní, už má nejspíš přinejmenším první kapitolu :)).

To Johnak: přesně tak. Nejhorší je přehypované očekávání...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Johnak 09.09.2008, 11:13:44
Jo, myslím, že šlo jen o hrubý nárys událostí. HH12 zatím opravdu neexistuje jinak, než jako koncept v MWW hlavě a pár poznámek na papíře (i když teď, po pár dnech psaní, už má nejspíš přinejmenším první kapitolu :)).

No, ja bych rekl, ze uz ma urcite vic, kdyz OAR napsal za tri mesice, tak kolik asi muze mit napsano stranek za tyden... :-)

Jinak tusim, ze poznamky ma extensivnejsi. Aspon z toho co vyplynulo z rozhovoru s nim soudim, ze si pise cele eseje poznamek (a mluvim i trochu ze zkusenosti, kdyz jsem si nedavno psal osnovu ke sve chystane knize a jen ta osnova pribehu vysla na tri stranky :D 


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Dalin 17.09.2008, 17:58:56
Tak kolik z vás už to má přečtené? Jestli už je na čase začít diskutovat o událostech v knize?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 17.09.2008, 22:19:50
Vopovaž se....


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Martind Forlon 18.09.2008, 16:19:17
Tak kolik z vás už to má přečtené? Jestli už je na čase začít diskutovat o událostech v knize?


... provokatér  ;D ... co takhle ho podvléct pod kýlem?  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Dalin 18.09.2008, 17:19:16
No z toho jsem pochopil, že to přečtené nemáte (kromě samozřejmě Mufa a tipoval bych i Johnaka) :D a zřejmě ani to číst nechcete nebo nemůžete. Škoda. :(


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Martind Forlon 18.09.2008, 19:01:12
No z toho jsem pochopil, že to přečtené nemáte (kromě samozřejmě Mufa a tipoval bych i Johnaka) :D a zřejmě ani to číst nechcete nebo nemůžete. Škoda. :(
... Až to bude oficiálně venku volně v elektronické podobě tak se zavřu na den do kanclu, dám si klapky na uši a skončím až to přečtu  :D ... a jsem si docela jistý, že to tady udělá podobně více lidiček. Sice bych se rád pustil i do omylem předčasně uniklé knihy, ale respektuji názor, že to není etické. Trocha kulturního chování není špatná a mít ještě chvíli trpělivost nikoho nezabije.


Název: Re: Storm from the Shadows - The Story so far
Přispěvatel: Johnak 19.09.2008, 11:31:10

 Tak na schuzce s Cortezem a manikem z JAGu se Michelle dozvi, ze nesmi byt nasazena primo proti Havenu, ale muze byt nasazena kdekoliv jinde (i kdyz samotnou sluzbou uvolni jineho dustojnika na boj s Havenem, ale tuto moznost probirali a zamitli ji na zaklade precedencu z jedne valky v Solarnim svazu pred 150 lety)

 No a mila Miky je povysena na viceadmirala a prevezme 106. eskadru bitevnich krizniku. Mj. se dozvime, ze Khumalo je tez povysen na viceadmirala a bude stale velitelem stanice Talbott a viceadmiral O'Mayley se co nejdriv vrati k Domovske flotile.

 Dej se potom presouva na Mesu, kde Albrecht Detweiler intrikuje se svymi tremi syny (kteri mu jsou velice podobni, spis vypadaji jako jeho mladsi verze... "synove" v pravem slova smyslu to nejspis zrovna nejsou) Mj. se dozvidame, ze stara Republika Haven podle vseho nenastoupila cestu k socialismu uplne nahodou, nekdo ji lehce pomohl. Detweiler podle vseho planuje nejake obri spiknuti, ktera se chysta uz stovky let (neco jako Bene Gessirit v Dune) A Mesa take podle vseho ma nejake vlastni lode - trida Shark, nikdo ale nevi, co je to za typy, ani k cemu maji slouzit.

 V dalsi kapitole Miky nastupuje na svou vlajkovou lod - Achilles - a seznamuje se se svymi dustojniky. Achilles je trida Nike a do Talbottu budou nasazovat pouze tyto lode, zatimco Agamemnony bude dostatat Domovska flotila, Treti flotila a Osma flotila. Krome Nike do Talbottu chteji ve velkem nasazovat i Saganami-C tridu tezkych krizniku a torpedoborce tridy Roland.

 Jo a mimochodem... kdyz Miky prichazi na palubu, Billingsley sebou tahne prenosnou klec na zviratka... i s obsahem :-) Kapitan Armstrongova z Achilla na to pri jeho prichodu jen udivene pohledne, ale nic nerekne... Tohle bude jeste zajimave :D

 


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 19.09.2008, 14:03:52
Skvělé, další lodě třídy Niké  :P


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 19.09.2008, 18:30:07
Uniklá verze rukopisu byla dána do prodeje... více zde (http://harrington.suewebik.net/forum/index.php?topic=49.msg1206#msg1206)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Fox 22.09.2008, 13:20:33
No tak se zda z posledniho snipetu, ze nam (ctenarum/fanum) MWW hodla omlatit o hlavu nektere predpoklady. Jestlize jdou Agamemnoni prednostne na frontu kuli apolu, znamenato ze brzy uvidime BC(P-A)?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 22.09.2008, 14:38:04
No tak se zda z posledniho snipetu, ze nam (ctenarum/fanum) MWW hodla omlatit o hlavu nektere predpoklady. Jestlize jdou Agamemnoni prednostne na frontu kuli apolu, znamenato ze brzy uvidime BC(P-A)?

Vypadá to tak.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Martind Forlon 06.10.2008, 16:38:24
Hmm ..tak fakt nevím jestli jsem udělal dobře si nechat poslat oopsie verzi (no když se to už dá sehnat oficálně a neumím čekat :-) ). Je to fakt DOBRÉ, sice mě žena chtěla vyhodit přechodovou komorou  ;) jak jsem seděl do noci nad PC, ale ta trocha rizika musela být  ;). Jen si teďka říkám jak přežiju čekání na další knihu, ten konec je fakt KRUTEJ  >:( >:( >:(. .... kdo se rozhoduje jestli těch 10$ stojí za to ..tak opravdu stojí, .. i ty muka po přečtení jsou fajn  :D :D :D

p.s.: jak už tu někdo psal výše ... samozřejmě že nenapíšu jaký že ten konec je.
Ale podle toho jak je to napsané to vypadá, že o zajímavé větvení děje a spoustu pokračování   :) nebude nouze.
  :)

Martin Forlon - jeden manik na Baen's Baru to komentoval hezky: "Co si obcas precist neco jineho? Honor a Weber jsou fajn, ale jsou sakra prece i jini autori!" :-)
... hmm ... no to je sice fakt, ale těch co píšou takové knihy které se dají číst vícekrát moc není  :) .. a co píšou space opery ještě méně  >:(


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: DarthRag 23.09.2009, 20:05:47
Ahoj
Nevíte někdo, kdy SftS vyjde česky? Přesněji řečeno jestli to má Polaris v plánu na příští rok?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 23.09.2009, 21:18:42
To v tuhle chvíli neví asi nikdo... Tedy pokud už se třeba nepracuje na překladu, ale neřekl bych...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 24.09.2009, 06:49:46
Nejlepší by asi bylo zeptat se Polarisů, co oni na to. Třeba už je v řadě.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 25.12.2009, 22:53:32
Tak jsem přelouskal SftS v elektronický podobě (nevim, jaká verze a ani to vědět nechci :)) a můžu potvrdit, že to končí cliffhangerem. A pořádným, něco jako mezi různýma řadama seriálů. Pár věcí mě v knize fakt potěšily. Ať už třeba výše probíraná mainská mývalí kočka (jednu máme doma :)) a pak taky loď jménem HMS. Tristram (Diablo, někdo?). Teď mi nezbývá, než vrhnout se na ToF a doufat, že MoH se dopíše dřív, než to dočtu...

Ještě někdo, kdo SftS dočet, ať si můžem o tom pokecat?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 25.12.2009, 23:04:37
Neber to teď, prosím, jako nějakou urážku, ale jen jako pokus o lehoulinký vtip: vzhledem k tomu, že ToF už vyšlo a Ty jsi teprve teď dočetl SftS, tak bych se nebál předčasného dočtení ToF před vydáním MoH ;D.

No ale teď vážně: někdy začátkem února začnou vycházet snippety k MoH a v tu dobu už stejně (plus mínus) bude k dispozici i její eARC, takže se neboj a čti...

A kdybys náhodou dočetl nějak podstatně dřív, tak si čas zpestři Torchlightem - což Ti asi, vzhledem k narážkám na Diablo, nebude neznámý pojem... O pár dní by sis tím mohl zkrátit čekání ;).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 25.12.2009, 23:20:00
Já to jako urážku neberu. SftS jsem začal číst někdy začátkem semestru ze snippetů a teďka jsem dojel zbytek, když jsem měl konečně po zápočtech... Takže uvidíme :). ToF jsem taky někde schrastil, takže ještě čtení mam :)...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 26.12.2009, 00:48:42
Já si pro hardcover ToF pojedu během pár dní za Johnakem do Prahy, ale eARC už mám přečtené... A Torchlight jsem taky dohrál (Dragon Age ani nepočítám - ty bezespánkové noci a přesně týdenní hrací dobu už radši nikdy opakovat nebudu), takže se teď hlavně těším na snippety z AMF :D.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 26.12.2009, 11:36:33
Já beru hardcovery přímo z Amazonu. A přiznávám, že ve hrách jsem skončil u leteckých simulací, takže...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 26.12.2009, 18:56:58
Taky to mám z Amazonu - jen jsme si je s Johnakem objednali spolu, kvůli poštovnému a zatím jsem neměl čas si ji od něj vyzvednout dřív :).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 26.12.2009, 23:03:54
Muphrid: No, já jsem na to holt sám, ale knihy, to je zkrátka moje.
Mirra: Tak o čem si chceš pokecat?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 26.12.2009, 23:46:41
Já osobně si na skutečnou knihu z atomů a molekul počkám až na českou verzi... nerad mam nekompletní série a anglicky mi to stačí v e-formě...

Mě osobně by zajímalo, jaký jsou názory na to, jak dopadne admirál Crandallová, teda za předpokladu, že opravdu zaútočí na Spindle. Podle mě, rozhodujícím faktorem bude, kolik gondol s Mk23 už tam rozmístili a kolik telemetrických linek dokážou lodě tam zvládnout. Pochopil jsem, že lodě mají na sobě přilepeno dost flatpack gondol a že není možné zvládnout úplně všechny najednou. Takže se asi bude jednat o to, jestli dokážou Manťácké lodě uřídit dost střel na to, aby zahltily obranu 70, byť zastaralých (na manťácké poměry) SD. Mmch, netušíte na kolik salv (uřiditelných) vystačí ony gondoly přilepené na trup? Ono pokud se nepodaří ty SD moc osekat s Mk23, tak s Mk16 to bude dost o hubu...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 00:56:54
No, upřímně řečeno, nedávám Crandellový příliš velkou naději. Při jejich bodový obraně a schopnostech manťáckých průnikových prostředků, (Oslepovačů a Dračích zubů), bude jejich úspěšnost zatraceně mizerná a myslím, že po ztrátě takových deseti nebo dvaceti SD bude Crandallová v takovým šoku, že zamíří nejkratší cestou k hyperlimitu. Tedy pokud nebude v takovém šoku, že ze sebe nevypraví ani slova a bude jen tupě zírat. Pak by ovšem následoval naprostý masakr jejích SD a doprovdných sil. Já osobně jí nedávám vůbec žádnou naději. Ovšem pan Weber může mít úplně jiný názor.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 27.12.2009, 09:15:10
Mě by spíš zajímalo kam zaútočí. A co se rozhodne Weber udělat s Filaretou, plus jaké mu dá počty lodí. Milí Solariánští úředníci možná nechápali zničení jednoho BC a vzdání se dalších šestnácti(?), ale až budou číst o zničení, zajetí nebo odražení dvou nezávislých uskupení o celkovém počtu třeba 200 SD, doprovod nepočítaje, tak to už bude trochu jiné kafe... A co teprve až to prosákne na veřejnost. Už se na tyhle scény těším ;).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 10:40:04
Tak kde zaútočí, toť otázka, jak říká klasik. Já bych řekl, že v podstatě má tři možnosti. 1) Vlítnout do Nového Toskánska, a udělat bubu. Na to je ale asi moc namíchnutá. 2) Vlítnout na Vřeteno a rozflákat ho na cimprcampr. Asi nejpravděpodobnější. 3) Vlítnout do Rysa a obsadit vyústění. Strategicky asi nejpřitažlivější. Co se týče Filrety, tak to nemohu sloužit, ale řekl bych, že spolu s Mesou chystatjí nejaký hezky hnusný podraz, (střelba do vlastních řad?).


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 27.12.2009, 10:51:49
... řekl bych, že spolu s Mesou chystatjí nejaký hezky hnusný podraz, (střelba do vlastních řad?).

Tak to už mi přijde jako velmi divoká teorie. Proč by to dělali? Mesa už v tomhle dosáhla svého a má incident, na který se budou další nabalovat samy - lavina je víceméně v pohybu a přesně to chtěli.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 11:12:27
Protože zatím, je to pouze incident. Zatím. Dokud nedostatne přes hubu i Crandallová, tak by se to, aspoň teoreticky dalo urovnat. I když o tom dost pochybuju. Ale pokud by Filareta udělal nějaký přepad okrajové soustavy Sluníček a potom by se tvrdilo, že to byli Mantíci, máš tady casus belli jak vyšitej. Viz Německo a Polsko na začátku Druhé světové války.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 11:55:53
Dle mě Crandallová dostane co pro to. Jak u žřekl Ikolincak - jejich bodová obrana, ECM a víceméně všechno jsou už dávno za zenitem (tj. na úrovni asi jakou měla Mantichora na začátku první války s Havenem), takže zahltit jejich bodovou obranu nebude stát mantichorskou obranu ani moc gondol s Mk23. Plus možná se k některým jednotkám dostane už Mk16 s vylepšenou hlavicí (verze G? už si nepamatuju přesně), která už má dostatečnou "páru" na to aby poškodila lodě bojové stěny.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 12:36:12
Já když jsem o tom tak přemýšlel, tak by boj s Crandallovou mohl DW pojmout jako demonstraci toho, kam se Maňtácká technika dostala během válek s Havenem v porovnání se Solariány. Něco jako postupně rozdrtit přes půlku solariánských SD mimo jejich dostřel a když už by se konečně dostaly k výstřelu, tak ukázat (jim i čtenářům), jak ubohá je úspěšnost palby proti Manťáckým lodím (něco jako v při tom náletu liďáků na jednu z "jižních soustav" chvíli před Pryskyřníkem...)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 13:04:26
Ono hlavní sranda bude to, že Solariánská technika je už za zenitem i celkovou sestavou výzbroje, ne jenom kvalitativně z hlediska elektroniky atd.

Pro příklad - mantichorská třída Niké, aneb naše oblíbené zgurveně velké battlecruisery, má víceméně skoro stejně početnou bodovou obranu jako měly předválečné superdreadnoughty:

BC třídy Niké:
30 laserových hnízd, 30 výmetnic protistřel v jedné boční baterii
12 laserových hnízd na přídi (ta samá sestava na zádi)

SD třídy Král William:
28 laserových hnízd, 26 výmetnic protistřel v jedné boční baterii
10 laserových hnízd, 10 výmetnic protistřel na přídi (to samé na zádi)

SD třídy DuQuesne:
24 laserových hnízd, 28 výmetnic protistřel v jedné boční baterii
12 laserových hnízd, 12 výmetnic protistřel na přídi (to samé na zádi)

Takže když vememe v úvahu že solariánská SD budou mít určitě podobnou sestavu bodové obrany, tak vzhledem ke kvalitativní převaze elektroniky na straně mantichory má Niké jasně na vrch, hlavně taky protože je stavěná pro "missile-heavy-environment", narozdíl od solariánů.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 13:52:12
Já si myslím, že SD Sluníček na tom budou ještě hůře, protože, jak bylo už několikrát poznamenáno, velká většina jejich SD je v rezervě a nejsou průběžně modernizované, takže pokud Crandallová nedostala všechny zrovna moderinizované SD, bude na tom opravdu, ale opravdu bídně.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 14:00:49
Jenže i ty "modernizované" SD jsou zastaralé z pohledu nové způsobu vedení boje. Jak poznamenal Twombly, ani tyhle modernizované v žádném případě nejsou stavěné pro boj s mohutnými salvami odpalovanými z gondol. A naopak, obrana Manťáckých lodí je stavěna na zvládnutí velkých salev, takže Crandallová bude nepříjemně překvapená neúčinností svých střel (pokud se k výstřelu dostane).

Pokud solariánský SD vůbec přežijou Mk23, čeká je ošklivý překvapení jak v podaní možnosti off-bore střelby a hlavně pak Agammemnonů. Po řádném osekání těch SD by se daly proti doprovodu těch SD použít i LAC, protože Solariáni o nich nemají ani tucha. Takže by nebyl problém se pod maskováním přiblížit na dostřel, osekat doprovod a zmizet dřív, než by si Solariáni uvědomili, co to bylo...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 14:25:58
Já neříkám, že ne. Pouze poukazuji na to, že pokud má modernizované SD, bude potřeba trochu víc střel, řekněme dvojnásobek, než kdyby měla vykopávky z rezervy. Takže se může stát, že pár SD se dostane až na dostřel. Pokud bude dost chytrá, tak se po první salvě pokusí utéct. Možná se jí to nepodaří, ale pokud okolo budou lítat Mk23, pak je to její jediná naděje.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 14:32:59
Podle toho, jak moc zuřila na konci SftS, tak bych od ní žádný zdrženlivý přístup nečekal. Podle mě vlítne do soustavy Spindlu a plnou parou si to požene přimo k planetě a Manťáckým lodím. Když už jí začnou osekávat Mk23, tak bude pozdě na ústup, protože podle mě bude mít tak velkou rychlost na to, že se nevyhne ani Mk16. Samozřejmě za předpokladu, že se bude chtít vyhnout. Třeba si řekne, že když se sama dostane na dostřel, tak bude mít navrch ona... Tak to vidim já - pokud už někam naběhne, tak skončí dost špatně...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 14:38:49
Jo, s tím souhlasím. Dostane do zubů. Ale teď si představme, jen v rámci diskuze, že Vřeteno a Mantíci nebudou mít Mk23 nebo jich budou mít jen pár a navíc budou mít pouze původní Mk16, co pak? Sice si taky myslím, že Sluníčka dostanou do zubů, ale už to nebude tak jednostranné. Docela by mě zajímalo, jak by dopadla Nike při přímém střetu s některým SD Sluníček. Návrhy?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 15:43:28
No, v tom případě asi Solariáni prosviští pásmem Mk16 docela rychle a dostane se teda jen na pár salv Mk16, než SD začnou střílet taky. Pak záleží, kolik mají jejich SD bočních výmetnic. Našel jsem, že SD třídy Gryf má celkem 174 výmetnic, takže cca 80 na jednom boku. Pokud by tedy třeba 50 z těch 70 SD přežilo pásmo Mk16, tak by se dala čekat salva 4000 střel. Tohle určitě Mantíky pochroumá, ale záleží, jak moc bude účinný Přízračný jezdec. První salva bude určitě silně zdevastovaná EW prostředky a další se budou zlepšovat jen pomalu, takže bych čekal. že proletí jen pár desítek střel. V tohle případě by to asi chtělo pumpovat Solariánům střely do chřtánu co nejrychleji, aby se SD nedostaly na dostřel energetických... tam by jakákoliv technická převaha padala...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 16:20:18
Ad Gryf: Vzhledem k rozložení výzbroje bych sázel na boční salvu tak kolem 60-70 střel maximálně. Nezapomeň že z těch 174 jsou ještě výmetnice na přídi a zádi.

Jinak tohle je hlavní problém v Talbottu - je tam málo lodí větší jak BC (respektive je tam jenom JEDNA loď větší jak BC a to Khumalův SD, kterej je starej křáp třídy Samothrace). Takže pokud nejnovější posily po incidentu nebudou zahrnovat několik muničních lodí narvanejch Mk16G, tak po tom co lodě spotřebují gondoly s Mk23, čekají je hodně napínavé chvíle.

Ad Niké vs. SD Svazu - Bez Mk16G by Niké moc nesvedla. Jelikož Mk16 je střela křižníkové třídy, boční štíty SD a jeho pancéřování by sotva škrábla. Sice má Niké solidní graserovou výbavu (možná i "capital ship" třídy), ale BC neni SD i když je to velikostí pomalu battleship - 12 graserů proti asi 50 laserům a graserům ze strany SD smíšené se slabším pancéřováním Niké by činilo možnost napadení solariánského SD jasnou sebevraždou.

Zkrátka Niké vs SD bez gondol s Mk23 - no-fucking-way  :D


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 16:48:40
Víte, ono záleží hodně na tom, co si Crandallová dá jako hlavní úkol. Pokud připlácne Mantíky proti planetě, pak máte pravdu a bude zle, ale pokud by si dala za úkol nejdříve zničit obránce a pak teprve vyrazit za planetou, bylo by o něčem úplně jiném. A myslím, že střelovou výzbroj SD Sluníček přeceňujete, přece jenom jsou to vykopávky z dob dávno minulých, takže energy-heavy, takže asi nebudou mít tolik výmetnic, jako měly mantichorské SD, když bylo jasné, že střely přicházejí na výsluní a navíc, zakladem je, kolik mají řídící linek a víme, že těch nemá ani SD(P) dost.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 16:59:36
Já bych taky řekl, že účinnost střel Crandallové bude pěknej crap... Pokud se vezme ona bitva tuším, že z Popelu vítězství, kde liďáci napadli soustavy na jižním křídle Aliance. Těch SD taky neměli málo a proti Přízračnýmu jezdci (a ještě ne použitýmu naplno) moc nenadělali... tuším, že jeden BC nebo tak něco. Od tý doby se obranná technika Mantíků ještě zlepšila (Keyhole, LAC posilující obranu), takže ačkoliv má Crandallová větší počty než liďáci tehdy, neškrtne si o moc víc, pokud se nepřiblíží až na energetický...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 17:18:43
Souhlas. A kdyby Crandallová vlítla do Rysa?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 17:31:15
Řekl bych že u Rysu budou dislokovaný nejtěžší jednotky a největší množství gondol, tzn. tím hůř pro Crandallovou  :)


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 17:46:46
Jo, ale co kdyby se pokusilo o klešťový útok z jedné strany Crandallová a z druhé strany Filareta? To máš k bratru okolo 200 SD a to je pořádná hromada železe, ať už na to koukáš, z jaký chceš strany. Já vím, není to podle pravidla KISS (Keep It Stupid, Simple), ale většina důstojníků od stolu, takový pitomosti prostě milujou. Od stolu to prostě vypadá neprůstřelně.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 19:05:16
Otázka je, kolik novejch lodí už má mantichora v oběhu a jestli by při útoku na vyústění u Rysu mohly ony síly u něj dislokovaný poslat přes vyústění kurýra do Mantichory a přivolat si "Apollo-capable" jednotky z domova.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 19:37:39
Spíš si myslím, zda jsou zprovozněny pevnosti a zda jsou 'Apolo-capable', protože pak si myslím, že útok na vyústění v Rysu je při dostatečné zásobě střel pro jakoukoliv mocnost, včetně Solárního svazu, čirou sebevraždou. Jinak, máš úplnou pravdu.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Mirra 27.12.2009, 19:54:48
Podlě mě u Rysa nějaký gondoly s apollem budou. Na konci SftS říkali, že začali rozmisťovat obranný apollo gondoly po soustavě Mantichory, takže bych se ani nedivil, kdyby jich pár strčili i k Rysu, když se ukázalo, odkud hrozí větší nebezpečí. Otázkou opravdu je, jestli ty pevnosti jsou schopny ovládat apollo, ale já bych řekl, že velký problém by to asi nebyl. Upravit pevnost na apollo by nejspíš jen znamenalo přilepit další kousek, protože pevnosti nejsou limitovány hmotností (opravte mě, jestli se mýlím). Nejspíš bych u Rysa čekal i jednu nebo dvě eskadry SD-PA, případně na druhé straně červí díry hned "na telefonu"...


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 19:57:27
Á, vidíš, na pevnosti bych zapoměl....

Mno, pevnosti bych možná na "Apollo-capable" neviděl, pokud nestihlo BuWeaps před BoM vychrlit Mk23-F (system-defense Apollo), ale možná by stačily gondoly s Mk23-D / Mk25 (standardní system-defense střela, ale čtyřstupňová).

Po BoM bych sázel na to, že prioritně všechny gondoly s verzí Apolla pro systémovou obranu půjdou primárně Mantichoře, pak San Martinu a až pak Rysu.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 20:09:29
I když Svaz tak haraší šavličkama? Uvědom si, že Sektor Talbott je teď největší zásobárnou lidské síly. A Mantichora lidi potřebuje a po BoM přímo zoufale. Takže kdo ví? A navic udělat pevnost 'Apolo-capable' je mnohem jednodušší než udělat SD. Jediné co potřebuješ je vyčlenit prostor pro Klíčovou dírku II a je vymalováno a při jejich velkosti, by to neměl být až tak velký problém.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 27.12.2009, 20:22:59
Bitva u Nového Toskánska zase nebyla tak dlouho po BoM, takže jsem zatím bral v úvahu plány na nasazení Apolla cca v té době. Nainstalování Keyhole II a přesun zásob gondol nějakou dobu trvá a je otázka, jestli to BuWeaps a BuShips stihli dát dohromady ještě před tím, než čistě teoreticky dorazí Crandallová s Filaretou.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 27.12.2009, 20:33:54
Jo, to je právě to. Podle začátku MoH (viz Mission of Honor) uběhlo už několik měsíců, takže těžko říci, jaký je stav jak u Mk16, tak u Mk23, tak i u Klíčové dírky II. Byla úzká místa již vyřešena, a gongoly padají z výrobních pasů, jako konfety nebo ještě ne? Už jsou na výrobních linkách a tím pádem v hromadné výrobě nové verze Mk16 a Mk23? Je vyrobeno dostatek Kličových dírek II atd., atd... Takže si musíme ještě chvíli počkat, než se něco dozvíme.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Fox 28.12.2009, 13:23:26
Vsechny nove pevnosti na vyustenich byly konstruovany jako kombinace SD(P) a CLAC, takze staci obetovat tak 2 kotviste LAC ve prospech kotviste KH2. (Jinak pevnosti jsou v podstate 16Mt SD bez schopnosti letat hyperprostorem.) Navrch Matichora ma diky pridovym/zadovim stitum par vyhod.

Rekneme ze po spotrebovani mk. 23 zustane pomer lodi 1 BC(L) : 1 SD
Pri vzajemnem priblizovani ma Trida NIKE vyhodu graseroveho dostrelu nebot oproti solikum maj pridovej/zadovej stit, coz dava matichorskym graserum vyhodu 1 M km oproti solarianskym 400 000 km ucinneho dostrelu.


BTW prvni salva matichoranu bude nejucinejsi proti solikum, protoze na poprve nebudou pripraveni na oslepovace a draci zuby.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Caba 28.12.2009, 15:10:26
No, vzhledem k datu zahájení konstrukce (pokud počítám správně) už v té době byly položeny Invictusy a tak si myslím, že mají zabudovanou schopnost KH2, ale nemají gondoly s Apollem, které by toho mohli využít. A pokud vím, tak pevnosti mají kulové štíty ne klasické lodní, tam jsou jim vylepšení z hlediska čelní/záďový štít celkem jedno.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 28.12.2009, 16:47:53
No dodatečně mě napadlo, že pevnosti vzhledem k tomu, že se až na drobné výjimky nepohybují, nemusí nutně uskladňovat Kličové dírky II ve svých vlastních prostorách, ale klidně je mohou odložit do nějakého vnějšího skladiště, ze které je potom můžou podle potřeby vypouštět, takže by vlastně nic neobětovaly. Takže předělat pevnost na střelbu Apolem by mělo být daleko snažší než SD.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: twombly 28.12.2009, 17:44:24
Fox: Jenže pokud Niké nenense grasery capital-ship ráže, tak SD přes sidewally a pancíř sotva škrábne.

A větu o výhodě dostřelu graserů v kombinaci s příďovym/záďovym štítem jsem čoveče totálně nepochopil  :)

A Cába má o pevnostech pravdu - nemaj klasický štíty ale kulovou sféru štítů.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Muphrid 28.12.2009, 20:31:49
Ví někdo čím/jak jsou ty kulové štíty generované a jaké mají sférické parametry (poloměr = dosah) a jakou sílu co do srovnání s bočními štíty řadových lodí?

Jinak pevnosti mají i klasické gravitory, nepletu-li se - mohou se pomalu přesouvat a měnit polohu. Nebo ne?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 28.12.2009, 20:53:48
Někde jsem četl, že těch 16 M je maximální hranice pro možnost pohybu gravitory. Způsob generování štítů bych řekl, že jsou to obyčerné boční štíty generované jako koule, nikoliv jako pás nebo puklíř. Poloměr a síla je mi neznámá. Možná budou díky tomu o něco silnější než standardní boční štíty.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Calwin Skress 28.12.2009, 21:45:34
Pokud to neni soustava vzajemne se prekryvajicich stitu.


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: IKolincak 29.12.2009, 05:50:07
Myslíš soustředných po vrstvách nebo pásových po výsečích dohromady tvořících kouli?


Název: Re: Storm from the Shadows - SoS2
Přispěvatel: Calwin Skress 29.12.2009, 08:52:17
Prekryvajici se kulove vysece.